Geldt het ook voor emeritus-engelen?

Het eerste hoofdstuk van het boek Openbaring is een van mijn favoriete bijbelgedeelten. Voor mij is het eerste visioen van Johannes heel erg relevant en bemoedigend. Johannes ziet “iemand die eruit zag als een mens”. Het verband maakt al snel duidelijk dat het hier gaat om Jezus Christus. Johannes ziet hoe deze persoon wandelt te midden van zeven gouden lampenstandaards, terwijl hij zeven sterren in zijn rechterhand houdt.

Sommige symbolen in de Openbaring blijven tamelijk raadselachtig, maar in dit geval wordt de uitleg er meteen bijgeleverd. De lampenstandaards zijn een symbool voor de gemeenten in Klein-Azië, waaraan de boodschap die volgt moet worden gestuurd. En de sterren staan voor de “engelen” van de zeven kerken.

Ik heb altijd betwijfeld of de traditionele uitleg van de Adventkerk, dat de zeven brieven aan de zeven gemeenten van toepassing zijn op zeven perioden in de kerkgeschiedenis, correct is. Ik zie niets in de tekst dat daarop wijst. Deze boodschappen waren in eerste instantie bestemd voor de specifieke kerkelijke gemeenten die gesticht waren in wat nu de kuststreek van westelijk-Turkije is. Maar het feit dat de Voorzienigheid ervoor heeft gezorgd dat de Openbaring in de canon van de Bijbel is terechtgekomen geeft mijns inziens aan dat dit bijbelboek een betekenis heeft die niet tot de eerste eeuw beperkt blijft, maar dat het kennelijk iets te zeggen heeft aan christenen overal en in alle tijden. De hoofdstukken 2 en 3 zijn een weerspiegeling van de diversiteit aan religieuze ervaringen van de christelijke kerk. En daarom is het beeld van een Jezus die wandelt tussen de lampenstandaards, terwijl hij zeven sterren in zijn rechterhand heeft, van blijvende betekenis.

Wat is het een geweldig bemoedigende gedachten dat Jezus aanwezig is te midden van zijn kerk. Dat was hij in de tijd van Johannes en dat is hij nog steeds. En als we in dit verband het woord “kerk” gebruiken dan bedoelen we daarmee geen kerkgenootschappen maar plaatselijke kerkgemeentes. Laten we hopen en bidden dat Jezus ook in de gangen en vergaderruimtes van kerkelijke hoofdkwartieren te vinden is, maar in Openbaring 1 is de focus op plaatselijk groepen gelovigen. Nu ken ik geen enkele lokale gemeente die volmaakt is. Maar uit de beschrijving van de kerk van Efeze en de andere zes plaatsen die worden genoemd blijkt wel dat geen van die gemeenten destijds ook volmaakt waren. Maar ondanks al hun onvolmaaktheden wandelt Christus te midden van ze.

Maar wat valt er te zeggen over de sterren? We krijgen te horen dat dit de “engelen” zijn van de gemeenten. Maar wie zijn dan die “engelen”? Er is soms wel gesuggereerd dat het hier gaat om beschermengelen die als specifieke opdracht hebben een bepaalde kerkgemeente te beschermen. Maar dat is niet zo. (Trouwens, het idee van “beschermengelen” heeft geen bijbelse basis.). Het woord “engel” is een vertaling van het Griekse woord “angelos” en dat woord betekent simpelweg “boodschapper.” Een “angelos” kan zowel een hemelse als een menselijke boodschapper zijn. In dit gedeelte verwijst het duidelijk naar menselijke boodschappers, namelijmk de leiders van de gemeenten. Christus houdt hen in zijn rechterhand—een symbolische uitdrukking van zijn macht en gezag.

Wat een geweldige gedachte, ook voor de ouderlingen en predikanten in onze gemeenten nu. Zij mogen met allerlei problemen te kampen hebben, en moeten misschien opboksen tegen rivaliteit en tegenstand. En misschien voelen zij zich van tijd tot tijd heel onzeker en onbegreoen. Maar zo hoeven zij zich niet te voelen, want Christus houdt de “engelen” van zijn gemeenten in zijn machtige rechterhand. En ik neem de vrijheid om te veronderstellen dat emeritus-engelen, zoals ik, daar ook bij zijn inbegrepen!

Laat ik er nog één opmerking aan toevoegen. Als Christus zoveel zorg heeft voor zijn “engelen” moet dat wellicht ook kerkleden inspireren om zich meer te bekommeren om de leiders van hun gemeente. Hun taak kan heel moeilijk zijn en tal van uitdagingen met zich meebrengen. Gods “engelen” in jouw gemeente moeten ook kunnen rekenen op jouw liefde en steun. Geef daarom uitdrukking aan je waardering voor hen in woorden, maar toon het ook op een tastbare manier!

2 thoughts on “Geldt het ook voor emeritus-engelen?

 1. A.J. Bloch

  Br. Bruinsma,

  In uw blog, d.d. 3 januari 2019 schrijft u, indien ik goed citeer, er wijzingen, in lijn van de traditionele waarden van onze kerk, zijn aangebracht in het sabbatschoolboekje! Van wie was de oorspronkelijke tekst en was er een bepaalde persoon uitgenodigd om dit betreffende stuk te schrijven? Ik hoorde n.l. dat een professor dit stuk geschreven had en dat onze kerk hier niet erg gelukkig mee was en derhalve de tekst had aangepast! Worden wij geacht, datgene te leren geloven, wat onze leiders bedacht hebben?

  Wat kan de Ned. Unie hier aan doen? Of moeten wij ons moede hoofd in de schoot leggen en maar aanvaarden wat de leiders in onze kerk doen?

  Alsnog van harte gefeliciteerd met uw 54ste huwelijksdag en dat geldt natuurlijk ook voor uw vrouw.

  Mijn vrouw en ik zijn daar maar amateurs bij, want wij zijn net 50 jaren getrouwd!

  Met vriendelijke groet,

  A.J.Bloch
  Amersfoort
  0651175687

  1. Reinder Post author

   De oorspronkelijke tekst werd geschreven door prof. Stefanovich, een theoloog die les geeft aan de Andrews Universiteit. Vervolgens werd wat hij schreef, zoals gebruikelijk, geevcakueerd door een brede commissie. Maar in een heel laat stadium meende de leiding van de Generale Conferentie dat er dingen in stonden die niet striokten met ons traditionele uitleg en de huidige leiding is erkop gevrand dat we in alles bij het oude blijven. De Nederlandse Unie kan daaraan niet veelk doen. Op plaatselijk niveau is het natuurlijk wel mogelijk om bij de behandeling van de lessen ook andere bronnen te raadplagen.

Comments are closed.