Monthly Archives: Oktober 2008

Drie-eenheid

 

U bent slechts één, maar U bent niet alleen

U bent de Vader, Zoon en Geest

Wat bent U nu het allermeest?

of wat hebt U zoal gemeen?

 

Bent U nu één of bent U drie?

het moet toch een van beiden zijn!

of zijn het vormen, is het schijn

waarin een mens als ik U zie?

 

Hoe lang ‘k ook denk, ik kom er nimmer uit,

want U bent één en ongescheiden

en toch wil ik uw drieheid ook belijden–

U snapt toch wel dat ik op grenzen stuit?

 

Ik zal met dit mysterie moeten leven

mijn menselijk vermogen schiet tekort,

en schoon het mij vaak mistig wordt

komt U geen tekst en uitleg geven.

 

U zegt alleen: Geloof nou maar–

jouw denkraam is en blijft beperkt,

maar stel je open en bemerk:

Jouw God is groot en wonderbaar.

 

Jouw God is Vader, Zoon en Geest.

Jouw God is drie en Hij is één,

zoals Hij is vind je er geen.

Dus loof Hem: Vader, Zoon en Geest!

 

Goed Nieuws

Een museum zou een veilige plaats moeten zijn, maar dat blijkt niet altijd het geval te zijn. Ruim een week geleden werd een vijfjarig jongetje op klaarlichte dag het slachtoffer van een seksueel delict in het luchtvaartmuseum in Soesterberg. Zodra de ouders het wisten werd de marechaussee gealarmeerd. Deze besloot het museumterrein hermetisch af te grendelen. Alle 2.500 bezoekers moesten zich identificeren voordat ze het museum mochten verlaten. Het verhaal stond de volgende dag natuurlijk in alle kranten. Elke morgen lees ik niet alleen mijn krant, maar kijk ik altijd even naar het televisienieuws en meestal ook naar een aantal kranten-websites om van het laatste nieuws op de hoogte te zijn. Tegen mijn gewoonte in om vooral naar de Trouw- en Volkskrant-website te gaan, klikte ik die morgen zonder duidelijke aanleiding ook de site aan van de Telegraaf.

Nu heb ik een flinke hekel aan het ongenuanceerde, opruiende karakter van de “Krant voor Wakker Nederland” en ben ik misschien wat vooringenomen. Maar mijn oog viel op het artikel over het gebeuren in Soesterberg en op het verbazingwekkende feit dat binnen enkele uren al meer dan 150 mensen een reactie op het stukje hadden “gepost.” Ik vroeg we af wat mensen als commentaar zouden geven en las verder.

Het gemiddelde niveau van de reacties correspondeerde helaas vrij nauwkeurig met de niet al te hoge dunk ik die van de gemiddelde Telegraaf-lezer heb. Sommige reacties waren te verwachten kreten als: “Waar gaat het met onze maatschappij naar toe, als je kind zelfs in een museum niet veilig is.” Enkelen hadden zowaar een goed woord voor de marechaussee die zo prompt en effectief had ingegrepen. Dat moest meer gebeuren. Diverse steden werden genoemd die voor een hardhandige optreden van overheidsdienaren in aanmerking komen. Maar er waren ook een aantal respondenten die in diverse toonaarden betoogden dat dit kennelijk een zorgvuldig geplande politie-oefening was en dat het toch onzinnig was om daarmee op een zondagmiddag de pret van zoveel mensen enkele uren lang te verstieren. Tenslotte waren er ook een flink aantal lezers die als hun mening ten beste gaven dat het gebeurde een typische regerings-truc was om op slinkse wijze zoveel mogelijk privé-gegevens van zoveel mogelijk burgers te verzamelen. Ongetwijfeld, dachten sommigen, zullen we in de toekomst meer van dit soort dingen zien. Iemand beschuldigde de overheid zelfs van regelrechte Nazi-praktijken. Op de aanvankelijke reacties kwamen weer tal van verdere reacties, waarvan er ook een aantal van harte instemden met de gedachte dat er sprake was van een of ander overheidscomplot.

