Daily Archives: Juli 25, 2018

Update: wat mij zoal bezig houdt

In mijn blog van deze week wil ik mijn lezers op de hoogte brengen van de stand van zaken ten aanzien van een aantal projecten die mij de afgelopen tijd van de straat hebben gehouden. Ik kijk nu allereerst uit naar een paar weken vakantie in Zweden in augustus, en vooral naar de tijd die we met onze zoon en onze kleinkinderen zullen doorbrengen. Daarna volgen een paar drukke maanden met afspraken in Dublin (Ierland), Belgrado (Servië), Wenen (Oostenrijk), Brisbane (Australië), Riga (Letland) en dan opnieuw in Zweden—met preken, presentaties, workshops, enz. En natuurlijk hoop ik ook hier en daar wat toeristische dingen te doen, oude vrienden te ontmoeten en nieuwe vrienden te maken.

In de afgelopen drie maanden heb ik een flink deel van mijn tijd besteed aan het voorbereiden van preken, lezingen en power point presentaties.  Ik wil graag alles klaar hebben voordat we naar Zweden vliegen en ik denk dat dat gaat lukken. Maar, terwijl ik bezig was met de voorbereidingen voor de evenementen in de komende maanden, zijn een paar schrijfprojecten uit het recente verleden geworden tot concrete boeken.

Tijdens de Europese predikantencongres in Belgrado in de laatste week van augustus zal de Stanborough Press (de adventistische uitgeverij in het Verenigd Koninkrijk) de Engelse vertaling van mijn laatste bijbelse dagboek—met 366 portretten van bijbelse personen—lanceren. De Engelse editie heet: Face to Face. Ik schreef het eerst in het Nederlands en vertaalde het daarna zelf in het Engels. Het zal leuk zijn een eerste gedrukte exemplaar in mijn handen te houden.

Vorige week verscheen mijn nieuwste boek dat gewijd is aan de zgn. Last Generation Theology. Ik ben ervan overtuigd dat de verschillende theorieën die onder deze paraplu schuilgaan heel gevaarlijk zijn, zowel voor de individuele gelovige als voor de kerk. Ik heb geprobeerd het onderwerp in mijn boek op een pastorale manier te benaderen en ik hoop dat de lezers mijn argumenten overtuigend zullen vinden. Het boek heeft als titel meegekregen: In All Humility: Saying No to Last Generation Theology.  Het is uitgegeven door uitgeverij Oak and Acorn in de VS. Het is de bedoeling dat ook een Spaanse editie verschijnt en er zijn plannen voor een Franse en mogelijk een Duitse vertaling. De Engelstalige versie kan besteld worden via Amazon.com. Het boekt telt ca. 200 bladzijden en kost $ 12,99.

Ik verwacht dat nu binnen enkele dagen ook de (Braziliaans-) Portugese editie van mijn boek GAAN OF BLIJVEN: Een Boek voor Adventisten aan de Zijlijn zal verschijnen. De Portugese titel is: Sair our Permanecer?Um livro para Adventistas que lidam com a dúvida. Nadat een aantal mensen in Brazilië (en in Europa) mij lieten weten dat heel veel adventisten in hun land ook baat zouden hebben bij dit boek, heb ik enkele personen gevonden die de vertaling, correctie en redactie op zich wilden nemen. Het boek zal besteld kunnen worden via Amazon.com en ongetwijfeld ook via andere on-line boekverkopers. Maar er blijft nog één grote uitdaging. Hoe kunnen we dit boek het meest effectief promoten in Brazilië en in de Braziliaans/Portugese diaspora? We zullen vooral de sociale media inschakelen, maar elke suggestie (en alle hulp) is welkom.

En dan is er tenslotte een brochure met de titel Basic Alphabet Theology. Het woord ‘alphabet’ verwijst naar de reeks hoofdletters die vaak gebrukt wordt om de LHBTI-gemeenschap aan te duiden. Met deze brochure probeer ik mijn mede-gelovigen te helpen een beter begrip te krijgen van wat het betekent ‘anders’ te zijn en van wat de Bijbel over dit onderwerp zegt. De brochure is uitgegeven en wordt verspreid door The Coracle Project—(Building Safe Places for Everyone) en is verkrijgbaar (of zal dat heel binnenkort zijn) in het Engels, Nederlands, Frans, Duits en Zweeds. Voor meer informatie: buildingsafeplaces@gmail.com

Ik besef dat niet iedereen altijd enthousiast is over wat ik schrijf. Maar het geeft mij een enorme voldoening om een bijdrage te leveren aan diverse discussies en ik ben heel dankbaar dat ik steeds weer van mensen hoor dat zij dat op prijs stellen en dat mijn boeken hen hebben geholpen in hun geestelijke pelgrimage.

En tenslotte: Ik heb zo het vermoeden dat er tijdens mijn vakantie en mijn reizen daarna wel weer een idee voor een volgend boek zal opborrelen.