De digitale sabbatschool

Morgenavond (Nederlandse tijd), dus morgenochtend in Californië, begin ik een vijf weken durende serie in de Roy Branson Legacy Sabbat School–een van de tientallen sabbatschool opties voor leden van de Loma Linda University kerk. Deze sabbatschool wordt gewoonlijk bezocht door zo’n vijftig of meer mensen. Hij is genoemd naar Roy Branson, een charismatische professor in de ethiek en vredesactivist. Hij was een van de oprichters van het tijdschrift Spectrum. Roy’s onderwijscarrière omvatte professoraten aan verschillende Adventistische Universiteiten en eindigde met zijn positie als universitair hoofddocent aan de School of Religion aan de Loma Linda Universiteit. Ik leerde Roy goed kennen en had grote bewondering voor hem. Blijkbaar had hij ook waardering voor enkele van de dingen waar ik bij betrokken was, want hij zorgde voor een uitnodiging om in 2014 drie maanden door te brengen als gastdocent aan de Loma Linda Universiteit. Aafje en ik genoten enorm van dit verblijf in Loma Linda. Roy leidde in die tijd een van de vele speciale sabbatscholen op de universiteitscampus, die wij als regel gedurende die drie maanden bezochten. Eerder, toen Rody doceerde aan de Washington Adventist University had hij mij verschillende keren uitgenodigd (als ik in de USA was voor kerkelijke vergaderingen) om een presentatie te geven voor zijn klas van de Sligo Church in Washington. Tijdens mijn 3 maanden van lesgeven aan de LLU had Roy mij ook gevraagd om een vijf weken durende serie in zijn klas voor mijn rekening te nemen.

Nadat Roy in juli 1915 plotseling overleed werd de sabbatschoolklas voortgezet. Ze werd omgedoopt tot de Roy Branson Legacy Sabbath School (RBLSS) en wordt sindsdien gecoördineerd door Dr. David Larson, een andere gerespecteerde ethicus aan de Loma Linda School of Religion en een goede vriend van Roy. Hij en zijn vrouw Bronwen zijn goede vrienden geworden van Aafje en mij. Sinds ongeveer een jaar vergadert de RBLSS via ZOOM. Eerder dit jaar heb ik een serie presentaties gegeven over aspecten van het christelijke leerpunt van de opstanding. Mijn recente boek (Ik heb een toekomst: over dood, opstanding en eeuwig leven) leverde veel van de inhoud van deze presentaties, die werden gevolgd door intense discussies. De nieuwe serie die morgen begint, is gebaseerd op een boek dat nog moet verschijnen. De uitgever (Stanborough Press in het Verenigd Koninkrijk) is in de eindfase van het drukklaar maken van het manuscript van een boek over de wederkomst van Christus, dat ik vorig jaar heb geschreven. Het boek zal niet alleen de traditionele Adventistische opvattingen over dit thema analyseren, maar zal ook enkele kwesties bespreken die voor mij (en vele anderen) nogal problematisch zijn geworden. De werktitel van het binnenkort te verschijnen boek is: He comes: why, when and how Jesus will return. (Het is de bedoeling dat later in dit jaar ook een Nederlandse versie zal verschijnen. Daar ga ik de komende maanden aan werken.)

Het fenomeen van on-line Sabbatscholen opent een nieuw hoofdstuk in de Adventistische kerkelijke cultuur. De Roy Branson Legacy Sabbat School is slechts één van een toenemend aantal speciale sabbatscholen die onderwerpen kiezen die relevant worden geacht voor de trouwe bezoekees, in plaats van het “gewone” door de wereldkerk uitgegeven themaboekje te volgen. Maar een nieuwe ontwikkeling, dankzij het gebruik van ZOOM, is dat de deelnemers aan deze Zoom-Sabbatscholen niet langer uitsluitend uit één regio komen, maar ook van ver weg, zelfs van buiten de Verenigde Staten. Elke week ontvang ik nu in mijn in-box een geannoteerde en bijgewerkte lijst van een vijftiental “progressieve” Zoom-Sabbatscholen, die mij (en alle anderen die deze wekelijkse update ontvangen) in staat stellen te kiezen waar ik digitaal heen ga, afhankelijk van of ik geïnteresseerd ben in het onderwerp en de presentator ken en apprecieer.

Dichter bij huis merk ik in ons eigen land twee dingen op. Ten eerste lijkt het erop dat de lokale kerken die een on-line Sabbatschool aanbieden, doen wat ze kunnen om ervoor te zorgen dat deze een goede kwaliteit heeft. Door de aard van de on-line evenementen zijn de voorbereidingen vaak zorgvuldiger en de behandeling van het onderwerp is in veel gevallen meer systematisch en de discussie meer “to the point” dan voordien in de meeste “normale” sabbatschool klassen het geval was. Maar het blijkt ook dat de meeste kerkleden die op sabbat afstemmen op een on-line dienst eerst wat rondkijken alvorens te beslissen welke van de beschikbare opties zij zullen kiezen, en dat zij een bezoek aan de sabbatschool niet opnemen in hun kijkstrategie. Zal deze periode van digitale erediensten leiden tot een verdere uitholling van de sabbatschool, die waarschijnlijk niet zal worden teruggedraaid wanneer de dingen weer “normaal” worden? Of zullen we misschien ook nieuwe initiatieven gaan zien met ZOOM sabbatscholen, ook wanneer we weer fysiek kunnen samenkomen, die gericht zijn op mensen die een ander soort Bijbelstudie willen en op zoek zijn naar discussies over onderwerpen die hun dagelijks leven meer rechtstreeks raken, met het voordeel dat ze niet beperkt worden door geografie of tradities van vorm, tijdstip en duur. Ik geloof dat dit een goede zaak zou kunnen zijn, zolang dit het fysieke samenkomen tijdens de eredienst aanvult, en niet vervangt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>