Een quiz, een boek, een interview

 

Een quiz.  Als ik op donderdagavond thuis ben kijk ik graag naar Twee voor Twaalf, het quizprogramma waarbij twee duo’s elk twaalf vragen moeten beantwoorden, maar ook de mogelijkheid hebben om, zo nodig, snel naar de antwoorden te zoeken in een reeks van digitale en niet-digitale informatiebronnen.  Het viel mij op dat dit keer één van de teams bestond uit twee mannen, die elk bij hun introductie vertelden dat ze een ‘same-sex’ partner hebben.  In het nog niet zo verre verleden zou een dergelijk detail liever zijn verzwegen, maar nu wordt daar geen enkel geheim van gemaakt.

Een boek. Ik heb in de afgelopen week het meest recente boek van de Amerikaanse misdaadauteur Elizabeth George gelezen. Ik heb geen van haar boeken gemist.  Believing the Lie, dat onlangs verscheen, is opnieuw een boek dat je achter elkaar uitleest.  Ook deze keer is inspecteur Lynley de hoofdpersoon, bijgestaan door Barbara Havers en het echtpaar St. James.  Zij zijn de vaste personages geworden in de boeken van Elizabeth George, maar na verloop van tijd zijn haar boeken wel, qua plots and subplots, steeds ingenieuzer en complexer geworden. Wat dat betreft stelt Believing the Lie niet teleur.

Het viel mij echter  al lezend op hoe de wereld waarin de inspecteur en zijn assistent allerlei misdaden moeten oplossen, is veranderd.  Niet alleen heb ik de indruk dat de boeken geleidelijk aan een grotere dosis seks hebben gekregen, maar nu komen ook aspecten van de samenleving aan bod die eerder niet genoemd werden. In haar laatste boek stelt Elizabeth George het probleem van een onvervulde kinderwens aan de orde, met het draagmoederschap als mogelijke oplossing.  Ook worden we uitgebreid geconfronteerd met een man die zijn vrouw verlaat en een relatie met een manlijke partner begint. De populaire schrijfster gaat er kennelijk van uit dat dit de verkoop van haar nieuwste boek niet negatief zal beïnvloeden.

Een interview.  De beroemde adventistische neurochirurg Ben Carson is meer in het nieuws dan ooit tevoren. De zwarte medicus is o.a. bekend geworden door zijn boeken en zijn  optredens in talk shows. Hij vertelt daarin over zijn kinderjaren en zijn jeugd in een arm eenoudergezin en over hoe hij een succesvol medisch specialist is geworden. Binnenkort gaat hij met pensioen. Er zijn geruchten dat hij nu een gooi zou willen doen naar het presidentschap van de VS. De laatste weken is hij continu in de media aanwezig. Veel van zijn ‘conservatieve’ ideeën slaan aan bij een groot publiek. Misschien zal het Amerikaanse publiek er snel aan wennen dat, na een mormoonse presidentskandidaat, straks wellicht een adventist het hoogste ambt van de VS wil bemachtigen.  Maar dr. Carson heeft zich enkele dagen geleden uitgebreid moeten verontschuldigen over de negatieve opmerkingen die hij op de beruchte Fox-nieuwszender heeft gemaakt over homoseksualiteit en same-sex relaties. Naar officiële adventistische maatstaven waren zijn opmerkingen geheel ‘kosher’, maar bij een flink deel van het publiek schoten deze opmerkingen in het verkeerde keelgat.

Het zou niet moeilijk zijn om aan deze drie ‘toevallige’ berichten over homoseksualiteit een lange reeks andere toe te voegen. Je hoeft ook geen profeet te zijn om te voorspellen dat het onderwerp steeds hoger op allerlei agenda’s zal komen te staan.  De Adventkerk zal er niet aan kunnen ontkomen om er een eerlijke en open dialoog over te voeren, zowel intern als extern. Van de daken roepen dat alle homoseksuele relaties zondig zijn en dat mensen die een homoseksuele geaardheid hebben de wilskracht moeten opbrengen om celibatair te leven—dat is een standpunt waarmee de kerk zich in steeds grotere moeilijkheden brengt.  En het is een standpunt dat veel medegelovigen meedogenloos in de kou laat staan.

Geldt het bijbels ideaal van een monogame heteroseksuele relatie dan niet langer?  Ik meen van wel.  Maar voor velen is het bijbels ideaal (zoals het was ‘van den beginne’) in onze onvolmaakte wereld niet bereikbaar. Als ik de Bijbel lees zie ik allerlei voorbeelden van hoe God er begrip voor had wanneer het ideaal niet altijd werd bereikt (ik denk bijv. aan zijn houding t.a.v. polygamie). De Adventkerk keurt (om een ander voorbeeld te noemen) echtscheiding nog steeds af. Maar tegelijkertijd is er wel een modus gevonden om er zó mee om te gaan, dat niet iedereen die zijn/haar huwelijk heeft zien mislukken de kans op nieuw geluk wordt ontnomen.

Ik heb niet alle antwoorden. Maar ik hoop dat mijn kerk snel de weg mag vinden naar een liefdevollere manier om met het verschijnsel van homoseksualiteit om te gaan. Want we kunnen van één ding zeker zijn: het onderwerp zal niet uit het zicht verdwijnen. En als Ben Carson inderdaad presidentskandidaat wordt, zal hij nog heel wat vragen over dit onderwerp moeten beantwoorden. Hopelijk zal zijn kerk hem helpen om daarbij dan beter beslagen ten ijs komen dan in zijn recente interviews.