Belangrijkste Publicaties

Boeken

Ontstaan en Groei van de Adventbeweging. Den Haag: Boekenhuis Veritas, 1973.

Het Maakt Wel Uit Wat Je Gelooft. Den Haag: Uitgeverij Veritas, 1978. Een nieuwe uitgave verscheen in 1995. In de loop der jaren verschenen ook Duitse, Zweedse, en Deense vertalingen.

The Seventh-day Adventist Church in Africa / L’Eglise Adventiste du Septieme Jour en Afrique. Abidjan/Harare: All Africa Publications, 1988.

De Dag die God Schiep. Bosch en Duin: Uitgeverij Veritas, 1988 en 1990. Vertaald in het Engels, Duits en Lets.

De Christen en zijn Geld: Rentmeesterschap Vandaag, Kampen: J.H. Kok, 1990.

Wonderen: Wat kunnen christenen daar nog mee?  Kampen: J.H. Kok. 1991.

De Daad bij het Woord. Kampen: J.H. Kok, 1994.

Seventh-day Adventist Attitudes Toward Roman Catholicism. Berrien Springs, MI (VS): Andrews University Press, 1994.

Van Komst naar Wederkomst. Huis ter Heide: Uitgeverij Veritas, 1997.

Geloven in Amerika: Kerken, Geschiedenis en Geloof van Christenen in de Verenigde Staten. Zoetermeer: Uitgeverij Boekencentrum, 1998.

It’s Time to Stop Rehearsing What We Believe and Start Looking at What Difference it Makes. Boise, Id (VS): Pacific Press Publishing Association, 1998.

Het Zevende-dags Adventisme (Serie: Wegwijs: Kerken en Groeperingen). Kampen: J.H. Kok, 1999.

Our Awesome God. Boise, Id (VS): Pacific Press Publishing Association, 2000.

Matters of Life and Death. Boise, Id (VS): Pacific Press Publishing Association, 2000.

Faith: Step by Step. Finding God and Yourself. Grantham, UK: Stanborough Press, 2006.

Het Avontuur van je Leven: Op zoek naar God en jezelf. Grantham, UK: Stanborough Press, 2006. Edities in diverse talen.

Wat Zevende-dags Adventisten Geloven. Huis ter Heide: Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, 2006. Vertaald in het Zweeds.

Samen adventist-zijn.  Waarom? Hoe? Huis ter Heide: Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, 2007.

Key Words of the Christian Faith. Hagerstown, US: Review and Herald Publishing Association, 2008. Vertaald in het Spaans, Portugees en Japans.

13 Geloofswoorden. Huis ter Heide: Kerkelijke Publicaties, Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, 2008.

The Body of Christ. A Biblical Understanding of the Church. Hagerstown, US: Review and Herald Publishing Association, 2009.  Veralingen:  Russisch: 2016; Hongaars: 2017.

Wie Goed Kijkt Ziet Altijd Wat – De 100 Beste Bruinsma-blogs. Maartensdijk: ADRA-werkgroep Midden-Nederland, 2011

Een Kwestie van Kiezen. Bijbels Dagboek. Huis ter Heide: Kerkelijke Publicaties, Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, 2012. (Franse vertaling: Simple Questions de Choix (Dammaries-les-Lys: Vie et Santé, 2014.

Verhalen voor Mensen van Nu: 42 Meditaties over ‘De Tien Mooiste Bijbelverhalen van Meppel’.  Meppel: Interkerkelijke Werkgroep ‘De Tien Mooiste Bijbelverhalen van Meppel’, 2014.

Present Truth Revisited: An Adventist Perspective on Postmodernism.  Uitgegeven als e-boek bij www.amazon.nl, 2014.

366 Ontmotingen met God en Mensen zoals Wij. Bijbels Dagboek. Huis ter Heide: Kerkelijke Publicaties, Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, 2015.

