Een extra blog

Over een paar dagen volgt mijn reguliere blog van deze week. In dit extra stukje wil ik een zaak aansnijden die ik heel belangrijk vind. Het gaat om hulp aan Joshua, een Keniaanse student die tandheelkunde studeert.

Joshua is de zoon van Rebecca. Zij is momenteel predikant in Kenia. Rebecca Kwamboka Moses heeft theologie kunnen studeren aan de Bugema Universiteit in Oeganda en heeft vorige maand haar masters graad ontvangen van de methodistische universiteit in Nairobi, Kenia. Haar studie werd voor een belangrijk deel betaald door een Nederlandse donor. Chapeau!

Rebecca heeft samen met haar man die ook predikant is een  gezin en nkele opgroeiende kinderen, en het is dus een enorme prestatie dat zij zich zo heeft kunnen ontwikkelen. Ik hoop dat zij ter zijner tijd een van de eerste vrouwen zal zijn die door de Adventkerk in Kenia zullen worden ingezegend! Wie weet?

Joshua heeft zijn zinnen gezet op een studie tandheelkunde. Hij volgt die studie aan de adventistische medische hogeschool in de Filippijnen. Zijn ouders ontvangen een kleine subsidie van de Keniaanse kerk, maar een heel groot deel van de kosten zijn voor Rebecca en haar man en die kunnen dat gewoonweg niet betalen. Het ziet ernaar uit dat na ongveer twee jaar Joshua zijn studie moet stoppen. Tenzij . . . er hulp komt.

Voor de komende vier jaar is per semester een bedrag nodig van ongveer 1750 euro. Aangezien er twee semesters in een studiejaar zitten, betekent dit dat er 8 keer 1750 euro, (in totaal 14,000 euro) nodig zal zijn. Dat is een flink bedrag. Mijn hoop is dat er iemand is onder de lezers van deze blog die zegt: Daarvoor wil ik me garant stellen. Of dat er enkelen zijn die daarvan elk een deel voor hun rekening willen nemen.

Ik weet het: we kunnen niet de hele wereld helpen. Maar soms komt er iemand op ons pad voor wie we wel hulp kunnen bieden. Wie meer informatie wil kan bij mij terecht (reinder@bruinsmas.com).