Daily Archives: Augustus 6, 2015

Is alles even belangrijk?

 

Niet alles in het leven is even belangrijk. Vaak zeggen we: ‘Als je maar gezond bent, want dat is toch wel het allerbelangrijkste.’  En gelukkig vinden de meesten van ons familie en vrienden belangrijker dan allerlei materiële dingen. Het leven wordt wel erg lastig als je geen onderscheid weet te maken tussen wat echt belangrijk is en wat een lagere plek op de rangorde van prioriteiten heeft.

En zo is het ook in de sfeer van kerk en geestelijk leven. De ‘hogere’ kerkelijke organisaties (in de Adventkerk: Generale Conferentie, divisies, unies, conferenties) hebben zeker een rol, maar de plaatselijke gemeente is de plek where the rubber hits the road. Een goed inzicht in theologische vraagstukken is belangrijk, maar een hechte band met God en een geloof dat je in het dagelijks leven overeind houdt is een stuk belangrijker.

Is alles in de Bijbel even belangrijk?  Hier waag ik me misschien op glad ijs, want wie ben ik om onderscheid te maken tussen wat in de Bijbel essentieel en minder essentieel is. In vroeger tijden hebben groepen mensen besloten wat er in de Bijbel zou komen en wat niet. Bij katholieken (maar ook Lutheranen) is die beslissing wat anders uitgevallen dan voor Protestanten.

Protestanten zijn te tevreden met de bijbelse canon, zonder de zgn. apocriefe boeken. Maar ook degenen die de Bijbel van ‘kaft tot kaft’ helemaal letterlijk willen nemen hebben stiekem toch meestal een canon in de canon. Niet alles heeft hetzelfde gewicht. Veel bijbellezers hebben (om maar een voorbeeld te noemen) toch wel het gevoel dat het evangelie van Johannes hen meer ‘doet’ dan het boek Prediker en dat de Psalmen meer voor hen betekenen dan het boek van de profeet Ezechiël. Dat geldt ook voor mij: ik heb gedeelten die ik lees en herlees en van andere stukken in de Bijbel moet ik bekennen dat ik er al jaren niet in heb gelezen.

Maar hoever mag je dat doortrekken? Mag je bijvoorbeeld ook zeggen dat sommige leerstellingen belangrijker zijn dan andere? Adventisten erkennen 28 ‘fundamentele geloofspunten’. Zijn die allemaal even fundamenteel? Hoe kunnen in vredesnaam zoveel punten allemaal ‘fundamenteel’ zijn?  Vaak ik hoor zeggen: Het is allemaal deel van de waarheid, dus kun je niet zeggen dat iets ervan minder belangrijk is dan de rest. Maar, als we eerlijk zijn, werkt dat zo niet. Voor de meeste kerkleden geldt dat bepaalde punten essentieel zijn voor hun adventist-zijn en dat andere punten een veel minder grote rol spelen. Dat is ook voor mij het geval. Ik denk dat het nuttig is voor ons allemaal om eens een lijstje maken van wat echt ‘fundamenteel’ is en van wat wellicht toch wat meer tot de periferie behoort. Volgende week hierover meer. Ik hoop dan mijn lijstje klaar te hebben van wat voor mij echt ‘fundamenteel’ is.

 

PS

Enkele jaren geleden hield ik een presentatie voor adventistische collega-theologen over de vraag of alle leerstellingen even belangrijk zijn. Later heb ik dit herschreven. Het werd gepubliceerd als hoofdstuk in een Festschrift voor Dr. Jon Dybdahl—een gewaardeerde vriend en collega, met wie ik een aantal jaren nauw samenwerkte aan Andrews University. Jon (nu gepensioneerd) was (en is) een begenadigd docent en was geruime tijd de president van de adventistische Walla Walla Universiteit in de staat Washington.

Voor nieuwsgierigen: de (Engelse) tekst van dit hoofdstuk getiteld ‘Is all Truth Truth? is te vinden op: http://reinderbruinsma.com/are-all-truths-truth-2/