De dood en het leven hierna

Mijn blog staat al jarenlang aangekondigd als ‘bijna wekelijks.’ Voor zover ik mij kan herinneren heb ik in al de jaren dat ik nu een blog schrijf niet een keer een week overgeslagen. Maar vorige week is dat dus wel gebeurd. Met mijn vrouw was ik in de Verenigde Staten. Ik kreeg daar, zoals in een eerdere blog vermeld, een onderscheiding voor mijn kerkelijk werk. Verder had ik er afspraken voor een paar lezingen en preken en hadden we weer eens de kans een aantal goede vrienden die in de omgeving van de Loma Linda Universiteit wonen te bezoeken. We besloten echter onze reis voortijdig af te breken toen bleek dat de gezondheidstoestand van de zus van mijn vrouw kritiek werd. Drie dagen na onze terugkeer overleed zij.

Een overlijden in je directe omgeving—-van een familielid of goede vriend—-bepaalt je weer eens extra bij de broosheid van het bestaan. En regelmatig ziekenhuisbezoek, zoals voor mij en mijn vrouw gedurende een aantal weken het geval was, heeft een soortgelijke uitwerking. Je ziet er te veel blijken van fysieke afbraak en narigheid! Maar ook vanuit je kring van familie, (oud)collega’s, vrienden, buren en andere bekenden komen ontstellend vaak berichten over tia’s, infarcten, bypasses, kunstheupen en kanker-diagnoses. Je gaat je soms bijna schuldig voelen als je tot dusverre alleen maar wat last van te hoge bloeddruk en of een verhoogde suikerspiegel hebt. Bij dat alles is het zaak om jezelf er ook steeds aan te herinneren dat er gelukkig ook veel gezonde mensen zijn en dat er nog steeds massa’s mensen zijn die haast probleemloos over de drempel van de negentig heenstappen. Volgens recente gegevens zijn er nu zelfs meer dan 2100 honderdjarigen in Nederland!

Toevallig (ja, ik denk wel dat dit toevallig is) komt ook juist deze week de Nederlandse versie van mijn boek over dood, opstanding en eeuwig leven van de pers. Het is gebaseerd op het onlangs in het Engels verschenen I HAVE A FUTURE: CHRIST’S RESURRECTION AND MINE. De Nederlandse titel is: IK HEB EEN TOEKOMST: over dood, opstanding en eeuwig leven. Het boek is uitgegeven door de Nederlandse Adventkerk en kan besteld worden via het service centrum van de kerk: https://www.servicecentrum-adventist.nl/a-59051024/welkom/ik-heb-een-toekomst/ De prijs is € 12,95.

Het is aan anderen om een oordeel te vellen over de inhoud van het boek. Voor mijzelf was het schrijven ervan een intense, maar fijne, ervaring. Het hielp mij om op een gestructureerde manier de problematiek rond dood en opstanding te doordenken. Geloof ik echt dat er leven is na de dood? Is er voldoende grond om daaraan vast te houden? Is het evangelieverhaal van Jezus’ opstanding echt geloofwaardig? En als er eeuwig leven is, hoe ziet dat er dan uit? Ik heb niet op al mijn vragen een definitief antwoord gevonden, maar het was een heel opbouwend proces. Ik heb de indruk dat dit boek tot het beste behoort wat ik tot dusverre heb geschreven. Maar misschien zullen sommige lezers daar anders over denken. Ik ben benieuwd. In ieder geval hoop ik dat mijn bespiegelingen tenminste een aantal mensen zullen helpen om ook antwoorden te vinden op hun vragen rond leven en dood.

Dan nog even dit: In veel boeken van adventistische bodem wordt heel frequent geciteerd uit het werk van de bekendste adventistische auteur, Ellen G. White. Dat heb ik bewust niet gedaan. Mijn argumentatie is gebaseerd op de Bijbel en ik heb in mijn woordgebruik en algehele aanpak er heel bewust naar gestreefd dat ook lezers met een niet-adventistische achtergrond zich aangesproken zullen voelen. Of me dat is gelukt zal ook moeten blijken. Eventuele reacties van lezers zijn welkom!