Relaties

 

Volgens het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) zijn er in Nederland steeds meer mensen zonder een vaste relatie. Veel mensen beginnen er niet aan—uit weloverwogen keuze of omdat het leven nu eenmaal zo gelopen is. Maar voor heel veel anderen komt dat omdat hun relatie  op de klippen is gelopen. Recente gegevens laten zien dat er op dit moment meer duurzame relaties worden beëindigd dan er worden begonnen. Daarbij zijn de cijfers voor echtscheidingen, zowel als die van mensen die uiteen gaan na geruime tijd te hebben samengewoond, inbegrepen. In veel andere westerse landen is de situatie vergelijkbaar of ligt het percentage scheidingen nog iets hoger dan in Nederland.

Wij hebben in onze familiekring en onder buren, vrienden en goede bekenden deze trend volop bevestigd gezien in het afgelopen jaar. Het leek wel een soort besmettelijke ziekte die zich onstuimig uitbreidde. Het is heel verdrietig dat steeds weer mee te maken.

Maar regelmatig staan er ook berichten in ons plaatselijk krantje dat de burgemeester op bezoek is geweest bij mensen die hun 50-jarig of 60-jarig huwelijk vieren. En ook in kringen waar dat tamelijk weinig voorkomt, zoals in de wereld van de showbiz, blijken er toch ook mensen te zijn die hun partner trouw blijven. Zo las ik bijvoorbeeld deze week op een nieuws-website dat Dolly Parton binnenkort haar gouden bruiloft viert!

Mijn vrouw en ik moeten daar nog een jaartje op wachten, maar ook het feit dat we nu 49 jaar samen zijn is een kleine mijlpaal. En dat was de afgelopen week het geval.

Je staat er op zo’n moment toch weer eens even extra bij stil dat het niet vanzelfsprekend is dat jouw relatie wel stand heeft gehouden, terwijl dat bij zo velen om je heen niet het geval was. Er zijn natuurlijk, als je wat ouder wordt, ook regelmatig  mensen om je heen die hun maatje kwijtraken, omdat dit leven nu eenmaal eindig is Maar je vraagt je vooral af: Waarom kon het bij ons wel goed gaan en bij anderen niet? Ik besef dat daar geen simpel antwoord op te geven is, zo in de trant van: ‘Wij zijn nu eenmaal betere partners van en voor elkaar geweest dan de meeste mensen die hun relatie hebben zien stranden.’ In plaats van kritiek te leveren op anderen (‘Mensen geven het tegenwoordig wel erg snel op’ of: ‘Veel mensen hebben helaas totaal onrealistische verwachtingen’, enz.) overheerst vooral het gevoel van dankbaarheid. Dankbaarheid voor het feit dat we er alle twee nog zijn en samen aan ons vijftigste huwelijksjaar mogen beginnen. Ik hoop van harte dat we dat vijftigste jaar vol mogen maken en dat er t.z.t. ook nog tenminste een zestigste huwelijksdag komt—en niet alleen omdat we de burgemeester dan twee keer op bezoek krijgen.

De kersttoespraak van Koning Willem Alexander benadrukte terecht de belangrijkheid van relaties. Hij was daarbij heel concreet, over zijn eigen familie en over specifieke situaties in het land. Paus Franciscus sprak vooral over vrede in de wereld. Hoewel vrede stichten vaak een heel ingewikkeld proces is, is het duidelijk dat het herstel van goede relaties een basisvoorwaarde is.

Confucius, een denker in het oude China, in de zesde eeuw voor Christus, zei ooit: Als je de wereld wilt veranderen, moet je eerst het land waarin je woont veranderen; als je het land waarin je woont wilt veranderen, moet je eerst je stad of dorp veranderen; als je je stad wilt veranderen, zul je eerst je eigen familie moeten veranderen; als je je familie wilt veranderen, moet je eerst jezelf veranderen en dat gebeurt pas als je je hart hebt verandert.

Het lijkt me een mooi citaat om daarmee dit laatste blog van 2013 te besluiten. Als je je relatie ten goede wilt veranderen, zul je ook vooral eerst aan jezelf moeten werken! En daarbij gaat het meer dan een oppervlakkige, cosmetische verandering.

En aangezien ik nogal vaak over de kerk schrijf, kan ik het niet laten om hieraan nog iets toe te voegen: Als je de wereld wilt veranderen, moet je de christelijke kerk veranderen; en als je de christelijke kerk wilt veranderen moet je de kerkgemeenschap waartoe je behoort veranderen; en als je de christengemeenschap waartoe je behoort wilt veranderen, moet je jezelf veranderen. Dat is uitdaging nummer één voor alle mensen die ook in 2014 christen willen zijn. Vroeger hing er in menige woonkamer een wandbordje: Verander de wereld, begin bij jezelf. Het is een eeuwenoud gezegde, maar het geldt nog steeds.