Atlanta woensdagmorgen

 

Het dilemma van schepping versus evolutie houdt de Adventkerk wereldwijd al vele jaren bezig.  Maar onlangs zijn de stellingen van voor- en tegenstanders van een recente schepping in zes letterlijke dagen weer eens opnieuw ingenomen. Aanleiding is een situatie die ontstaan is aan La Sierra University in Californië, waar een student in conflict geraakte met de leiding van de universiteit en toen vervolgens met de beschuldiging kwam dat de universiteit niet ‘zuiver is in de leer’ en dat er tijdens de colleges in biologie steun werd gegeven aan theïstische evolutie. Dit heeft geleid tot een berg aan beschuldigingen dat het adventistisch onderwijssysteem geïnfecteerd is geraakt met onbijbelse opvattingen en heeft de discussie over het thema aangewakkerd.

 

Vanmorgen sprak ik in mijn hotel, bij het ontbijt, dr. Randy Wisby, het hoofd van La Sierra University, die de laatste tijd met zijn collega’s het doelwit is geworden van de furie van de rechterflank van de kerk. Hij was natuurlijk benieuwd naar hoe het debat over onze leerstelling van de schepping vanmorgen zou gaan verlopen.

 

Inmiddels weten we hoe het debat is verlopen. Inzet was een motie om opnieuw steun uit te spreken voor een document van enkele jaren geleden waarin een strikt strandpunt ten aanzien van een letterlijke schepping werd verwoord. Dat was echter gekoppeld aan een voorstel om het proces in werking te stelling om opnieuw te kijken naar de formulering van het Fundamentele Geloofspunt Nummer 6 (over de schepping). Die formulering is echter aanzienlijk ruimer is dan het latere document en daarop is veel kritiek.  Het laat zich raden dat de onderliggende bedoeling van het voorstel dat vandaag op tafel lag is om de bewoording van dit geloofspunt aan te scherpen.

 

Na aanzienlijke discussie (die vanwege tijdsdruk werd afgekapt) werd het voorstel aangenomen. Dat betekent dus dat er de komende jaren een diepgaande discussie zal plaatsvinden over schepping en evolutie. Deze strategie haalt even de druk van de ketel, maar het is duidelijk dat er grote pressie is om de puntjes duidelijker op de i te zetten.  Voor velen is dat goed nieuws. Voor anderen is dat een zorgelijke ontwikkeling. Hopelijk zal de leiding van de kerk uiteindelijk voor een middenkoers kiezen en een stuk ruimte laten voor degenen die in schepping geloven zonder te willen aangeven hoe en wanneer het scheppingsproces precies in zijn werk ging. Ik hoop het vurig.