Daily Archives: December 10, 2015

13 december 2016: Susanna

 

Met veel voldoening hield ik een paar dagen geleden mijn nieuwe dagboek in handen.  Ik leverde het manuscript al in juni in en had er dus al een beetjes afstand van kunnen nemen. Maar het is altijd weer spannend als een nieuw boek verschijnt. Ik geloof dat de teller hiermee op 26 staat.

Een boek als dit is geen theologisch hoogstandje, maar zo is het ook niet bedoeld. Ik heb het geschreven met de hoop dat veel mensen er wat aan zullen hebben. Als dat weer zo blijkt te zijn (net als na mijn vorige dagboek ‘Een Kwestie van Kiezen’), vind ik misschien weer de inspiratie en energie voor een volgende editie!

Deze blog wordt op 12 december gepost.  Het leek mij leuk om als voorproefje de overdenking van morgen, 13 december 2016 op te nemen. Toevallig gaat dat over een onderwerp dat de gemoederen in de kerk in de afgelopen periode enorm heeft beziggehouden.

Hier volgt dan overdenking nr.  346

 Susanna (lotusbloem; lelie)

 Wie en wanneer?   Een van de vrouwelijke discipelen van Jezus.

Meer weten? Lees:  Lucas 8:2, 3.

Meditatie voor vandaag

Mensen die bepaalde kerkelijke ambten alleen voor mannen willen openstellen wijzen er  vaak op dat de twaalf discipelen die Jezus uitkoos—de latere twaalf apostelen—allemaal mannen waren. Dat klopt en dat past ook in de mores van de bijbelse tijden.  Maar het is opmerkelijk te zien hoe Jezus bij allerlei gelegenheden door vrouwen werd omringd en hoe hij vaak het contact met hen zocht, zonder zich verder veel van de bezwaren van zijn tijdgenoten aan te trekken. Het is vooral ook heel bijzonder dat vrouwen de eerste getuigen waren van zijn verrijzenis uit het graf!

In Lucas 8 worden een aantal vrouwen genoemd. Verschillenden van hen waren door Jezus genezen van fysieke en psychische kwalen. Dat maakte hen tot dankbare en trouwe volgelingen. Onder hen waren ook vrouwen die over aanzienlijke middelen beschikten. Met name wordt bijvoorbeeld een Johanna genoemd die de vrouw van ‘de rentmeester van Herodes’ was en ook een Susanna. Met ‘tal van anderen’ zorgden zij ‘uit eigen middelen’ voor Jezus. Ze trokken niet achter Jezus aan uit nieuwsgierigheid of vanwege de sensatie die het hen bezorgde.  Zij waren actief betrokken bij de missie van Jezus en dat mocht hen best een persoonlijk offer kosten.

Het beeld dat we in het Nieuwe Testament krijgen is dat Jezus mannen en vrouwen riep, en dat hij gesteund werd door mannen en vrouwen! In Jezus’ dagen was er zeker sprake van vrouwendiscriminatie, maar voor de Heer waren mannen en vrouwen gelijk.

Gebed voor vandaag

Liefdevolle en rechtvaardige Heer, U bent er voor mannen en vrouwen en zowel mannen als vrouwen mogen er in alle opzichten voor u zijn!

Het boek is te bstellen bij de webshop van de Adventkerk in Nederland: www.adventist.nl.   De introductieprijs tot 31 januari a.s. is 11 euro.