Kinship en de Ellen White Stichting

 

Het is nu elf of twaalf jaar geleden dat de eerste ‘Open Dag’ door de Adventkerk werd georganiseerd op het landgoed Oud Zandbergen, waar ook het landelijk kerkelijk kantoor gevestigd is.  Bijna alle jaren heb ik het evenement—waarvoor ik zelf ooit het initiatief nam—bezocht en ik hoop dat wat inmiddels een traditie is geworden nog lang zal blijven bestaan.

Maar het is misschien wel tijd voor een grondige evaluatie. Dat laat ik natuurlijk graag aan de huidige kerkbestuurders over. Maar toch borrelen een aantal gedachten op. Bij een evaluatie denk ik niet aan het abominabele weer afgelopen zondag tijdens Open Dag 2016. Dat is gewoon pech en dat moet je dan maar incasseren. Maar ik heb de indruk dat het evenement geleidelijk aan een beetje gekaapt is door personen en groepen die (naar mijn smaak) geen doorsnee beeld geven van het adventisme. Ik denk daarbij vooral aan de kramen met publicaties die aan de rechterflank van de kerk worden uitgegeven. Ik zou niet willen dat hen de toegang werd ontzegd, maar hoop dat er in de toekomst weer wat meer evenwicht komt door meer nadruk op het tonen van wat de kerk-van-het-midden en de unieorganisatie doet.

Het is fijn dat de Stanborough Press elk jaar present is, maar het is mij een raadsel waarom de mensen van Stanborough niet wat duidelijker aangeven waar zij zich hebben verstopt en niet wat meer moeite doen om ook de nieuwste Engelstalige adventistische boeken mee te nemen. Eerlijk gezegd kon ik er opnieuw niets van mijn gading vinden en ik hoorde die klacht ook van anderen.

Bij het binnenrijden van het terrein moest ik twee euro betalen voor het parkeren. Het argument daarvoor is dat het landgoed nu eenmaal moet worden onderhouden en dat dit geld kost. Ik moet erkennen dat het mij irriteerde. Niet omdat het betalen van twee euro een groot probleem voor mij is, maar het strookte eenvoudigweg niet met de grote ‘welkom’ banier die bij de ingang was opgehangen. Is het werkelijk een goed idee om op zo’n dag de mensen, die jaarlijks gemiddeld misschien 1000 euro of meer aan hun kerk geven, te laten betalen voor het parkeren?

Ook dit jaar was de Kinship organisatie (een wereldwijde vereniging van en voor homo’s en lesbiennes in de Adventkerk) weer van de partij. Ik hoop dat hun aanwezigheid ook een traditie zal blijven. Het is belangrijk dat de leden van de kerk bij de problematiek van het anders-geaard zijn worden bepaald. Het lijkt me echter dat de Kinship stand wel wat interessanter opgetuigd zou kunnen worden. Maar dat terzijde.

Het is niet alleen grappig maar ook veelzeggend dat de kraam van de Kinship-mensen opnieuw broederlijk naast die van de Ellen White Stichting stond. Zoiets zou in veel landen ongetwijfeld problemen opleveren. Het is fantastisch dat dit ‘bij ons’ kan! En tegelijkertijd is dit ook wel het beste argument voor een ruim toelatingsbeleid wat standhouders betreft tijdens de Open Dag.  Ik ben er een warm voorstander van dat een organisatie als Kinship welkom is. Ongetwijfeld hebben sommige bezoekers zich er echter aan gestoten. Zij hadden meer belangstelling voor ‘rechtse’ kramen die ik tamelijk snel ben gepasseerd. Maar als ik begrip vraag voor het feit dat Kinship de ruimte krijgt, dan zal ik ook zo fair moeten zijn om de andere vleugel van de kerk datzelfde te gunnen. Daar moest ik mijzelf afgelopen zondag wel weer even aan herinneren.  Al met al: De Open Dag is een nuttig lesje in de betekenis van tolerantie!