Waarom omarmen zo veel mensen zo enthousiast allerlei complottheorieën? Je ziet dat op het gebied van de politiek. We horen over allerlei sinistere complotten die de huidige financiële crisis zouden hebben veroorzaakt. En, helaas, is ook het terrein van geloof en godsdienst een uitermate vruchtbare voedingsbodem voor de meest uiteenlopende complotten. De verklaringen die gegeven worden voor het geheimzinnig samenspel van allerlei, vaak occulte, krachten en van theologische stromingen waarmee men het oneens is, hebben vaak een hoog Dan-Brown-achtig gehalte: Men neme een paar feiten die controleerbaar juist zijn. Men voege daarbij een potpourri van beweringen die aan obscure bronnen worden ontleend of uit wel zeer verbeeldingsrijke conclusies ontspruiten en men menge dat geheel tot een krachtige toverdrank die menig op sensatie-belust persoon aanspreekt—maar anderen daarentegen in ernstige onzekerheid of zelfs gewetensnood brengt.

Het recept is even succesvol als gevaarlijk. Het resultaat is dikwijls angst en polarisatie. Het voedt verdachtmakingen tegen de leiders van de kerk die, zo zegt men, deze belangrijke waarheden aan de kerkleden onthouden. Het leidt er niet zelden toe dat mensen die voorzichtig de weg terug naar de kerk exploreren, zich weer met aversie afkeren.

Ik werd enkele jaren geleden in alle hevigheid met complottheorieën geconfronteerd op een wijze zoals ik nog niet eerder had meegemaakt. Ik was een van de sprekers tijdens een campmeeting in Canada. Een van de andere sprekers zaaide angst en paniek onder de bezoekers met zijn presentaties van angstaanjagende complotten en noemde daarbij allerlei duistere invloeden waardoor zelfs de kerk geïnfiltreerd zou zijn. Ik had duidelijke aanwijzingen dat deze spreker mij zag als een soort pseudo-jezuïet die op de loonlijst van het Vaticaan staat en de opdracht heeft mee te helpen de Adventkerk van binnenuit uit te hollen. De voorzitter van de conferentie die voor de uitnodigingen verantwoordelijk was riep mijn hulp in om na te gaan hoe hij alsnog een stuk damage-control kon opzetten. Sindsdien ben ik extra allergisch voor mensen die met complottheorieën door de wereld trekken.

Ik ben blij met de inhoud van de Gebedslezingen van dit jaar. Zij ademen een geheel andere geest . Ze gaan over de tekenen van de nabije komst van Christus. De schrijvers van de lezingen leggen er de nadruk op dat de tekenen der tijden tekenen zijn van hoop! De Adventhoop bestaat niet uit kunstig geconstrueerde multi-media presentaties over alom aanwezige katholieke bedriegers en hun door vrijmetselarij gedirigeerde handlangers. Het grootste teken dat Jezus spoedig komt is niet de wijdverbreide New-Age beweging of de dreiging van de een of andere vorm van wereldregering, maar de krachtige prediking van de boodschap dat Jezus spoedig komt aan elke natie en bevolkingsgroep, en in elke taal die op de aardbol wordt gesproken. De boodschap van de gebedslezingen is: Het evangelie is goed nieuws. Ik stem daar van harte mee in.

 

Sonnet

 

Wederkomstverwachting

 

Als wind en water deze aarde slaat

en vuur en onheil dood en doem verspreidt;

als de tsunami wild de zee berijdt,

brengt ons geen slimmigheid nog baat.

 

Waar is de hoop wanneer slechts honger wacht

en aids en kanker aan de mensen vreet?

–als je in wanhoop niet meer weet

of er nog dag is of alleen maar nacht?

 

Dan rest geen hoop, alleen nog het vertrouwen

dat menselijke plannen mogen falen,

maar dat we op God kunnen blijven bouwen.

 

Dus hoop maar op die God die onze zorgen ziet

die mensen hoort in alle tong en talen—

en op zijn tijd een nieuwe toekomst biedt.

