Adverteren

 

Na al eens met eerder met een omvangrijke actie met grote posters reclame te hebben gemaakt, kunnen we in de komende weken radiospotjes horen die mensen naar de Remonstrantse Kerk moeten trekken. Daarin vertelt een van de Remonstrantse dominees in ongeveer twintig minuten waar zijn preek de komende zondag over zal gaan.

Heeft een dergelijke propaganda praktisch nut? De Remonstranten denken van wel. In de afgelopen jaren ging hun ledenaantal langzaam, maar gestaag, achteruit. Vorig jaar kwamen er echter zo’n 300 leden bij. En dat is dus een opmerkelijke groei van zo’n 6 procent, want de Remonstrantse Kerk telt zo’n 5.000 leden.

Het bericht over de komende radiospotjes riep bij mij de vraag op of het misschien ook niet eens tijd wordt dat mijn kerk wat meer aan de weg gaat timmeren. De Remonstrantse Kerk is veel bekender dan de Adventkerk. Waar ligt dat aan? Ligt dat aan haar naam? Is onze wat ingewikkelde naam (Kerkgenootschap der Zevendedags Adventisten) misschien een barrière? Dat kan toch niet het geval zijn. Er zijn wel meer kerken met ‘vreemde’ namen. Wat dacht u van Hersteld Apostolisch, Jehovah’s Getuigen, Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Vrijgemaakt Gereformeerd?  En zo zijn er nog wel wat te noemen. En de naam ‘Remonstrants’ klinkt sommige  misschien wel als vrij deftig in de oren, maar een echt flitsende naam is het toch ook niet?

Het kan niet de omvang van de Remonstrantse Kerk zijn die verklaart dat zij bekender is dan de Adventkerk. In feite zijn er aanzienlijk meer adventisten dan remonstranten in Nederland. En de remonstrantse geloofsovertuiging is een uitsluitend Nederlandse aangelegenheid, terwijl het adventisme overal in de wereld te vinden is. De remonstrantse kerkgang is dusdanig problematisch dat men in een aantal plaatsen samen is gaan kerken met kleine plukjes doopsgezinden (ook geen aanstekelijke naam!). Elke zaterdag zijn er aanzienlijk meer adventisten in de kerk dan er op zondag remonstranten in de kerkbanken zitten.

Is het feit dat remonstranten vorig jaar met 6 procent zijn gegroeid te danken aan hun aantrekkelijke theologie?  Dat zou deels wel een verklaring kunnen zijn. Remonstranten zijn vrijzinnig en uiterst tolerant. Je mag er in feite geloven wat je wilt. Dat spreekt kennelijk sommigen aan die zich in een ander kerkelijk verband bekneld voelden.  Toch kan dit geen echte, of volledige, verklaring zijn. Research in veel (ook westerse) landen heeft aangetoond dat de christelijke kerken die nog steeds groeien over het algemeen geloofsgemeenschappen zijn die behoorlijk wat van hun leden vragen!

Terug naar de vraag: Is reclame maken voor je kerk nuttig?  In elk geval geeft het grotere naamsbekendheid en kan het helpen het beeld dat mensen van je kerk hebben te beïnvloeden. Misschien zouden zevendedags adventisten daarom toch ook eens moeten nadenken over een regelmatige, indringende reclamecampagne.

Het is een onmiskenbaar feit dat de meeste Nederlanders niet of nauwelijks van adventisten hebben gehoord.  En de meesten die de naam wel eens hebben gehoord, hebben eigenlijk geen flauw idee waar adventisten eigenlijk voor staan. En helaas is bij mensen die wel eens iets van de Adventkerk hebben gehoord vaak een negatief beeld blijven hangen. Het trieste feit is dat we vaak meer bekend staan om wat we niet doen (of niet ‘mogen’ doen) dan om hoe we wel zijn en om de waarden die  hoog in ons vaandel staan.

Natuurlijk hangt onze gezamenlijke reputatie in belangrijke mate af van hoe we elk, in onze eigen sfeer, ons geloof beleven en in daad en woord communiceren. Wat we laten zien moet mensen nieuwsgierig maken naar onze inzichten en onze visie op God, en op de maatschappij en de wereld. Op dat punt valt nog veel te verbeteren. En met die opmerking verwijs ik ook nadrukkelijk naar mezelf.

Maar het wordt, lijkt mij, ook tijd voor collectieve actie. Ik zie er naar uit dat mijn kerk ook meer aan de weg gaat timmeren en duidelijk maakt dat er een geloofsgemeenschap bestaat die werkelijk iets te zeggen heeft!