GAAN of BLIJVEN: Een Boek voor Adventisten aan de Zijlijn.  Londen: Flankó Press, 2016. Vertalingen in Engels, Duits, Frans, Deens, Russisch, Portugees.

In All Humility: Saying “NO” to Last Generation Theology. Westlake Village, CA: Oak and Acorn, 2018. (Spaanse vertaling, 2018).

 

Redactie / coördinatie:

Liedboek voor de Adventkerk (met bijdragen van Rob Schouten e.a.). Alphen aan den Rijn / Brussel: Uitgeverij Veritas, 1982.

Living Water: A Daily Appointment with our Creator – A Devotional Book for Africa. Kendu Bay, Kenia: Africa Herald Publishing House, 1989.

The Role of the Churches in the Renewing Societies: Lectures and Documents Budapest Symposium (Engels, Hongaars, Duits en Russisch).  Uitgave; St. Albans, UK: International Religious Liberty Association, European Section, 1997.

Exploring the Frontiers of Faith: Festschrift in Honour of Jan Paulsen. Lueneburg, Duitsland: Advent-Verlag, 2009.

Faith in Search of Depth and Understanding: Festschrift in Honour of Bertil Wiklander. St. Albans, UK: Trans-European Division of Seventh-day Adventists, 2014.

 

Boeken: Vertalingen naar het Engels:

Christendom and Christianity in the Middle Ages (Vertaling van Adriaan H. Bredero, Christenheid en Christendom in de Middeleeuwen (Kampen: Kok/Agora, 1987). Grand Rapids, MI (VS). Wm B. Eerdmans Publ. Co, 1994.

Bernhard of Clairvaux: Between Cult and History (Vertaling van Adriaan H. Bredero, Bernard van Clairvaux: Tussen Cultus en Historie (Kampen: Kok/Agora, 1993). Grand Rapids, MI (VS). Wm B. Eerdmans Publ. Co, 1996.

Abraham Kuyper: A Centennial Reader (vertaling uit diverse bronnen; hoofdtukken ‘Confidentiality’, ‘Manual Labor’, Calvinism: Source and Stronghold of our Constitutional Liberties’). Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publ. Co., 1997).

The One Purpose of God. (Vertaling van Jan Bonda, Het Ene Doel van God (Baarn: Ten Have, 1993) . Grand Rapids, MI (VS). Wm B. Eerdmans Publ. Co, 1998

Practical Theology: History, Theory, Action Domains. (Vertaling van Gerben Heitink: Praktische Theologie (Kampen: Kok, 1993). Grand Rapids, MI (VS). Wm B. Eerdmans Publ. Co, 1999

Faith: A Practical Theological Reconstruction. (Vertaling van F. Gerrit Immink: In God Geloven: Een praktisch-theologische reconstructie). Grand Rapids, MI (VS). Wm B. Eerdmans Publ. Co, 2005

Friends of Calvin: An Amicable Biography. (Vertaling van M.A, van den Berg, Vrienden van Calvijn. Utrecht: De Banier, 2006). Grand Rapids, MI (VS). Wm. B. Eerdmans Publ. Co, 2008.

The Touch of the Sacred. (Vertaling van Gerrit F. Immink: Het Heilige Gebeurt: Praktijk, Theologie en Traditie van de Protestantse Kerkdienst. Zoetermeer: Boekencentrum, 2011). Grand Rapids, MI (VS): Wm B. Eerdmands Publ. Co., 2014.

Negativism of Revelation (Vertaling van Edward ‘t Slot, Openbaringsnegativisme, Zoetermeer: Boekencentrum Academic, 2010) ), Tübingen (Duitsland): Mohr Siebeck, 2015.

Christian Dogmatics: An Introduction (Translation of Christelijke Dogmatiek: Een Inleiding. Zoetermeer: Boekencentrum, 2012), Grand Rapids: W, B. Eerdmans, 2017.

