Welke kerk zou Jezus kiezen?

Vorige week las ik een deel van een boek van de hand van pater Dale Tupper. Ik had nog nooit van deze katholieke priester gehoord, maar de titel van zijn boek fascineerde me: The Postmodern Catholic (Lionine Publishers, 2020). Het onderwerp “postmodernisme” boeit me al lang, en dus besloot ik dit boek bij Amazon te bestellen. Helaas stelde de inhoud me teleur en een deel van het boek zal ongelezen blijven.

Ik ben echter pater Tupper dankbaar voor het onderwerp voor mijn blog van deze week. Hij vertelt dat hij op een bepaald moment op een universiteitscampus een paneldiscussie bijwoonde met zo’n 15 plaatselijke protestantse predikanten. Deze predikanten deelden verhalen over hun persoonlijke geestelijke pelgrimage, gevolgd door een vraag en antwoord periode. Eén van de vragen luidde: Als Christus vandaag onder ons zou zijn, bij welke kerk zou hij zich dan aansluiten?

Dit is natuurlijk een uiterst hypothetische vraag. Niettemin, laten we er even bij stilstaan. Wij mogen aannemen dat Christus voor een christelijke denominatie zou gaan. Als dat zo is, dan zou onze Heer uit een groot aantal kerkgenootschappen kunnen kiezen. Niemand weet precies hoeveel denominaties er wereldwijd zijn. Volgens Wikipedia zijn er wereldwijd minstens 45.000 verschillende kerkgenootschappen. Zou hij tussen al deze kerkgenootschappen een kerk vinden waar hij regelmatig naar toe zou willen gaan, of waarvan hij zelfs lid zou willen worden?

Veel mede-Zevendedags Adventisten denken misschien dat het antwoord op de vraag welke kerk Jezus zou kiezen vrij eenvoudig is. Jezus stond bekend als een sabbatvierder. Hij had soms zelfs een actief aandeel in de eredienst op sabbat. Het lijkt dus nogal voor de hand te liggen dat hij een sabbatvierende kerk zou kiezen en dat het Kerkgenootschap van de Zevendedags Adventisten de meest waarschijnlijke kandidaat zou zijn. Immers, hij die zichzelf de Waarheid noemde, zou zich toch zeker willen voegen bij die volgelingen van Hem die de bijbelse waarheid hebben ontdekt en prediken!

Maar, laten we niet te snel zijn met ons antwoord. Wat we leren over Jezus’ karakter en over de manier waarop hij met mensen omging toen hij zo’n 2000 jaar geleden onder ons was, en wat we destilleren uit zijn gesprekken met de mannen en vrouwen die Hij ontmoette en uit zijn toespraken en preken – het zou ons een aanwijzing moeten geven welke kerk hij zou kiezen. Het lijdt weinig twijfel dat hij een kerkgenootschap zou kiezen waar iedereen welkom is, ongeacht opleiding, sociale status, geslacht, etniciteit of seksuele geaardheid; waar liefde en verdraagzaamheid het hoogst staan in de hiërarchie van waarden; waar mensen vrede en vergeving beoefenen en geleerd hebben niet te oordelen. Christus zou een geestelijke familie kiezen waar het dienen van anderen voor alle leden vanzelfsprekend is. Hij zou willen verkeren tussen mensen van alle leeftijden, kinderen, jongeren en jong-volwassenen zeker inbegrepen – zelfs als hij niet van al hun muziek zou houden en niet al hun interesses zou delen. En hij zou er zeker de voorkeur aan geven om in een kerkgemeenschap te zijn waarin men graag luistert naar zijn Woord en naar de Geest die hij heeft gezonden. Hij zou op zoek zijn naar mensen die verlangen naar een hechte relatie met zijn Vader – naar een geloofsgemeenschap die echt geniet van het leven en die weet hoe je ware rust kunt ervaren. En hij zou zijn ware volgelingen herkennen aan hun toewijding aan de missie die hij aan zijn volk heeft toevertrouwd.

Maar: is dit een beeld van de kerk waartoe ik behoor? Wereldwijd? Is het een afspiegeling van mijn denominatie in mijn regio van de wereld? In mijn land? Is dit het profiel van de plaatselijke kerk waar ik naartoe ga en waar mijn lidmaatschap staat geregistreerd?

De vraag welke kerk Jezus Christus zou kiezen, als Hij op dit moment op aarde zou zijn, is inderdaad hypothetisch. Maar laten we die vraag niet te snel terzijde schuiven. Als Christus mijn kerkgenootschap of mijn plaatselijke gemeente niet zou kiezen, waarom zou ik dat dan wel doen?

Daarom is er een dringende vervolgvraag: Hoe maken wij onze kerk zó, dat Christus zich daar werkelijk welkom zou voelen en zou besluiten zich daarbij aan te sluiten?

PS: Gelukkig weten we dat Christus gewend is om met onvolvolmaakte mensen om te gaan.