Daily Archives: Februari 16, 2017

25 Maart – De dag van de dialoog

 

De voorbereidingen zijn in volle gang voor een evenement dat op 25 maart gaat plaatsvinden in de Triomfatorkerk in Utrecht. Die kerk staat in de Utrechts buurt Kanaleneiland. Tot voor kort was het een PKN-kerk. Nadat het gebouw in de binnenstad (Hamburgerstraat 25) werd verkocht is nu dit prachtige kerkgebouw van eigenaar gewisseld is het eigendom geworden van de Adventkerk. Wie er nog niet is geweest, moet er beslist een kijkje gaan nemen en 25 maart biedt daartoe een uitstekende gelegenheid.

Op 25 maart wordt in Utrecht een dag van dialoog gehouden over het thema GAAN of BLIJVEN?  Zoals bekend heb ik nu een goed half jaar geleden een boekje geschreven met die titel en de discussie daaromheen is door een aantal mensen opgepikt als aanleiding om aan dat onderwerp een speciale dag te besteden. Een ad hoc commissie heeft gewerkt aan een (hopelijk) interessant programma.

Het eerste programmaonderdeel van de dag wordt gevormd door een tweetal korte inleidingen.  Ds. Rob Doesburg vertelt allereerst waarom hij ooit besloot de Adventkerk te verlaten, nadat hij eerst een aantal jaren voor Adventpredikant had gestudeerd. Dat belooft een heel interessant en persoonlijk verhaal te worden. Hij is nu predikant van de PKN gemeente in Leusden.  Vervolgens zal ik vertellen waarom ik in de Adventkerk ben gebleven—ondanks het feit dat ik over bepaalde theologische punten mijn twijfels heb en me vaak grote zorgen maak over de richting waarin het adventisme zich beweegt.

Deze twee inleidingen vormen het uitgangspunt van een open discussie tijdens de rest van de morgen. In de middag kunnen de bezoekers kiezen uit vijf workshops (gespreksgroepen) waar de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  1. Wie heeft het in de Adventkerk voor het zeggen?
  2. Hoe lees je de Bijbel?
  3. Huidige trends in de Adventkerk
  4. Vragen rond de 28 Fundamentele Geloofspunten
  5. Hoe relevant is de kerk nog?

De dag wordt afgesloten met een plenaire discussie en met de vraag of er een vervolg op deze ‘dag van de dialoog’ moet komen, en zo ja in welke vorm.

Ik zie met heel veel belangstelling uit naar deze dag. Ik denk dat het veel mensen meer duidelijkheid kan geven over hun eigen rol en positie in de kerk en over hoe ze met eigen twijfels en zorgen kunnen omgaan.  Ik hoop dan ook dat dit het begin kan zijn voor een verdere, open dialoog, waarbij moeilijk vragen niet uit de weg worden gegaan!

Noteer alvast deze gegevens en verspreid het nieuws over deze dag:

Waar: Triomfatorkerk (Adventkerk, Utrecht) Marco Pololaan 185, Utrecht.

Tijd:   25 maart,   10.00  tot 16.00 u.

(Lunch meenemen. Voor koffie en soep wordt gezorgd. Er is geen kinderprogramma. Voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving van de kerk).