Boeken: vertalingen naar het Nederlands

Pausdom en Godsdienstvrijheid (vertaling van V. Norskov Olson, The Papacy and Religious Liberty). Den Haag: Boekenhuis ‘Veritas’. n.d.

De Weg naar Christus (hertaling van Ellen G. White, Steps to Christ). Den Haag: Uitgeverij Veritas, n.d.

Gezond Gezin: Blijf Ziekte de Baas (vertaling uit het Deens van Anker Christensen: Sunde Hjem). Den Haag/Brussel: Uitgeverij Veritas, 1976.

Je Leven Lang Fit – Een Gezond-Gezin Boek (vertaling uit het Deens, met medewerking van Alex Lijkendijk. Anker Christensen: Sunde Hjem; herziening en uitbreiding van eerdere editie). Alphen aan den Rijn/Brussel: Uitgeverij Veritas, 1982.

Beelden uit de Wereld van Jezus en Paulus (Vertaling van F.F. Bruce, The World of Jesus and Paul). Alphen aan den Rijn/Brussel: Uitgeverij Veritas, 1981.

Ellen G. White. Wie was zij? Hoe lees je haar boeken? (vertaling van George R. Knight, Meeting Ellen White en Reading Ellen White). Huis ter Heide: Kerkelijke publicaties: Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, 2008.

De Wereld Verandert – de Taak Blijft Gelijk (vertaling van Jon Paulien: Everlasting Gospel, Ever-changing World). Huis ter Heide: Kerkelijke Publicaties: Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, 2009.

Christen-zijn op de Manier van Jezus: Een Praktisch Commentaar op de Bergrede (vertaling van Ellen G. White: Thoughts from the Mount of Blessing). Huis ter Heide: Kerkelijke Publicaties: Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, 2010.

Het Rijk van God: Christelijk Geloof vanuit een Adventistisch Perspectief (hoofdstukken 1-5). (vertaling van Richard Rice: The Reign of God). Huis ter Heide: Kerkelijke Publicaties: Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, 2011.

Waar Woont God: Een zoektocht langs altaren, tenten, tempels en andere plaatsen van aanbidding. (vertaling uit het Frans; Jean-Claude Verrecchia: Dieu sans Domicile Fixe: Antre autels, sanctuaires, temples et maisons). Huis ter Heide: Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, 2013.

Verhalen om Verder te Vertellen (vertaling naar hedendaags Nederlands: Ellen G. White, Christ’s Object Lessons.) Huis ter Heide: Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, 2014.

Hoofdstukken in boeken

‘Yhteiskuntamme kriisi,’  in: Olavi Rouhe en David Marshall, eds., Maailma 2000. Tampere: Kirjatopim, 1992. (Vertaald in het Pools, Servisch en Kroatisch), pp. 58-66.

‘The Netherlands,’ in: Heirs of the Reformation: The Story of Seventh-day Adventists in Europe. Grantham, UK: Stanborough Press, 1997, pp. 156-160.

‘Past Patterns of European Mission Involvement,’ in: Erich W. Baumgartner, ed., Revisioning Adventist Mission in Europe. Berrien Springs, MI (VS): Andrews University Press, 1998., pp. 32-37

‘Missionaries,’ in Erich W. Baumgartner, ed., Revisioning Adventist Mission in Europe. Berrien Springs, MI (VS): Andrews University Press, 1998. pp. 229-233.

‘Missionaries Go Home! Are Cross-cultural Missions Still Valid?’ In: Jon L. Dybdahl, ed., Adventist Mission in the 21st Century. Hagerstown, MD (VS): Review and Herald Publishing Association, 1999, pp. 39-44

‘Suffering for Christ’s Sake. Yes? But How Much?’ In: Rudi Maier, ed., A Man with a Vision: Mission. Festschrift Honoring Russell L. Staples. Berrien Springs, MI (VS): Department of Mission. Andrews University, 2005.

