Monthly Archives: Augustus 2019

Als een zzp’er tussen twee klussen

Ik voelde me de afgelopen paar weken een beetje als een zzp’er die tussen een aantal klussen in zit. Een pittig karwei is klaar en er valt even een pause voor ik binnenkort weer met wat nieuws ga beginnen.

Na geruime tijd intensief bezig te zijn geweest met het FACING DOUBT project (Nederlandse editie: GAAN of BLIJVEN?) was ik de afgelopen twaalf maanden, tussen alle andere activiteiten door vooral, bezig met het schrijven van twee nieuwe boeken. Als alles volgens plan verloopt zullen ze allebei rond het einde van deze maand verschijnen.

I HAVE A FUTURE: Christ’s resurrection and mine verschijnt bij Stanborough Press: de adventistische uitgeverij in Engeland. Toen ik met het plan kwam om een boek over dit onderwerp te gaan schrijven, was men daarvoor direct enthousiast. Er is over het thema van dood en opstanding sinds geruime tijd binnen de Adventkerk nauwelijks wat geschreven. Er is, zo zei men, duidelijk behoefte aan iets nieuws. Maar het zou wel fijn zijn als ik het thema op een frisse manier zou kunnen behandelen en zó zou schrijven dat het ook niet-adventisten zou kunnen aanspreken. Ik heb mijn best gedaan en naar het oordeel van de mensen van Stanborough Press en andere mensen die het manuscript hebben gelezen, ben ik daar wel in geslaagd.

De marketing afdeling van de uitgeverij wil het boek niet alleen in de thuismarkt en in West-Europa promoten, maar ook met name ook in Engelstalig Afrika en in de Engelstalige landen in Midden-Amerika. De boeken van Stanborough Press komen daarnaast ook in de adventistische boekhandels in Noord-Amerika en Australië en men hoopt dat er ook belangstelling zal zijn bij de christelijke boekhandels in het Verenigd Koninkrijk. Men verwacht dat er vertalingen in andere talen zullen volgen. Een Nederlandse versie heb ik inmiddels ingeleverd bij de mensen op het hoofdkantoor van de Nederlandse Adventkerk die beslissen over nieuwe kerkelijke publicaties. Inmiddels wordt de eerste oplage van het boek gedrukt in Belgrado. De Adventkerk beschikt daar over een moderne drukkerij die nog steeds kan leveren tegen concurrerende prijzen. Al met al een spannend avontuur.

Het tweede boek dat eind deze maand verschijnt heb ik in het Nederlands geschreven. Ik stuurde het manuscript enkele maanden geleden toe aan Uitgeverij Boekencentrum, de christelijke uitgever die onlangs met enkele andere christelijke uitgevers is gefuseerd. Na het beoordeeld te hebben werd besloten het boek uit te brengen onder de gezamenlijke imprint van Boekencentrum en Boekscout. Dat betekent dat het geproduceerd zal worden via het printing-on-demand principe (geen voorraad, maar steeds drukken wat er wordt besteld), maar dat het samen met de andere boeken van Boekencentrum ook in de Nederlandse boekwinkels wordt aangeboden.

De titel van het nieuwe boek is: Christelijk Denken en Doen: Geloof geeft je leven richting. In dit boek probeer ik mij te richten tot christenen in Nederland in het algemeen. Ik maak er echter bepaald geen geheim van dat ik een zevendedags adventist ben en dat ik vanuit dat perspectief schrijf. Ik probeer op basis van mijn specifieke christelijke traditie in ca. 200 bladzijden uit de doeken te doen hoe je geloof en wat je in de Bijbel kunt vinden je richting geeft bij het maken van je keuzen op allerlei terreinen van het leven, of het nu gaat om keuzes t.a.v. van politiek of beroep, je voedingspatroon of tijdsbesteding, vragen rond oorlog en vrede, recht en gerechtigheid, of ‘issues’ t.a.v. levensbegin en levenseinde. Ik ben natuurlijk erg benieuwd hoe het boek zal ‘landen’? Zal mijn adventistische vertrekpunt misschien toch velen afschrikken? Of zullen adventistische lezers daarentegen mij misschien te vaag vinden?

Het ligt wel voor de hand dat ik binnenkort wel weer aan een nieuw boek zal beginnen. Ik heb al wel een paar voorlopige ideeën, maar ik neem even de tijd om die te laten uitkristalliseren. Intussen heb ik deze week maar eens even een paar dagen besteed aan het grondig opruimen van mijn werkkamer en om enkele klusjes in huis te doen. En laat niemand zich zorgen maken: Er zijn nog steeds voldoende andere activiteiten om ervoor te zorgen dat ik me niet verveel.