 

Follow the Bible

Voordat de Olympische Spelen in China op spectaculaire wijze werden geopend en het Olympisch vuur door voormalig turn-fenomeen Li Ning ontstoken werd, maakte de vlam een lange en politiek omstreden wereldreis. In maart werd de vlam in Griekenland ontstoken en daarna ging hij naar zo’n twintig verschillende landen, deels door middel van een estafette en deels met gebruikmaking van snellere transportmiddelen, om uiteindelijk, na een reeks van protesten en pogingen de ceremonie te verstoren, op 8 augustus in Beijing te arriveren.

Ik moest onwillekeurig aan deze lange tocht van de Olympische vlam denken toen ik de uitleg hoorde van het Follow-the-Bible-project dat de Generale Conferentie enkele dagen geleden tijdens de jaarvergadering in Manila lanceerde. Een speciale in leer gebonden Bijbel van een buitengewoon formaat (30 x 45 centimeter) gaat gedurende twee jaar een lange tocht maken over de gehele wereld, om uiteindelijk in de zomer van 2010 aan te komen in de Amerikaanse stad Atlanta, waar het volgende vijfjaarlijkse wereldcongres zal worden gehouden. Het bijzondere aan de Bijbel is vooral het feit dat elk bijbelboek in een andere taal is afgedrukt. Het Nederlands is zowaar niet vergeten, ook al is de brief van Judas met slechts een hoofdstuk niet bepaald het meest gelezen Bijbelboek.

Wat is de diepere bedoeling? Uit recent onderzoek blijkt dat wereldwijd nauwelijks de helft van alle adventisten regelmatig in de Bijbel leest. In de komende jaren wil de kerk op dit probleem op alle mogelijke manieren de aandacht vestigen. Deze bijzondere Bijbel moet gaan dienen als visuele trekpleister bij allerlei evenementen en acties die zullen worden georganiseerd om bijbellezen stevig te promoten. Via een speciale website is te volgen waar de Bijbel op een gegeven moment is en welke evenementen op de agenda staan.

Als ik van dit soort activiteiten hoor haak ik al snel af. Mijn eerste gedachte is dan: Heb je echt een dergelijke poppenkast nodig om binnen een kerk urgente problemen aan de orde te stellen? Net zoals ik dat gehannes met de Olympische vlam maar een overdreven en onnodig gedoe vond, had ik ook een bijna onmiddellijke aversie tegen het soort goedkoop theater dat het Bijbel-project van de Generale Conferentie uitstraalt.

Maar misschien verdient het plan toch wel een positievere benadering. Want het gebrek aan Bijbelkennis begint onrustbarende vormen aan te nemen. Dat geldt zeker in de maatschappij in het algemeen. Bij menige ingewikkelde televisiequiz sta ik versteld van hoe onwaarschijnlijk veel mensen vaak over allerlei zaken weten. Maar vrijwel altijd blijven de bollebozen het antwoord schuldig als er een simpel bijbels vraagje moet worden beantwoord. Ook binnen onze kerk neemt kennis van de Bijbel duidelijk af. Laten we eerlijk zijn: de deelnemers aan het wekelijkse bijbelstudie-uur geven er in heel veel gevallen nauwelijks blijk van dat hun Bijbel in de voorafgaande week van de plank is gehaald. Zelfs voor de professionals geldt dat het regelmatig lezen van de Bijbel er vaak bij inschiet. Velen van ons lezen in feite meer over de Bijbel dan in de Bijbel.

Veel mensen om mij heen hebben met belangstelling de afgelopen zomer de avonturen gevolgd van de Olympische vlam. En zo zijn er misschien toch ook wel heel wat kerkleden die het Follow-the-Bible-project wel een goed idee zullen vinden en af en toe ook eens naar de bijbehorende website [http://followthebiblesda.com] zullen surfen. En misschien zijn er hier en daar wel een paar mensen die het bijbelleesrooster dat ze daar dan vinden willen downloaden en gaan gebruiken. Als dat zo is, is dat winst. Ik blijf het een nogal kermisachtig geheel vinden, maar wie weet ga ik zelf toch ook dat bijbelleesrooster in 2009 eens gebruiken. Want ik kan in dit opzicht bij nader inzien wel een beetje meer discipline gebruiken!

