Daily Archives: December 12, 2014

Avontuurlijk Wandelen

Avontuurlijk Wandelen: Onderweg met de Bijbel—het is, als je zijn proefschrift niet meerekent, het eerste boek van Tom de Bruin. En het smaakt naar meer.

Tom is sinds twee jaar de algemeen secretaris van de kerk van de Zevende-dags Adventisten in Nederland. Hij werkte daarvoor enkele jaren als gemeentepredikant en promoveerde intussen ook nog. En nu heeft hij tussen al zijn activiteiten door een interessant en stimulerend boek geschreven.

In dit vlot geschreven, maar bepaald niet oppervlakkige, boek laat de schrijver zien dat allerlei teksten en begrippen in het Nieuwe Testament duidelijker worden als je niet alleen naar het Oude Testament kijkt, maar ook naar allerlei geschriften die in de twee eeuwen vóór de geboorte van Christus en in de eerste eeuw van onze jaartelling werden geschreven binnen de joodse gemeenschap.

Het zal even wennen zijn voor veel adventistische lezers dat allerlei begrippen die we in het Nieuwe Testament tegenkomen niet bij eerste lezing duidelijk zijn, maar dat de schrijvers allerlei, soms in onze ogen merkwaardige, beelden gebruikten, maar waarmee de oorspronkelijke lezers destijds vertrouwd waren.  En dus zullen boeken als dat van Tom de Bruin door veel lezers warm onthaald worden vanwege het frisse perspectief dat zij bieden op het ‘oude boek.’ Maar er zullen ook heel wat lezers zijn die lichtelijk in verwarring raken.  Zij zullen zeggen: Is Gods Woord niet duidelijk genoeg? Moeten we om de Bijbel goed te kunnen begrijpen nu ook al kennis hebben van oude documenten die  niet tot de canon van de Bijbel behoren?

Een ander boek in dezelfde reeks als waarin dat van Tom de Bruin nu is verschenen (en waarin naar verwachting regelmatig andere deeltjes zullen volgen), is Waar Woont God? van Jean-Claude Verrecchia, dat ik enige tijd geleden met veel plezier vertaalde. Verrecchia’s boek gaat over de verschillende soorten heiligdommen die we in de Bijbel tegenkomen en de geestelijke lessen die we daaruit kunnen trekken. Hij schildert allerlei historische ontwikkelingen en laat vooral ook zien hoe God in de loop der eeuwen allerlei elementen toepaste in zijn ‘woonplaatsen’ die voor de mensen die er kwamen aanbidden en er kwamen offeren, cultureel herkenbaar waren.  Ook in Verrecchia’s boek is Gods openbaring rechtstreeks gekoppeld  aan de omstandigheden en de cultuur van de tijd waarin deze werd gegeven en/of opgeschreven. De waarheid is dus niet altijd meteen voorhanden door letterlijk te nemen wat we lezen, maar moet vaak ontdekt worden achter tijdgebonden vormen en culturele eigenheden van de mensen aan wie de bijbelse woorden in eerste instantie waren gericht.  Ook wat Verrecchia’s boek betreft geldt dat veel lezers blij verrast zullen zijn door de nieuwe inzichten die ze krijgen, terwijl veel anderen met reeksen vraagtekens blijven zitten.

Hoe je de Bijbel leest is een van de kernvragen waarmee het adventisme van onze tijd worstelt. Het is daarom een onderwerp waaraan de kerkelijke leiding grote aandacht moet besteden. Een kerk die boeken als die van Tom de Bruin en Jean-Claude Verrecchia uitgeeft, moet ervoor zorgen dat de lezers de zaken die zij aan de orde stellen in een breder verband kunnen inpassen en een duidelijker inzicht krijgen in de belangrijkste issues met betrekking tot inspiratie en hermeneutiek (de principes van verantwoorde bijbeluitleg). Hopelijk wordt daar met durf en visie aan gewerkt.

 

PS 1 Beide boeken zijn verkrijgbaar via het Service Centrum, Kerk der Zevende-dags Adventisten, Amersfoorse weg 18, 3712 BC Huis ter Heide. Ook te bestellen via de webwinkel van www.adventist.nl.

PS 2 Heb je mijn e-boek al gedownload?  Present Truth Revisited: An Adventist Perspective on Postmodernism.  Te verkrijgen als e-boek bij www.amazon.nl. Zie ook mijn vorige blog.