Daily Archives: Juni 9, 2017

Leiderschap

 

[Vrijdagmorgen, 9 juni) Na tien dagen op Newbold College in Engeland te zijn geweest ga ik later vandaag weer naar huis. Ik heb geprobeerd een goed idee te krijgen van de opzet van de MA cursus voor “leadership” die door Andrews University in Europa wordt aangeboden aan mensen met leiderschapskwaliteiten binnen de Adventkerk. Over een periode van drie jaar worden zeven sessies van circa twee weken gehouden, meestal op de campus van Newbold College in Engeland.  Daarnaast komen de studenten, waar mogelijk, per regio eens per maand bij elkaar om de projecten te bespreken die deel uitmaken van hun programma en elkaar te steunen en te stimuleren bij de voortgang van hun thesis die aan het einde van de studie klaar moet zijn.

Ruim veertig studenten hebben zich ingeschreven–aanzienlijk meer dan werd verwacht. De meesten worden door de kerk in hun land gesponsord. Omdat elke 6-7 deelnemers een mentor toegewezen krijgen, die hen tijdens de gehele studieduur begeleidt, was er onverwachts een gebrek aan mentoren. Dat was de reden waarom ik ruim drie weken geleden het verzoek kreeg om een van de mentoren te zijn. Hoewel het natuurlijk wel betekent dat ik mij–behoudens onvoorziene omstandigheden–voor drie jaar aan dit project moet verbinden, en  ik ook nog met heel veel andere dingen bezig ben–ben ik voor de verleiding bezweken en heb ik ‘ja’ gezegd. En het deed mij heel veel plezier te merken dat de studenten die mij zijn toegewezen aan de cursusleiding hadden laten weten dat zij mij graag als hun mentor zouden willen hebben.  Daarmee heb ik het dus op mij genomen zeven deelnemers uit het Verenigd Koninkrijk (4), Duitsland (2) en Nederland (1) de nodige support te bieden.

Het was van groot belang om zicht te krijgen op de structuur van de opleiding en om er achter te komen wat precies van mij verlangd wordt. Dat is denk ik in de afgelopen tien dagen redelijk gelukt. Het is een boeiende opzet. Er moet een flinke hoeveelheid theorie worden verwerkt, maar het gaat er vooral om dat die theorie wordt toegepast in projecten die zijn toegesneden op de specifieke werksituatie van de betrokkenen–of het nu om een conferentie- of unieleider gaat, of iemand die in een kerkelijk departement werkt of een aantal gemeenten onder zijn/haar hoede heeft.

Behalve dat ik zelf de afgelopen dagen heel veel heb geleerd, heb ik genoten van de buitengewoon boeiende en inspirerende manier waarop o.a. dr. Erich Baumgartner (die ik overigens al ruim 25 jaar geleden leerde kennen toen ik zelf op Andrews University werkte) lesgeeft. Maar deze opdracht geeft me een bijzondere kans om weer eens van dicht bij te zien en te horen wat leiding geven in de Adventkerk anno 2017 betekent. Dat velen het gevoel hebben dat zij daarvoor een stuk specifieke vorming nodig hebben is niet vreemd. Want leiding geven in deze tijd is een grotere uitdaging dan het was in de periode waarin ik zelf op allerlei niveaus als leider mensen moest aansturen en een visie moest ontwikkelen voor de organisaties waar ik bij betrokken was.

Ik heb het voorrecht gehad om tijdens een groot deel van mijn werkzame leven leiding te geven. Al op de leeftijd van 29 jaar werd ik gebombardeerd tot directeur van het onderwijsinstituut dat de Adventkerk destijds bezat. Daarna heb ik andere kerkelijke instellingen geleid en op allerlei niveaus leiding gegeven. Het was in veel opzichten een mooie en boeiende tijd waarop ik met veel voldoening terugzie. Maar ik ben bepaald niet blind voor de fouten die ik heb gemaakt en met de kennis van vandaag zou ik nu heel wat dingen anders aanpakken. Ik had destijds een cursus als waarmee ik nu uitgebreid kennis heb gemaakt goed kunnen gebruiken!

Leiding geven in de kerk is in de loop van de tijd alleen maar moeilijker geworden. Er worden andere eisen aan onze leiders gesteld dan vroeger. De kerk (en de maatschappij eromheen) is veel diverser en complexer geworden. Daarbij is “gezag” heel anders gaan functioneren en moeten leiders vaak opboksen tegen een ingebakken gebrek aan vertrouwen van veel mensen die aan hun leiding zijn toevertrouwd.  Cursussen zijn heel belangrijk om leiders verder te vormen en handvaten te geven voor hun werk, maar de steun en het vertrouwen aan de basis van de kerk is minstens zo essentieel. Waar het vertrouwen ontbreekt raken leiders heel snel opgebrand en wordt het steeds moeilijker talentvolle mensen te vinden die leiding willen geven. Al met al hoop ik dat ik een aantal deelnemers van deze leiderschapscursus kan helpen hun enthousiasme voor hun taak vast te houden en in hun leiderschap te groeien.