KOM NAAR LEUSDEN OP 6 APRIL

Kom op 6 april naar Leusden en ervaar “ruimte”

Er zijn heel wat mensen in de Adventkerk die zich meestal ‘happy’ voelen in de kerk, maar voor anderen geldt dat niet. Dat laatste kan verschillende redenen hebben. Maar vaak ervaren zij (al dan niet terecht) dat zij in hun gemeente niet altijd de “ruimte” krijgen die zij nodig hebben om vrijuit over allerlei dingen te kunnen praten met mensen die met dezelfde vragen worstelen, en om samen te kunnen zoeken naar een diepere zingeving. Er is heel duidelijk behoefte aan ‘een vrijplaats voor zoekers, gravers, alto’s, afhakers en andere adventisten die zoeken naar verdieping.’

Een klein groepje mensen heeft in de afgelopen maanden gebrainstormd over hoe in de behoefte kan worden voorzien. Hun initiatief heeft het etiket ‘ruimtestation” meegekregen. Na een eerste bijeenkomst in Harderwijk op 27 oktober is nu op 6 april a.s.een tweede dag georganiseerd in Leusden, in de kerk waar de Adventgemeente Amersfoort elke sabbat kerkt.  Op die dag kunnen bezoekers eerst om 11 uur aansluiten bij de gemeente Amersfoort. Na de lunch volgt om 13.45 uur (tot ca. 16.30 uur) een programma waarbij een proeve wordt geboden van een aantal initiatieven die in ons land al bestaan om in een sfeer van “ruimte” een stuk verdieping te vinden (de “Ark”, de “Herberg” en de regelmatige vesperdiensten.) Verder zullen we met elkaar praten over andere, nieuwe mogelijkheden om inspiratie op te doen en tot nieuwe geloofsinzichten en tot verdieping te komen.

Het adres van de kerk is: Asschatterweg 1, Leusden. Inloop vanaf 10.30. Voor koffie, thee, etc wordt gezorgd tijdens deze inloop en na afloop voor degenen die nog willen napraten. Tijdens de middagpauze wordt ook voor soep gezorgd. U dient verder wel een sandwich o.i.d. mee te nemen.

Graag willen we weten hoeveel mensen er ongeveer zullen komen, in verband met de catering. Daarom graag opgeven via:  lijkendijk.communicatie@home.nl

Namens de “Werkgroep Ruimtestation”::  Lydia Lijkendijk, Henk Koning en Reinder Bruinsma.