Bidden voor Atlanta

 

Het gebeurt niet elke dag dat ik een e-mail krijg van de 3ABN televisieorganisatie. Kennelijk kom ik in hun database, complete met voornaam, voor, want ik word aangesproken met ‘Dear Reinder.’ 

 

Waarom krijg ik (en misschien wel honderdduizend of meer anderen) zo’n vriendelijke brief van de mensen van 3ABN?  Het is een dringend verzoek om mee te doen aan een wereldwijd gebedsuur. De e-mail boodschap roept iedere adventist op om op 16 juni a.s. om 9 uur ’s morgens CDT (= Central Daylight Time, dat is, als ik het goed heb uitgerekend,  4 uur ’s middags in Nederland) een uur lang voorbede te doen voor het komende wereldcongres van de kerk dat van 23 juni tot 3 juli in de Amerikaanse stad Atlanta wordt gehouden.

Ik lees in de oproep: ‘Kun je je voorstellen hoe de hemel in beweging komt door de gebeden van miljoenen adventistische christenen in meer dan 200 landen, die in uur lang in meer dan duizend talen tot God bidden?’  Even verderop in de boodschap wordt gewezen op het belang van dit komende wereldcongres, ‘dat misschien wel de meest kritieke Generale Conferentie in tientallen jaren mag worden genoemd.’  En waarom dan wel? ‘Vanwege de rol die de nieuw-gekozen leiders zullen spelen in het veilig stellen van de steunpilaren van onze leerstellige fundamenten.’ En als voorbeeld van hoe deze pilaren dreigen te worden aangetast wordt verwezen naar de recente, heftige discussie over schepping versus evolutie. Die discussie wordt omschreven als ‘een oorlog die gevoerd wordt tegen Gods gemeente in de eindtijd.’

 

Nou, dat doet wel een paar vragen bij mij rijzen. Mag ik er een paar noemen? [Ik ga er even vanuit dat de lezers weten dat 3ABN (Three Angels’ Broadcasting Network) een wereldwijde televisieorganisatie is, die op elk uur van de dag via een reeks van satellieten televisieprogramma’s uitzendt. Deze organisatie is door adventistische privépersonen opgezet en heeft geen formele banden met de kerk.]

 

In de eerste plaats zet ik vraagtekens bij de ‘theologie van het gebed’ die uit deze e-mail blijkt.  Luistert God extra intens als grote aantallen mensen allemaal op hetzelfde moment bidden?  Maakt het bij hem veel minder indruk als we individueel, verspreid over de dag en over de komende weken, het wereldcongres in onze gebeden gedenken? Jezus zei ooit dat de hemelse Vader geen mus van het dak laat vallen zonder dat hij het ziet. Denken de 3ABN mensen wellicht dat er gelijktijdig tenminste een miljoen mussen van dak moeten vallen voordat God er notie van neemt?

 

Voorts vraag ik mij af welke verborgen agenda precies de zorg van de 3ABN ten aanzien van de leerstellige zuiverheid van de kerk bepaalt. Ik denk niet dat 3ABN onderwerpen als ‘de vrouw in het ambt’ met leerstellige zuiverheid associeert.  Ik heb genoeg 3ABN televisieprogramma’s gezien om te weten dat hun vertaling van de adventistische versie van het christelijk geloof behoorlijk verschilt van de mijne.  Mijn zorg is niet in de eerste plaats het soort leerstellige zuiverheid waarbij ieders theologische opvatting continu langs de lat van de door de 3ABN gewenste orthodoxie wordt gelegd. Mijn zorg gaat eerder uit naar grotere tolerantie en het zoeken naar grotere relevantie van wat adventisten aan de wereld willen doorgeven.

 

De verwijzing naar de discussie over schepping en evolutie, waarbij La Sierra University in Californië al maanden in de schijnwerpers staat, doet vrezen dat zorg voor leerstellige zuiverheid in de ogen van 3ABN niet via de weg van open dialoog moet gaan, maar via dictaten en dwang van de kant van hen die zeker wat ‘de waarheid’ tot in elk detail is. Dat is een methodiek die mij tegen de borst stuit en, naar ik vrees, velen van de kerk zal vervreemden.

 

Zeker, ik zal bidden voor het komende wereldcongres. Maar ik doe het toch liever op mijn eigen manier en vanuit andere motieven–zonder uit te rekenen hoe laat het op dat moment is in Central Daylight Time.