‘The 1834 Secession and its Aftermath: Intolerance in a Mostly Tolerant Society,’ in: J. Graz., ed.: Building Bridges of Faith and Freedom. A Festschrift Written in Honor of Bert Beach. Washington, DC: General Conference of Seventh-day Adventists, PARL department, 2005, pp. 76-89.

‘Are all truths Truth? Some Thoughts on the Classification of Beliefs,’ in: R. Maier, ed.: Encountering God in Life and Mission: A Festschrift Honoring Jon Dybdahl. Berrien Springs, MI (VS): Department of Mission. Andrews University, 2010, pp. 173-188.

‘Seventh-day Adventists and Other Christians: An Appraisal of the Current Situation,’ in David J.B. Trim en Daniel Heinz, eds.: Parochialism, Pluralism and Contextualization- Challenge to Adventist Mission in Europe. Frankfurt, Duitsland: Peter Lang, 2010, pp. 137-150.

Diverse hoofdstukken in: Miroslav Pujic en Srah K. Asaftei, eds., Experiencing the Joy. Grantham, UK: Stanborough Press, 2010.

‘Social Darwinism: Some Consequences of Evolutionary Thinking,’ in Bryan W. Ball, ed., In the Beginning: Science and Scripture Confirm Creation. Nampa, ID (USA): Pacific Press Publishing Association, 2012, pp. 238-251.

‘How may one “reach” the postmodern persons,’ in: Lútzen P. Miedema en Simon Ririhena, red., The Calling of the Church (Liber Amicorum for the Moluccan Theological Council). Stellenbosch, ZA: Faculty of Theology Stellenbosch University, 2014.

‘Can a “good death” be good?’ in: Rudi Maier, ed. Church and Society: Missiological Challenges for the Seventh-day Adventist Church. Berrien Springs, MI: Andrews University, Department of World Mission, 2015, pp. 32-45.

‘Is cohabitation always wrong?’ in: Rudi Maier, ed. Church and Society: Missiological Challenges for the Seventh-day Adventist Church. Berrien Springs, MI: Andrews University, Department of World Mission, 2015, pp. 575-586.

‘With Boldness we Say: ‘Our Father’ – A Few Thoughts on the Lord’s Prayer’ in: Andreas Bochmann et.al., Journeys to Wisdom – Festschrift in Honour of Michael Pearson, Binfield, UK: Newbold Academic Press, 2015, pp. 279-288.

‘Adventist Identity in a Postmodern World’ in: Imre Tokicm ed., Isten Hídenmbere–hinni tagit. Pécel, Hungary: Adventist a Teológai Föisskola, 2018, pp. 150-166.

‘The Sixteenth Century Reformation and Adventist Ecclesiology’, in: Rolf J. Pöhler, red., Perceptions of the Protestant Reformation in Seventh-day Adventism (Series: Studies in Adventist History and Theology, , vol. 1), Friedensau Adventist University, 2017, blz. 165-178.

‘Reformation Ecclesiology and Adventism’, in Michael W. Campbell and Nicolaus Satelmajer, red., Here We Stand: :Luther, the Reformation and Seventh-dfay Adventism. Boise, ID: Pacific Press Publishing Association, 2017, blz. 158-166.

 

Brochures

Vers la Victoire–Sermons pour les Pasteurs et les Prédicateurs Laïcs. In het Frans vertaald door Emilienne Rasamoely. Uitgave: Sahel Union van de Zevende-dags Adventisten, 1989.

Jesosy–Ilay Sakaiza Mamintsika.  In het Malagasy vertaald door Emilienne Rasamoely, 1990.

Uit… en (toch weer) thuis. Huis ter Heide: Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, 1998.  Ook uitgegeven in het Zweeds, Deens en Noors.

Religion in Relationships – Adult Sabbath School Bible Study Guide, derde kwartaal 2004.

