Een witte kerst

Buiten is het min 12 graden. Als ik door het raam naar buiten kijk zie ik een Anton Pieck-achtig beeld. De wereld is wit. Op de takken van de bomen en struiken ligt verse sneeuw en de zon zorgt ervoor dat je ernaar blijft kijken. Het is wel zeker: Het wordt een witte kerst.

Gisteren zijn mijn vrouw en ik naar Zweden gereisd om daar met onze zoon en zijn gezin de kerst te vieren. Niets om ons heen herinnerde ons eraan dat er een economische crisis is. Vlucht KL1107 van 10.30 van Amsterdam naar Stockholm zat even vol als andere jaren rond deze tijd. En hetzelfde gold ook voor de snelle trein van Stockholm naar het Noorden. Maar goed, deze blog gaat niet over de economische malaise. Vooralsnog geloof ik trouwens, dat de morele crisis van deze tijd dieper is dan de materiële! Ook al staan die aspecten bepaald niet los van elkaar.

Toen ik vanmorgen mijn e-mail vluchtig bekeek viel mijn oog direct op een boodschap van de adventistische uitgeverij in Australië. Die mail heb ik vervolgens met voorrang geopend, benieuwd naar de inhoud. Al bijna een jaar geleden legde ik de laatste hand aan een boekmanuscript dat ik als titel en ondertitel had meegegeven: ‘Present Truth Revisited: An Adventist Perspective on Postmodernism’. Ik was eigenlijk best content met het resultaat en hoopte dat de uitgever dat ook zou zijn. De Review and Herald, de kerkelijke uitgeverij in de VS, had me aanvankelijk aangespoord dit boek te schrijven, maar toen het klaar was kreeg men koude voeten en meende men dat het ‘uitgeven van dit boek in het huidige klimaat in de kerk wellicht niet opportuun is’. Tja, daar kun je van alles en nog wat bij bedenken. Misschien valt hun reactie wel te begrijpen. Het was natuurlijk wel een teleurstelling.

Een tijdje geleden herinnerde ik me een gesprek met de boekredacteur van de Australische uitgeverij, in januari tijdens een bijeenkomst op Avondale College. We bleken tamelijk gelijkgezinden geesten te zijn—‘kindred spirits’, zoals men in de Engelstalige wereld zegt. Hij gaf aan dat zijn uitgeverij best eens wat van me zou willen uitgeven. En dus stuurde ik hem het manuscript toe. Vanmorgen kreeg ik zijn bericht dat men het graag in 2012 zal uitgeven. De mail ging vergezeld van het gebruikelijke auteurscontract! Het gaf mijn dag, met mijn kleinkinderen in de buurt (bovendien ook mijn 47e trouwdag) nog een extra dimensie. Want ja, als je lange tijd hard aan een boek hebt gewerkt, wil je het wel graag op een bepaald moment het resultaat van je inspanning in gedrukte vorm in handen hebben!

Schrijven blijft een aangename en bevredigende bezigheid. Ministry Magazine liet me weten dat in het januarinummer een artikel van mij zal worden opgenomen. Ik was eigenlijk al vergeten dat ik het had geschreven. Ik heb nog wel snel even aangegeven dat ik graag een paar dingetjes wilde veranderen. Het thema van het artikel is namelijk: ‘Emeritaat en hoe je daaraan vreugde kunt beleven.’ Strikt genomen zou je kunnen stellen dat ik met mijn eigen emeritaat op dit moment wat creatief omga. Adventist Review gaat in het begin van het jaar ook een artikel plaatsen dat ik al een tijdje geleden instuurde. Maar wat me vooral positief verraste was dat Ministry ook een meer recent, en wat diepgravender, artikel heeft geaccepteerd over hoe een geloofsgemeenschap haar geloofsinhoud definieert. In dat artikel pleit ik ervoor dat men uitmate terughoudend moet zijn in het almaar willen verscherpen van leerstellige uitspraken. En dit heeft natuurlijk vooral te maken met de discussie over een eventuele nieuwe bewoording van het geloofsartikel over de schepping.

Ik laat dit alles nu echter een weekje achter mij, terwijl ik geniet van de unieke Zweedse kerstsfeer, de kleinkinderen en een zomaar gewoon uitrusten.