Volledige toewijding

Een van de slogans die de Adventkerk enkele jaren geleden lanceerde was: TOTALE BETROKKENHEID VAN ALLE LEDEN (Total Member Involvement). Ik heb onlangs nog eens enkele artikelen en preken bekeken waarin wordt uitgelegd waar het bij dit streven naar ‘totale betrokkenheid’ van alle kerkleden om draait. Het is de naam voor een wereldwijde evangelisatiestrategie. Alle leden worden opgeroepen om op alle mogelijke manieren te getuigen, zodat de verspreiding van de Adventistische boodschap een nieuwe impuls krijgt.

Persoonlijk leg ik liever de nadruk op “volledige toewijding” dan op “totale betrokkenheid” bij een evangelisatie-strategie. Wat betekent het om ergens toegewijd aan te zijn? Het is meer dan de bereidheid om tijd vrij te maken iets te doen. Het heeft te maken met alles wat we zijn en hebben. Er is een groot verschil tussen louter betrokkenheid en volledige toewijding. We weten wat er nodig is om een ontbijt met ham en eieren te maken. De kip moet betrokken zijn door het ei te leveren. Maar voor de ham heb je een varken nodig dat volledig toegewijd is.

Het Engelse woord “Commitment” heeft Latijnse wortels: Het is afgeleid van het woord committare, d.w.z. samenbrengen, verenigen, verbinden. Woordenboeken verwijzen naar een proces van zich ergens aan binden, intellectueel of emotioneel, zoals aan het uitvoeren van een project. Of een belofte om iets te doen; je verplicht of gedwongen voelen. Je zou kunnen zeggen dat het betekent dat je ergens volledig voor gaat.

In de Bijbel vinden we voorbeelden van mensen die zich volledig hebben ingezet. Denk aan Noach en zijn ark-project waaraan hij vele tientallen jaren onafgebroken werkte, misschien wel 120 jaar lang. Denk aan Abraham en zijn bereidheid om naar een onbekend land te reizen en een onbekende toekomst tegemoet te gaan. Denk aan Mozes en het leiderschap dat hij gaf aan een enorme schare tijdens de uittocht uit de slavernij in Egypte en het daaropvolgende veertigjarige verblijf in de woestijn. Denk aan Ruth, die na haar tragische verliezen niet bereid was Naomi, en de God die zij had leren kennen, op te geven. Denk aan de apostelen, aan hun moed om het evangelie naar verre oorden te brengen en die, behalve Johannes, een martelaarsdood stierven.

Maar we kunnen ook denken aan veel recentere voorbeelden van totaal toegewijde mensen:
* Martin Luther King jr, die een droom had en daarvoor stierf.
* Albert Schweitzer, de getalenteerde theoloog, musicus en arts, die een groot deel van zijn leven onder primitieve omstandigheden doorbracht in een Afrikaans ziekenhuis in Lambarene, in de Afrikaanse staat Gabon.
* Moeder Theresa en haar levenswerk voor de allerarmsten in India.
* Nelson Mandela, die zijn land naar een nieuwe toekomst leidde, na vele jaren gevangen te hebben gezeten op Robin Island.
En ik zou de namen kunnen noemen van veel toegewijde mensen – die ik in de loop der jaren heb leren kennen, binnen en buiten de kerk.

Wat is christelijke toewijding?
Christelijke toewijding is niet in de eerste plaats toewijding aan een aantal leerstellingen, hoe belangrijk dit element ook is. Christelijke toewijding wordt subliem beschreven in Marcus 12:30, 31: Toegewijd zijn is de Heer, onze God, liefhebben met heel ons hart, heel onze ziel, heel ons verstand en heel onze kracht. En dit moet worden aangevuld met het liefhebben van onze naaste als onszelf.

Totale toewijding is een toewijding aan de christelijke kernwaarden van liefde, gerechtigheid en waarheid. En ja, het omvat ook dienstbaarheid en het aanvaarden van verantwoordelijkheden. Maar dat is niet waar het begint. Volledig toegewijd zijn aan Jezus Christus betekent dat we zijn discipelen zijn, die naar Hem kijken als de primaire bron van inspiratie voor ons leven. En dan volgt al het andere.