Seventh-day Adventism and Fundamentalism (The Beach Lectures for 2000), Occassional Papers, no. 4, published by the Centre for the Study of Religious and Cultural Diversity (Newbold College, Bracknell, UK, 2006).

Tienden: Geven Brengt Zegen. Huis ter Heide: Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten,  2004.

The Christian Life. Adult Sabbath School Bible Study Guide , tweede kwartaal 2009.

Een Kleine Alfabet Theologie. Uitgave: Building Safe Placec – The Coiracle Project. 2-18. Vertaald in Engels Duits, Frans, Zweeds.

 

Belangrijkste artikelen in tijdschriften

Door de jaren heen verschenen regelmatig artikelen in Adventbode, Advent, en andere publicaties van de Adventkerk in Nederland.

Adventist Review
Losing Victoriously: A Philosophy for Meeting Failure – maart 1990
One Day at a Time – augustus 1997
Why I Stay – juli 1999
How ‘Blessed’ is Your Hope? – maart 2001
God’s Selective Memory – mei 2002
Foot Washing: A Neglected Symbol – oktober, 2009
Conspiracies – So Often Believed, So Rarely Based in Fact – sept. 10, 2009

Adventist Today
How Adventists Choose their Leaders: Could there be a better way? Summer 2015

Adventist World
When the numbers aren’t so great – april 2010

Conscience et Liberte
Inquietudes en matiere de liberete religieuse dans une monde postmoderne – 2006
La dimension religieuse du nationalisme – une etude e cas: les Pays Bas – 2008

Fides et Libertas
Religious Liberty in Countries in Transition in Central and Eastern Europe – 2001

Geweten en Vrijheid
Tolerantie in de Noordelijke Nederlanden na de vestiging van het calvinisme – 1976

Gewissen und Freiheit
Sorgen um Religionsfreihet in einer postmodernen Welt – 2006

Glauben Heute
Moderne gegen Postmoderne – eine unuberbruckbare Kluft fur Adventisten – 2009

Journal of Adventist Education
The Quest for Integrity: Facing the Key Challenge of Postmodernity – oktober/november 2006

Ministry Magazine:
Christ’s Commandment of Humility – juli 1966
Contextualizing the gospel–option or imperative? – december 1997
Adventist missions in a new millennium – februari 2000
Looking back and moving forward – oktober 2001
Modern versus postmodern Adventism: The ultimate divide? – juni 2005
Expectations for a pastor: seven principles from a church administrator – Juni 2006
Living in a diverse church: a case study – januari 2007
The Babylonian temptation: making a name for ourselves – april 2007
To act justly – maart 2008
How to become an authentic Christian leader – juli 2009
Theological diversity: A threat, an asset, or what? – december 2010

Creating a climate for the discovery of truth: A perspective on doctrinal development–december 2012

Identity: Being sure about who we are – Februari 2015

Signs of the Times
Faith healing: miracle or mirage – maart 1993

Spectrum
Adventists and Catholics: Prophetic Preview or Prejudice – zomer 1999
Adventist and Protestant Fundamentalism – winter 2002
Rediscovering the Humanitarian Aspect of Mission – winter 2004
Culture and Adventism: Europe and the United States as a Case Study – 2005
New Tools for the People of the Book: Reviewing the Andrews Study Bible
and the Remnant Study Bible – voorjaar 2011
Is Cohabiting Always Wrong? – voorjaar 2012

Diversity–A Biblical Paradigm –  zomer 2014 

 

 

Diversen

Schriftelijke Cursus over de Openbaring van Johannes Zie: wwww.esda.adventist.nl

Idem, “Apocalypse”, Franse editie in 15 brochures. Zie www.iebc.org.

2 thoughts on “Belangrijkste Publicaties

  1. Johan Meij

    I am looking for a copy of the book “Gedachten over Daniël en de Openbaring” from Uriah Smith. We are translating the English book to Afrikaans and need the book as a reference. Hope you can assist.

    Regards
    Johan Meij (South Africa)

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>