Vertalen

 

“Vertalen” is voor mijn vrouw en mijzelf altijd een belangrijk woord geweest. Mijn vrouw Aafje heeft vele jaren lang boeken vertaald. Bij alle verhuizingen ging haar job gewoon met haar mij. Op haar kamer staan meer dan honderd boeken die zij, voornamelijk vanuit het Engels naar het Nederlands, vertaald heeft.

Zelf heb ik mij in de eerste plaats bezig gehouden met het schrijven van boeken en artikelen. Maar ik heb ook in de loop der jaren mijn portie vertaalwerk geleverd. Ik heb diverse boeken vanuit het Engels vertaald naar het Nederlands. Het laatste is het bijbels dagboek door dr. Jon Paulien dat in het Nederlands waarschijnlijk als titel zal meekrijgen: Het Evangelie van Patmos. Voor elk dag–een jaar lang–biedt de schrijver een korte overdenking die gebaseerd is op een of meer teksten uit het laatste bijbelboek.  Maar af en toe heb ik ook wel boeken vertaald vanuit het Nederlands naar het Engels. Enkele weken geleden verscheen bij de Amerikaanse uitgever Eerdmans een boek van meer dan 800 bladzijden getiteld: An Introduction to Christian Dogmatics. Het is de vertaling van het boek van twee theologen van de VU in Amsterdam (Cornelis van der Kooi en Gijsbert van den Brink), waaraan ik ongeveer twee jaar geleden een groot deel van mijn tijd besteedde.  Voor mij is vertalen eigenlijk een soort hobby!  Bezig zijn met taal en proberen van de ene taal naar de andere te springen is een fantastische uitdaging.

De laatste tijd heb ik op een andere manier nogal wat met vertalingen te maken gekregen.  Nadat ik het boek FACING DOUBT in het Engels had geschreven, was het niet al te moeilijk om het boek zelf in het Nederlands te vertalen. Maar een Franse vertaling ging mijn expertise verre te boven.  Tijdens mijn werkzaamheden in België, enkele jaren geleden, leerde ik mijn collega-predikant Michel Mayeur goed kennen. Hij had eerder, op eigen initiatief, een boek van mij in het Frans vertaald en bood nu spontaan aan om ook mijn laatste boek naar het Frans te vertalen. Het is nu verkrijgbaar als FACE AU DOUTE (Amazon.fr).

Vanuit Belarus kwam een even spontaan aanbod van een collega-predikant om voor een Russische vertaling te zorgen. Ook die vertaling is nu verschenen en kan via Amazon.uk worden besteld. Deze editie is vooral bestemd voor de Russisch-sprekende adventisten in ‘de diaspora” (d.w.z. degenen die naar andere landen zijn gemigreerd). Daarnaast zal zeer binnenkort een goedkopere editie verschijnen via een Russische on-line uitgever/boekverkoper: www.ridero.ru.

Walder Hartmann, een emeritus-predikant in Denemarken die ik goed ken, zag het belang in van dit boek en liet mij weten dat hij een Deense vertaling voor zijn rekening wilde nemen. Twee weken geleden konden de bezoekers van de jaarlijkse campmeeting van de Deense Adventkerk het boek aanschaffen (te bestellen via saxo.dk).  Ook de Duitse vertaling is een ‘labor of love’ waaraan een ervaren taalkundige momenteel de laatste hand legt.  Binnenkort heb ik overleg over een vertaling naar het Portugees en het zou geweldig zijn als ik ook kundig persoon voor een Spaans vertaling zou kunnen vinden.  Ik ben alle vertalers immens dankbaar. En mijn dank geldt ook in het bijzonder voor Manfred Lemke, de man die achter de schermen van uitgeverij Flanko Press, enorm veel energie in dit project stopt.

PS. Nu ik het over vertalen heb: het is duidelijk dat een vertaler een grondige kennis moet hebben van tenminste twee talen–de brontaal en taal waarin hij vertaalt. Het vereist naast talenkennis en taalgevoel veel tijd en energie en bovendien een flinke dosis creativiteit.  Dat is ook nodig als we het Woord van God–de goede boodschap–willen doorgeven aan de mensen met wie we in aanraking komen.  Wie dat probeert te doen moet de taal van de Bijbel kennen zowel als de taal van de mensen van de eenentwintigste eeuw. Want zonder ‘vertaling’ blijft het goede nieuws voor mensen die het nog nooit hebben gehoord onverstaanbaar.