Daily Archives: November 20, 2015

Terrorisme

 

Net als de leiders van een aantal andere landen in Europa en daarbuiten heeft premier Mark Rutte zijn volk verteld dat we nu in oorlog zijn met IS.  Weliswaar is er geen formele, juridische oorlogsverklaring, maar zijn uitspraak geeft wel aan dat IS een grens heeft overschreden die om een internationale respons vraagt, waarbij ook Nederland een grotere rol zal moeten spelen dan het fourneren van een paar F-16’s.

Wat er gaande is—en vooral wat er de laatste week in Frankrijk gebeurde—roept massa’s vragen op. Hoe kan IS worden aangepakt? Moet de oplossing voornamelijk komen van een militaire aanpak, met alle mogelijke gevolgen van onvoorziene escalaties? Wat zal IS verder ondernemen? Zal ook Nederland het doelwit worden? Bestaat de kans dat er chemische wapens zullen worden gebruikt?

De veiligheidsdiensten werken overtime om te ontdekken wat zoal beraamd wordt, en door wie. Maar iedereen weet dat absolute veiligheid nooit kan worden gegarandeerd. Je kunt nu eenmaal niet elke openbare bijeenkomst, elke trein of bus, en alle ferry’s en cruiseschepen beveiligen. Zolang er mensen zijn die zichzelf voor een ideaal willen opblazen, zullen er ‘incidenten’ plaatsvinden.

Een klemmende vraag is ook of de recente gebeurtenissen een grote invloed zullen hebben op het vluchtelingenbeleid. Staan de muslims nu in een dusdanig negatief daglicht dat de bereidheid om asielzoekers op te nemen, onder druk van de publieke opinie, drastisch afneemt?  Is dit extra munitie voor de populistische politici die niets moeten hebben van de islam? Hoe zal dat de toekomstige politieke verhoudingen in Europa beïnvloeden? Enzovoort, enzovoort.

Maar er zijn ook andere vragen—vragen die je je als christen stelt. Meer specifiek: vragen die ik als adventistisch christen onder ogen moet zien. Ik ben geen volledige pacifist, maar heb veel moeite met militair geweld. Er zijn voorbeelden genoeg dat geweld alleen maar meer geweld oproept. Maar ik snap ook wel dat je iets moet doen als mensen gegijzeld en vervolgens onthoofd worden en als er lieden zijn die lukraak mensen in restaurants en concertzalen overhoop schieten.

Er rijzen ook theologische vragen, met name over eschatologie. Moeten adventisten er rekening mee houden dat hun traditionele eindtijd-scenario mogelijk herzien moet worden?  Is het katholicisme, bijgestaan door het ‘afvallig’ protestantisme, werkelijk de ‘vijand’ van de toekomst, of zou islam een groter gevaar zijn? Of doen we er beter aan de opties open te houden en niet te veel voorspellingen te doen?

Moeten we ons wellicht meer concentreren op het cultiveren van goede connecties met muslims in onze omgeving? Moeten we vooral laten zien dat we de ‘naasten’ zijn van alle mensen—ook van de mensen die onze azc’s zijn komen bevolken? Moeten we ons niet vooral inzetten voor het bevorderen van tolerantie voor mensen met een andere afkomst en religie, en het creëren en verspreiden van stereotypische ideeën tegengaan?  Zouden organisaties als ADRA misschien extra aandacht moeten geven aan een aantal muslim landen om daar de sociale omstandigheden te verbeteren, zodat radicale islamitische organisaties minder vat hebben op de bevolking? Zouden plaatselijke christelijke (ook adventistische) geloofsgemeenschappen (meer) sociale en educatieve projecten kunnen opzetten voor mensen die naar Europa zijn gekomen?

De ontwikkelingen in de wereld zijn complex, onoverzichtelijk en onvoorspelbaar. Maar hoe dan ook, zij vragen om een christelijke reactie—individueel en collectief. Als we echter alle vragen hebben gesteld en als alles is gezegd, moeten we eraan toevoegen dat, ondanks alles wat gebeurt, God de touwtjes in handen heeft.