Daily Archives: Januari 24, 2010

Festschrift

 

Op zaterdag 23 januari was het dan zover. Tijdens een dienst in de Loma Linda University kerk, midden op de campus van het Loma Linda universiteits- en ziekenhuiscomplex, ontving dr. Jan Paulsen, de wereldvoorzitter van de Adventkerk, een Festschrift. Het was mijn voorrecht om dat samen met een Deense collega aan hem te overhandigen.

 

Een Festschrift is een (gewoonlijk academisch getint) boek dat aan iemand die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt, op een bijzonder moment in diens leven of loopbaan wordt aangeboden. Soms gebeurt dat als iemand 65, 70 of 75 jaar wordt, of als iemand het einde van zijn academische loopbaan nadert of heeft bereikt.

 

Jan Paulsen is onlangs 75 jaar geworden. Je ziet deze uiterst vitale en aimabele man zijn leeftijd niet aan. Sinds 11 jaar is hij de topbestuurder van de kerk. Vanuit een academische achtergrond is hij langzaam maar zeker een bestuurder geworden. Maar hij heeft zijn liefde voor studie en onderwijs nooit onder stoelen of banken gestoken en allen die niet tot zijn intimi behoren bleven hem “Doctor” Paulsen noemen.

 

Ongeveer anderhalf jaar geleden werd ik door dr. Borge Schantz benaderd met de vraag of ik zou willen helpen bij het produceren van een Festschrift voor dr. Jan Paulsen—als een concreet blijk van erkenning voor zijn lange en imposante loopbaan binnen de kerk. Dr. Schantz is, net als ik, met emeritaat. Hij heeft op diverse plaatsen in de wereld gewerkt. Hij is een zendingswetenschapper en heeft kennis van de islam als zijn specialisme.  Een aantal jaren werkte hij in Afrika samen met Paulsen en dat nauwe contact is altijd blijven bestaan. Toen Borge Schantz op zoek ging naar iemand die hem met dit project zou kunnen helpen dacht hij aan mij, aangezien hij wist dat ik dr. Paulsen ook goed ken en ook kennis van het redigeren en produceren van boeken kon meebrengen.

 

We vroegen zo’n 35 personen—allemaal in Europa of met sterke connecties met Europa—om een essay van circa 7.000 woorden over een onderwerp naar keuze binnen hun specialisme bij te dragen. De oogst was uiteindelijk 28 boeiende Engelstalige essays, die nu gebundeld zijn in een boek van 464 bladzijden dat de titel heeft gekregen: Exploring the Frontiers of Faith. Naast een hoofdstuk van mijzelf is er ook een ander hoofdstuk van een Nederlandse auteur, nl. van Ds. Wim Altink—een doorwrochte studie van een aantal teksten in Openbaring 14.

 

Het was een gigantische klus om alle bijdragen qua stijl en vorm tot een harmonisch geheel te smeden. Dat was in hoofdzaak mijn aandeel. Met enige trots stel ik vast dat het resultaat er mag zijn. De adventistische uitgeverij in Duitsland heeft de druk en verzending van de 2.500 exemplaren verzorgd. Ongeveer 1.000 exemplaren zijn inmiddels verzonden naar mensen over de gehele wereld die tevoren een exemplaar hadden gereserveerd. Ongeveer 500 exemplaren gaan naar bibliotheken en andere instellingen, binnen en buiten de kerk. De rest zal beschikbaar zijn voor verkoop aan geïnteresseerden. Al met al verwachten we dat het project daarmee financieel quitte speelt—wat uiteraard bij een dergelijk particulier initiatief ook niet onbelangrijk is.

 

Helemaal naar Californië reizen om met een korte speech iemand een boek te overhandigen en daarna een receptie bij te wonen lijkt misschien wat overdone. Maar het was het zeer bevredigende sluitstuk van een intens stuk werk, afgezien van het feit dat het ook heel plezierig was om weer eens tijd door te brengen met Jan Paulsen en zijn vrouw Kari. Ik heb door de jaren heen zijn vriendschap en support heel erg op prijs gesteld. Ik heb het altijd gemakkelijk gevonden met hem over allerlei onderwerpen te praten, ook wanneer ik wist dat we over iets sterk van mening verschilden. Zijn stijl van leiderschap is steeds een voorbeeld en inspiratie voor me geweest.

 

Herhaaldelijk heb ik de laatste twee jaren uit de mond van Paulsen te horen gekregen dat ik nog niet met emeritaat had moeten gaan.  Ook dit afgelopen weekend werd me dat weer eens fijntjes te kennen gegeven. Als ik hem zeg dat ik geloof dat iedereen eigenlijk rond de 65-jarige leeftijd het stokje aan een ander moet overdragen, lacht hij veelbetekenend.  Stiekem denk ik echter dat het in zijn geval niet eens zo slecht voor de kerk zou zijn als hij, ondanks zijn 75 jaar, nog een poosje aan het stuur van de kerk zou blijven.  Maar ik zou hem en zijn vrouw het ook van ganser harte gunnen nog wat minder hectische jaren te beleven.

 

In elk geval zie ik ernaar uit hen beiden in maart weer in Nederland te treffen. Tegen die tijd zal hij het Festschrift zeker hebben gelezen. Ik ben benieuw naar het commentaar dat hij tegen die tijd heeft op de inhoud ervan!

 

                                                              

PS  Exemplaren van het Festschrift Exploring the Frontiers of Faith kunnen in Nederland worden besteld bij het Service Centrum van de Adventkerk.  Bestellingen via jbalk@adventist.nl.  De prijs is 20 euro (plus porto).