Vrouwen en kinderen

[Zondagmorgen] Er is niets mis met de koffie in het café op het Kerkplein of op het terras van het restaurant dat tegenwoordig ‘de Haven van Zeewolde’ heet, maar het is toch anders om even bij Starbucks in Amsterdam binnen te lopen en een broodje te eten in café ‘Het Paleis’, op steenworp afstand van de Dam. Ik had er vrijdag plotseling even zin in om zomaar een paar uurtjes door onze hoofdstad te slenteren en uiteraard en passant een paar boekwinkels te bezoeken. Na uitgebreid rondneuzen in de boekenafdeling in de Bijenkorf, Athenaeum en Scheltema weet ik weer een klein beetje wat de meest recente boeken zijn.

Gisteren preekte ik dicht bij huis, namelijk in de Adventgemeente in Harderwijk. Mijn vrouw en ik zijn lid van deze gemeente, waar we in nauwelijks een kwartier naar toerijden.De gemeente maakt sinds jaar en dag gebruik van het kleine, maar gezellige kerkje van de Nederlandse Protestantenbond. Ik zou het niet erg vinden als de dienst wat later zou beginnen dan 9.30 uur. Maar iedereen die iets afweet van kerkdiensten weet dat het heel moeilijk is om het tijdstip waarop een gemeente een kerkdienst begint te veranderen.

[Het verhaal gaat dat er in Zweden een kleine adventistengemeente is waar de kerkdienst om 10.10 uur begint. De gemeenteleden zijn dat nu eenmaal gewend en alle pogingen om daar 10.00 uur van te maken hebben schipbreuk geleden. Ooit kwamen de meeste leden per openbaar vervoer. De bus stopte voor het kerkgebouw om 10.05. Vijf minuten later begon dan de dienst. Al vele jarenkomen de (weinige) leden nu met eigen vervoer. De buslijn is al lang opgeheven. Maar 10.10 is kennelijk een heilig tijdstip!]

De eerste acht verzen Jesaja 58 waren gisteren het uitgangspunt van mijn preek. Ook Jakobus 1:27 werd aan het begin van de eredienst gelezen. Af en toe staat mijn vrouw op het rooster van degenen die de predikant in Harderwijk inleiden en gisteren was dat toevallig ook zo. Dus kwamen mijn vrouw en ik gezamenlijk uit de consistoriekamer de kerkzaal binnen om de gemeente ‘voor te gaan’.Het thema van de preek was niet opzienbarend: Echt geloof uit zich niet alleen in allerlei vrome woorden, riten en gebruiken, maar in de eerste plaats in medemenselijkheid.In plaats van dat toe te spitsen op zorg voor weduwen en wezen, zoals de Bijbeltekst dat doet, breidde ik dat uit tot vrouwen en kinderen—twee groepen die vaak veel nare dingen moeten ondergaan.

Helaas zie je maar al te vaak voorbeelden van vrome lieden die zich in hun dagelijks leven ernstig schuldig maken aan wandaden jegens kinderen of vrouwen. Ook kerkelijke organisaties moeten zich wapenen tegen pedofielen in eigen kring en onder vrome kerkleden komen maar al te veel ‘broeders’ voor die hun vrouw al dan niet fysiek mishandelen. Seksueel misbruik van vrouwen en kinderen is niet alleen een treurig verschijnsel dat zich voordeed en voordoet in de Rooms-Katholieke Kerk. Geen enkel kerkgenootschap kan beweren dat zoiets bij hen nooit voorkomt.

Ongeveer een jaar geleden werd in de onafhankelijke adventistische media gemeld dat een populaire Adventpredikant—die de wereld rondreisde met zijn uiterst-conservatieve boodschap en die een flink aantal boeken heeft geschreven om de kerkleden te waarschuwen niet van het bijbelse smalle pad af te wijken (en dus natuurlijk ook geen vrouwen op de kansel toe te laten!—zijn geloofsbrieven had ingeleverd omdat de satan hem tijdens een verblijf in Kenya in ‘een morele val’ had gelokt. Er werd over het algemeen met mildheid op dit bericht gereageerd, zo in de trant van: ‘Het is correct dat de man deze consequentie heeft getrokken uit zijn gedrag, maar wie zonder zonde is werpe de eerste steen.’ Over het slachtoffer werd opvallend (en bedroevend) weinig gesproken. Over de aard van zijn ‘val’ werd wel gespeculeerd, maar bijzonderheden bleven uit.De ‘gevallene’ had mij in zijn boeken diverse keren van ergerlijke, theologie vrijzinnigheid beschuldigd en dat was mogelijk de reden dat de berichtgeving mij niet was ontgaan.

Nu komen in diezelfde media de details naar boven. De satan zal er wel wat mee te maken hebben, maar de ‘val’ van de betrokkene (leeftijd begin vijftig) blijkt nu in de categorie van ‘verkrachting van een vrouw van 20 jaar’ te moeten worden ondergebracht.Het ging om een slachtoffer dat door de vrome dominee met al even vrome smoesjes naar zijn hotelkamer was gelokt, waar hij tegen haar wil tweemaal seks met haar had. Ze kreeg na afloop van deze behandeling door haar spirituele coach 100 dollar mee en een paar vrome boeken en dvd’s!

De man in kwestie probeert nu weer zijn status als populaire predikant en als auteur te heroveren. Maar het eerste woord van berouw (en excuus naar het slachtoffer) moet nog over zijn lippen komen. Als Jesaja en Jakobus in onze tijd leefden zouden ze zeggen: Zo iemand hoort niet op de kansel, maar in de cel! Vooral nu, sinds dit weekend, bekend is dat er minstens een ander slachtoffer is.

Gelukkig zal ik ook in de komende week wel weer heel wat mensen tegenkomen die wel laten zien dat hun geloof uitmondt in medemenselijkheid!En ten slotte: Als mijn ‘collega’ naar wie ik hierboven verwees, in een volgend boek weer een eens een veroordelende voetnoot aan mij wijdt, zal ik daar nog minder dan tevoren wakker van liggen.