Daily Archives: Februari 18, 2021

Verkiezingen

Op 17 maart gaat Nederland naar de stembus, tenzij er alsnog vanwege de Coronacrisis tot uitstel wordt besloten. Maar tot dusverre wil de Nederlandse regering daar niet van weten en worden er talloze maatregelen genomen om de verkiezingen veilig te laten verlopen. Een categorie oudere kiezers (waartoe ook mijn vrouw en ik behoren) krijgt zelfs de gelegenheid om schriftelijk te stemmen. Dat is in Nederland nog nooit eerder gebeurd. Ik denk echter dat ik gewoon naar het naburige stemlokaal zal gaan om met het rode potlood één plekje op het gigantische stemformulier in te kleuren.

Inderdaad zal het een heel groot stembiljet zijn, want bij deze verkiezingen voor de Tweede Kamer doen niet minder dan 37 partijen mee. Daarbij zijn er veel nieuwkomers en de meeste daarvan zullen de kiesdrempel hoogstwaarschijnlijk niet halen. De stemmen die op deze onsuccesvolle partijen zijn uitgebracht worden, via een ingewikkelde rekenmethode, verdeeld over de partijen die wel zetels in het parlement krijgen. Daarbij loop je dus het risico dat je met je stem wellicht onbedoeld een partij, waarmee je het grondig oneens bent, alsnog aan een extra zetel helpt.

Er zijn nog een paar aspecten aan ons systeem van verkiezingen die mijns inziens wel eens opnieuw zouden moeten worden bekeken. Het grote aantal partijen dat aan de verkiezingen kan meedoen en mogelijk maar een of twee zetels krijgt, leidt tot een versplintering die heel veel nadelen heeft. Maar ik ben wel blij dat wij geen twee-partijen stelsel hebben, waar je keuze soms voornamelijk bepaald wordt door een sterke afkeer van één partij, waardoor je dan toch maar op de andere partij stemt, ook al ben je daar eigenlijk ook niet happy mee. In ons stelsel valt er gelukkig uit een reeks van alternatieven te kiezen. Daarbij bieden allerlei sites op internet, zoals Kieswijzer en Kieskompas, hulp om te ontdekken bij welk partijprogramma je ideeën het beste aansluiten.

Voor christenen is stemmen misschien nog wel een zwaardere verantwoordelijkheid dan voor de niet-gelovige kiezer. Hoe kun je je stem zo gebruiken dat christelijke normen en waarden de koers van ons land meer gaan bepalen die nu dikwijls het geval is. Voor mij zijn dan ook een aantal vragen doorslaggevend voor hoe ik mijn keuze maak. Als christen wil ik wonen in een land dat een duurzame maatschappij wil realiseren en zorg heeft voor onze planeet, en onze natuur. Het is daarbij belangrijk dat we de afgesproken klimaatdoelen halen en ons inzetten voor innovatie op het gebied van energievoorziening en mobiliteit. Dat heeft alles te maken met goed rentmeesterschap. Het is voor mij heel essentieel dat het land waarin ik woon gastvrij is voor de vreemdeling die asiel nodig heeft, want dat is en blijft een cruciaal bijbels principe. Het is ook een heel belangrijke overweging bij het uitbrengen van mijn stem dat de kloof tussen arm en rijk, in eigen land, maar ook in de wijde wereld, kleiner wordt en de welvaart eerlijker wordt verdeeld. En zo zijn er nog wel een paar punten die zwaar voor mij wegen, zoals waarborgen rond het begin en het einde van het leven en andere immateriële zaken die direct raken aan onze levensovertuiging.

Is er tussen de 37 partijen één partij waarmee ik het in alle opzichten eens ben? Helaas niet, maar door mijzelf bovengenoemde vragen te stellen heb ik de keuze wel teruggebracht tot drie of vier partijen waarbij ik me als christen redelijk prettig voel. Op dat punt aangekomen speelt verder vooral ook de vraag of ik mij aangesproken voel door de vrouwen en mannen die het gezicht van een partij bepalen. Ben ik overtuigd van hun kwaliteiten? Zullen zij wat voor elkaar kunnen krijgen? Stralen zij overtuigingskracht en integriteit uit? Doordat de campagnes online moeten worden gevoerd is het dit keer misschien wat moeilijker om je daarover een gedegen oordeel te vormen. Maar de televisie-uitzendingen voor politieke partijen en de komende debatten van de lijsttrekkers kunnen ons daarbij helpen.

Ik blijf de media kritisch volgen, maar inmiddels heb ik eigenlijk mijn keuze wel bepaald en de kans dat dit vóór 17 maart nog verandert is tamelijk gering!