 

Financiële crisis

Een van de leidende officials van de Generale Conferentie, het wereldorgaan van de Adventkerk, keek gisteren bezorgd op van zijn laptop. Op mijn vraag wat hem zo treurig stemde, antwoordde hij dat hij zojuist via het Internet een blik had geworpen op de financiële markten en dat hij daaruit had geconcludeerd dat zijn reserves (die hij had opgebouwd voor wanneer hij binnenkort met pensioen gaat) in een paar dagen tijds met zo’n 40 procent waren geslonken.

Waar je ook komt, het is het gesprek van de dag. Zodra ik van de vergaderingen die ik bijwoon terug ben in mijn hotelkamer kijk ik even naar CNN en elke keer opnieuw constateer ik dat de DOW weer een flink stuk lager staat. Nu heb ik daar persoonlijk (nog?) geen last van. Het pakje aandelen dat ik had gekocht toen een paar jaar geleden iedereen riep dat dit de weg was om in korte tijd flink wat extra te sparen, had ik gelukkig al van de hand gedaan toen de koersen er nog goed voorstonden. En het veiligheidsplafond dat onze minister van financiën heeft geregeld voor het spaargeld van de Nederlandse burger is ruim voldoende voor wat ik op mijn spaarrekening bij elkaar heb gesprokkeld om mijn pensioentijd wat op te vrolijken. En gelukkig heb ik de verleiding kunnen weerstaan om een half procent extra rente bij IceSave te bemachtigen!

Maar ik snap de onrust van velen om mij heen en de onzekerheid die ontstaat als je met het aangaan van je hypotheek eigenlijk iets verder bent gegaan dan verantwoord was. En ik kan mij goed voorstellen dat sommige adventistische predikanten in Nederland met zorg kijken naar de ontwikkelingen bij Aegon, aangezien de pensioenen voor de jongere garde daar zijn ondergebracht.

Ik heb niet genoeg verstand van economie en financiën om helemaal te kunnen begrijpen wat er gaande is. Dat geldt voor velen van ons en dat is dan ook ongetwijfeld een deel van het probleem. Er is iets grondig mis, maar we snappen niet helemaal precies wat er mis is. Maar zoveel is wel duidelijk: het was de inhaligheid van mensen en instellingen die gauw rijk wilden worden en die daarbij heel hoge risico’s wilden nemen, die voor een groot deel van de narigheid hebben gezorgd. Het is ook duidelijk dat, terwijl fortuinen verloren gaan, anderen op slimme wijze de basis leggen voor nieuwe rijkdom!

Het lijdt ook geen twijfel dat de media in dit alles een sleutelrol spelen. De onrust wordt in niet geringe mate aangewakkerd door de constante aandacht voor de (bijna) omvallende banken en speculaties over wat er allemaal nog meer kan gaan gebeuren. De crisis is daardoor voor een groot deel geworden tot een irrationele angst die ons gevangen heeft genomen. Het is beangstigend te zien hoe dat proces zich voltrekt, zonder dat de machtigste mannen van de wereld daar bar veel aan kunnen doen. En het is verbijsterend hoe snel dat gaat.

Ongetwijfeld zullen er in christelijke kring—en ook binnen onze geloofsgemeenschap—weer mensen zijn die deze financiële crisis kunnen inpassen in een of ander eindtijd-scenario. Er zullen vast wel een paar verzen in de Openbaring van Johannes gevonden worden die als een voorzegging kunnen worden geduid van wat er momenteel gaande is. Het is zaak daar uiterst sceptisch tegenover te staan. Als deze huidige crisis ons al iets leert over de eindtijd is het dat (a) onverwachte ontwikkelingen heel snel kunnen gaan; en (b) het waarschijnlijk toch uiteindelijk weer anders gaat dan velen eerder hadden uitgekiend. En het leert ons ook dat geruchten en stemmingen in het huidige communicatie-klimaat zich binnen enkele dagen van een groot deel van de bevolking meester kunnen maken. Het devies voor de christen die zich bewust is van waar het met deze wereld naar toe gaat is en blijft: Laat je niet gek maken door wat je hoort en houd het hoofd koel. Of, in bijbelse taal: Wees nuchter en waakzaam!