All Are Welcome

 

De gebruiksduur van een kerkelijk liedboek is tegenwoordig veel korter dan in vroegere tijden. In kerkelijk Nederland wordt door een interkerkelijke commissie aan een nieuw liedboek gewerkt, terwijl het huidige Liedboek voor de Kerken nog geen veertig jaar in gebruik is. In de Adventkerk zien we iets soortgelijks. Het Liedboek voor de Adventkerk verving een oude bundel, Gezangen Zions, in 1982. Ik herinner het me als de dag van gisteren dat ik daar met een aantal andere mensen hard aan werkte. En ik herinner me ook de tegenstand die het project aanvankelijk op veel plaatsen ondervond, maar verbaasde me daarna over de toch wel snelle, vrij algemene acceptatie.

 

Het lijkt erop dat de Adventkerk nu weer hard aan een nieuwe bundel toe is. Het beschikbare repertoire van liederen blijkt niet voldoende om de behoefte van veel gemeenten te bevredigen. Als gevolg daarvan wordt er steeds vaker gekozen uit andere verzamelingen van liederen, met name uit de zgn. ‘blauwe bundel’. Ik moet bekennen dat ik daar niet erg blij mee ben. Ik vind veel van die zogenaamde eigentijdse teksten, waarbij vaak een paar woorden, of slechts enkele zinnetjes, op mantra-achtige wijze, een flink aantal keren moeten worden gezongen, maar niks. Veel van de teksten die we in die bundels voorgeschoteld krijgen zijn mijns inziens van heel povere literaire kwaliteit en nogal oppervlakkig van inhoud.

 

Dat wil niet zeggen dat er geen nieuwe teksten in Nederland voorhanden zijn met een heel betekenisvolle inhoud en van grote poëtische kwaliteit, maar helaas komen die in onze gemeenten nauwelijks aan bod. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de teksten van Huub Oosterhuis, maar het aanbod is groter dan alleen zijn, dikwijls prachtige, liederen. Vooral ook in het Engelse taalgebied is er een keuze uit frisse, boeiende en inhoudsvolle liederen.  Is het misschien tijd dat de Nederlandse Adventkerk aanhaakt bij het interkerkelijke initiatief en op die manier over een aantal jaren over een vernieuwde collectie liederen kan beschikken? Of is het raadzamer een eigen commissie opdracht te geven om aan een nieuw Liedboek voor de Adventkerk te gaan werken? Misschien, kunnen we intussen mondjesmaat eens wat nieuwe liederen introduceren?

 

Vorige week zondagavond hoorde ik een fantastisch lied tijdens het BBC programma Songs of Praise—een programma dat mijn vrouw en ik trouw bekijken en vooral beluisteren als we thuis zijn. Vaak hoor je dan niet alleen traditionele, schitterende Engelse hymns, maar kun je ook genieten van nieuwe liederen—gezongen door de beste Engelse koren of in perfect geleide samenzang. Dit keer was onder meer het lied All Are Welcome te beluisteren—een lied dat uitermate geschikt is om een kerkdienst te openen. (Tekst: zie onder). Ik had het al eens een paar keer eerder gehoord, maar ik vond het toch weer heel bijzonder naar zo’n rijke tekst te luisteren, die bovendien op een aantrekkelijke, spannende melodie wordt gezongen.

 

Bij het opnieuw luisteren naar All Are Welcome rees het idee bij me om me binnenkort eens te wagen aan een vertaling van dat lied in het Nederlands.  En, dacht ik: “Stel dat het me lukt om tot een goede Nederlandse weergave van de tekst te komen, zou er dan een Adventgemeente in ons land zijn die het wil leren zingen en zou het eens gezongen kunnen worden aan het begin van de dienst, als ik in die gemeente kom preken?” Dat lijkt me een goed plan. Nu maar afwachten of er een gemeente is die daar wat in ziet.

 

Als je een idee wilt krijgen van de melodie, kijk dan  op YouTube:  http://www.youtube.com/watch?v=LMBywWSpUeU; (erger je niet aan sommige beelden bij de muziek) en

http://www.youtube.com/watch?v=MNgLXE3MgdU (ja, het lied is van origine katholiek, maar dat geldt voor veel mooie liederen die we regelmatig zingen.)

 

 

Tekst:

All Are Welcome

Let us build a house where love can dwell and all can safely live,
a place where saints and children tell how hearts learn to forgive.
Built of hopes and dreams and visions, rock of faith and vault of grace;
here the love of Christ shall end divisions:
All are welcome, all are welcome, all are welcome in this place.

Let us build a house where prophets speak, and words are strong and true,
where all God’s children dare to seek to dream God’s reign anew.
Here the cross shall stand as witness and as symbol of God’s grace;
here as one we claim the faith of Jesus:
All are welcome, all are welcome, all are welcome in this place.

Let us build a house where love is found in water, wine, and wheat:
a banquet hall on holy ground where peace and justice meet.
Here the love of God, through Jesus, is revealed in time and space;
as we share in Christ the feast that free us:
All are welcome, all are welcome, all are welcome in this place.

Let us build a house where hands will reach beyond the wood and stone
to heal and strengthen, serve and teach, and live the Word they’ve known.
Here the outcast and the stranger bear the image of God’s face;
let us bring an end to fear and danger:
All are welcome, all are welcome, all are welcome in this place.

Let us build a house where all are named, their songs and visions heard
and loved and treasured, taught and claimed as words within the Word.
Built of tears and cries and laughter, prayers of faith and songs of grace,
let this house proclaim from floor to rafter:
All are welcome, all are welcome, all are welcome in this place.