Daily Archives: Juni 9, 2010

Patmos

 

Op zondagmorgen bezocht ons reisgezelschap de grot van Johannes op het Griekse eiland Patmos. Volgens de overlevering zou Johannes daar de visioenen hebben gezien die in De Openbaring, het laatste bijbelboek, worden beschreven. Of de grot inderdaad de exacte plaats van de visioenen is valt niet met zekerheid te zeggen, maar de kans dat de overlevering correct is, is aanzienlijk. In elk geval was Johannes enige tijd als balling op het Griekse eiland want in de eerste verzen van De Openbaring wordt Patmos met name genoemd. Er is geen reden te denken dat de lokale traditie die Johannes met de grot verbindt onjuist zou zijn.

De gids die ons naar de Johannes-grot begeleidde verstond haar vak. Op een heel plezierige en vakkundige manier gaf zij in korte tijd een flinke hoeveelheid informatie. De gevoelige manier waarop zij over Johannes en zijn visioenen sprak deed sterk vermoeden dat deze plek voor haar veel meer is dan alleen maar een toeristische attractie waar zijn haar verhaal obligaat moet afdraaien. Kennelijk voelde zij ook goed aan met wat voor soort groep zij op stap was. Na haar uitleg in de grot stelde zij, zonder voorafgaand overleg, voor dat ik een gebed zou uitspreken. Dat overviel mij een beetje. Eerlijk gezegd houd ik er meestal niet van om op zogenaamde ‘heilige’ plaatsen te preken en te bidden. Maar dit keer kwam het zo natuurlijk dat ik niet aarzelde. Verschillende deelnemers zeiden later hoe de ervaring hen diep had geraakt.

Het weekend in Patmos, met de excursie naar de grot van Johannes en het bezoek aan het magnifieke klooster in het kleine bergstadje Chora, was een fantastische afsluiting van een boeiende en plezierige reis. Het 40-kamers tellende Hellinis hotel was een simpel maar gastvrij thuis, waar de oma van de familie koek voor ons bakte voor bij de koffie, op sabbatmorgen na een overdenking in de open lucht over de boodschap van De Openbaring. Een paar uurtjes vrije tijd in de schilderachtige straatjes van het havenplaatsje Skala was een welkome gelegenheid om op adem te komen na een druk programma in Turkije.

Inmiddels (woensdagmorgen) zit ik weer thuis achter mijn bureau in  Zeewolde. Gisteren liep ik door het dorp nadat ik even naar de kapper was geweest. Vreemd genoeg overviel mij toen een bijzonder soort vakantiegevoel. Natuurlijk heb ik ook genoten van de reis naar Istanboel, en vervolgens naar de zeven gemeenten en Patmos. Maar reisleider zijn blijft toch een behoorlijk inspannende bezigheid en als iedereen weer veilig en gezond terug is geeft dat een  bevrijdend gevoel van mission accomplished.

Vandaag is er een bijeenkomst voor de emeriti en hun partners van de Adventkerk in Huis ter Heide. Ik heb een korte presentatie voor het middagprogramma voorbereid, maar aanstonds ga ik eerst naar het stemlokaal om mijn bijdrage te leveren aan de democratie. Ik heb gedurende de reis via internet de belangrijkste gebeurtenissen tijdens de lange aanloop naar de verkiezingen op de voet gevolgd en ik behoor dan ook niet tot de massa zwevende kiezers die er kennelijk zelfs op dit moment nog is. Gisteravond heb ik uiteraard gekeken naar het laatste lijsttrekkersdebat. Het bevestigde mij in de keuze die ik al had gemaakt.

Ik hoop op een uitkomst die ervoor zorgt dat Nederland een sociaal voelend land blijft, waar niet alleen de economie belangrijk is. Vanavond zal ik ongetwijfeld  tot in de kleine uurtjes aan de tv gekluisterd zijn. Ik hoop dat ik daarna met een opgelucht gevoel naar bed kan gaan. Het wordt nog spannend.