Zijn er onder ons mensen die in een platte aarde geloven?

Lee McIntyre, een hoogleraar aan de Universiteit van Boston, begint zijn fascinerende boek How to Talk to a Science Denier met een verslag van een bezoek dat hij bracht aan een congres van mensen die ervan overtuigd zijn dat de aarde plat is en dat er een massale samenzwering is van clubs die de mensheid bedriegen en beweren dat we op een ronde aarde leven. Hij vertelt over zijn alsmaar stijgende verbazing over de bizarre theorieën die een weekend lang over hem heen werden uitgestort, maar vooral ook over de stugge volharding waarmee al zijn argumenten van tafel werden geveegd. Hij verliet het congres met een gevoel van mislukking en vervreemding: hij was niet in staat geweest om tot een open, zinvolle dialoog te komen met deze, vaak ontwikkelde, lieden die geloven (dat woord is zeker van toepassing) in een platte aarde.

Het is voor mij onbegrijpelijk, maar er blijkt een grote groep mensen te bestaan die in de platte-aarde theorie geloven. Volgens een onderzoek dat Dagblad Trouw in 2019 liet verrichten door Kieskompas zijn er in Nederland ongeveer 150.000 mannen en vrouwen (ca. 0.9 procent van de bevolking) die zeker weten of het heel waarschijnlijk achten dat de NASA en andere organisaties er alles aan doen om te verhullen dat de aarde geen bol is maar een platte schijf! Het percentage van de bevolking dat in een platte aarde gelooft is in de Verenigde Staten zelfs nog hoger

Ik moest vandaag terugdenken aan de reportage in de krant en aan het boek van de professor uit Boston, toen ik een verwijzing zag naar een korte video op YouTube van Matthew Korpman. Hij is een jonge adventistische academicus die kortgeleden afstudeerde aan de prestigieuze Yale Divinity School in New Haven (Connecticut, VS). Hij heeft intussen al diverse publicaties op zijn naam staan. Daaruit blijkt dat hij niet bang is om controversiële onderwerpen aan te snijden.

Gesponsord door Adventist Today is hij nu met een bijzonder project gestart, namelijk de productie van een reeks korte YouTube programma’s waarin hij reageert op bizarre theorieën die in (en vooral aan de rand van) de Adventkerk de ronde doen. De laatste aflevering gaat in op een gesprek tussen Walter Veith en zijn kompaan Martin Smith (Zie: https://www.youtube.com/watch?v=eeyu2i5GQes — vanaf ca. 50 minuten). waarin het platte-aarde-onderwerp ter sprake komt.

Veith vertelt zijn gehoor dat hij heel dikwijls de vraag krijgt of de aarde plat of rond is. Het merkwaardige is dat hij weigert om op die vraag antwoord te geven. Terwijl hij zich heel graag etaleert als een wetenschapper die dingen tot op de bodem onderzoekt, laat zijn wetenschappelijke nieuwsgierigheid hem hier in de steek. Hij citeert een nogal vage uitspraak uit een brief die Ellen White ooit aan een kerklid schreef, maar vindt verder dat we de vraag naar de vorm van de aarde maar beter kunnen laten rusten. Er zijn verschillende antwoorden op die vraag of de aarde plat of rond is, maar, zegt hij, er ontstaat alleen maar onenigheid als we daar nader op ingaan. Korpman veronderstelt dat er in de achterban van Veith nogal wat mensen zijn met extreme ideeën, waaronder veel “flat-earthers”. En die wil hij niet in de gordijnen jagen, want van die categorie komt veel van de support voor zijn ministry, vooral ook uitgedrukt in dollars.

Ik vermoed dat Korpman de spijker op de kop slaat. Ik kan deze korte video van Matthew Korpman ((https://www.youtube.com/watch?v=i5YXBEZBitU) van harte aanbevelen aan wie nog denkt dat Walter Veith een serieuze stem in de Adventkerk vertegenwoordigt. Maar uit eigen ervaring weet ik dat wie kritisch over Veith schrijft vroeg of laat scherp wordt aangevallen. Ikzelf sta bij hem te boek als een Jezuïet die in de Adventkerk is geïnfiltreerd en deel uitmaakt van de groep afvalligen die de kerk van binnenuit bedreigt. Het zou me niet verbazen als Korpman binnenkort eenzelfde etiket opgeplakt krijgt. Maar met zijn video-serie bewijst hij zijn kerk intussen een uiterst waardevolle dienst.

One thought on “Zijn er onder ons mensen die in een platte aarde geloven?

 1. Siebe Vink

  Natuurlijk, elk woord dat je besteedt aan die onnozele Walter Veith of aan die lachwekkende “flat-earthers” is er een te veel.
  Maar de wetenschap zegt niet alleen dat de aarde een bol is maar ook dat hij 4,6 miljard jaar oud is en dat het heelal met z’n honderden miljarden sterren en planeten is gevormd na de oerknal, zo’n 13,8 miljard jaar geleden. En dat het leven op aarde, in al z’n verscheidenheid, niet abrupt is “geschapen” en daarna onveranderd is gebleven, maar dat het leven zoals we dat nu kennen een miljarden jaren lange geschiedenis kent. Inderdaad: “evolutie”! Van eencellige levensvormen tot complexe, zoals bijvoorbeeld de Homo Sapiens, wij dus. En dat die evolutie gewoon doorgaat.
  Wanneer deze wetenschappelijke feiten, waar wereldwijde consensus over bestaat worden ontkent, ben je toch gewoon een “science-denier”!

  Overigens: gefeliciteerd met je undercover werk!

  Siebe Vink

Comments are closed.