Daily Archives: April 14, 2016

Ellen en Linda

 

In de afgelopen tien dagen las ik twee boeken die te maken hebben met mijn kerk—de Adventkerk. Het eerste is uitgegeven door de kerkelijke uitgeverij Pacific Press, in Californië (VS), en gaat over Ellen G. White.[1] Alweer een boek over haar? zullen velen zich afvragen. Is zo langzamerhand niet zo’n beetje alles wel gezegd? Nee, kennelijk toch niet. Dit keer gaat het om een boek dat bestaat uit een reeks essays die geschreven zijn door verdedigers van mevr. White, samengesteld op initiatief van de Ellen G. White Estate, de stichting die haar literaire nalatenschap beheert.

Helaas wordt niet rechtstreeks ingegaan op veel thema’s die onlangs nog werden aangesneden in een boek dat op meer afstand, en kritischer, naar de adventistische ‘profetes’ kijkt.[2] Maar dit nieuwe boek is toch een stuk objectiever dan we vaak zien in publicaties over dit onderwerp van officiële adventistische zijde. Zo wordt veel openlijker dan we lange tijd gewend waren geschreven over de rol van Ellen White in de ontwikkeling van de adventistische ‘leer’, haar gebruik van allerlei historische en andere bronnen in haar boeken in artikelen, en de rol van haar assistenten. Ook wordt aangegeven dat Ellen White een kind van haar tijd was, met name wat haar (gedateerde) wetenschappelijke inzichten betrof. Al met al een verfrissend geluid—ook al blijft nog veel onbesproken. Het boek is het aanschaffen voluit waard voor wie de discussie over de persoon en het werk van Ellen White wil blijven volgen.

Het tweede boek gaat over een andere vrouw, namelijk Linda Shelton, de mede-oprichter van het adventistische televisie- en radio-imperium 3ABN. Deze van de kerk onafhankelijke ‘ministry’ is de grootste van alle onafhankelijke organisaties die de kerk willen steunen (en niet zelden ook corrigeren) bij haar taak om het evangelie in de adventistische verpakking zo effectief mogelijk te verkondigen. De 3ABN organisatie werd in 1984 opgericht en heeft haar studio’s en kantoren in het zuiden van de Amerikaanse staat Illinois. Haar programma’s worden wereldwijd via de satelliet, het internet en over een groot aantal kabelsystemen uitgezonden. 3ABN wordt gefinancierd door giften van kijkers en luisteraars, die samen zorgen voor een jaarlijks budget van zo’n 15 miljoen dollar.

Linda Shelton heeft een autobiografie geschreven die onlangs verscheen.[3] In haar ruim 500  bladzijden tellende boek verhaalt Linda over hoe zij, na een mislukt eerste huwelijk, Danny Shelton, de oprichter van 3ABN, ontmoette, intensief bij deze organisatie betrokken raakte, en na enige tijd met Danny trouwde. Danny was weduwnaar geworden nadat zijn vrouw was verongelukt. Het boek geeft een onthutsend beeld van de egocentrische, megalomane ‘president’ van de organisatie, en van de bedenkelijke wijze waarop hij mensen vaak behandelt en baantjes uitdeelt aan familieleden. Zij vertelt over de afgunst van Danny toen hij merkte dat haar programma’s heel populair werden en over de manier waarop na verloop van tijd haar huwelijk met Danny begon te ontrafelen.

Een groot deel van het boek gaat over de rücksichtslose manier waarop Linda in 2004 aan de kant werd gezet en over de pogingen van Danny om snel van haar te scheiden. Om daarvoor ‘ bijbelse gronden’ te hebben, kwam hij met de beschuldiging dat Linda overspel zou hebben gepleegd (hij gebruikte de term ‘virtueel’ overspel, wat dat ook mag betekenen), met de Noorse arts die Linda’s zoon Nathan (uit haar eerste huwelijk) hielp bij diens drugsverslaving. Daarvoor heeft Danny nooit overtuigende bewijzen kunnen leveren. Hij wist echter in sneltreinvaart van Linda te scheiden en hertrouwde kort daarop  met een zekere Brandy, die inmiddels ook bij 3ABN werkte.  Of de zoon die ze uit haar eerder gestrande huwelijk meebracht het gevolg is van  buitenechtelijke contacten tussen Danny en haar blijft onduidelijk.

Het is al met al een heel onfrisse geschiedenis, die nog niet is afgelopen, want nog altijd is de scheiding met Linda niet helemaal afgewikkeld. De troebelen rond mr. Shelton  hebben uiteraard wel het nodig stof doen opwaaien en deze leidden er zelfs toe dat hij een aantal jaren lang niet als president kon functioneren. Maar inmiddels is hij weer terug in die rol—weliswaar zonder Brandy, want die heeft enkele jaren geleden weer afscheid van hem genomen. Intussen blijven de pogingen om Linda het leven zuur te maken nog steeds doorgaan.

Ik wist al wel het een en ander af van deze toestanden rond de Sheltons en 3ABN, maar dit boek vulde allerlei details verder in. Het blijft mij verbazen dat zoveel mensen bereid zijn 3ABN te blijven steunen met vaak grote bedragen, en zich kennelijk geen zorgen maken (of onwetend zijn?) over de honderdduizenden dollars die Danny kwijt is aan zijn verdediging in allerlei rechtszaken en over het feit dat 3ABN een eigen jet heeft en een tweede jet leaset. Het verbaast me ook dat onlangs de kerk in de Zuid-Engelse conferentie een evangelisatie-bondgenootschap is aangegaan met Shelten c.q. 3ABN.

Wat me nog het meest verbaast is dat de top van de kerk niet méér afstand neemt van Danny Shelton en de familiekliek om hem heen. Doet je leefstijl en je manier van omgaan met mensen er niet toe, zolang je maar conservatief bent in je theologie? Het heeft er helaas alle schijn van.

(Wie Linda Shelton’s boek wil lezen kan het via haar website www.lindashelton.org of via Amazon.com bestellen.)[1]  Merlin D. Burt, red., Ellen White: The life and work of the most influential voice in Adventist history (Nampa, ID: Pacific Press Publishing Association, 2015).

[2]  Terrie Dopp Aamodt, Gary Land en Ronald L. Numbers, red., Ellen Harmon White: American Prophet (Oxford UK/New York, NY: Oxford University Press, 2014).

[3]  Linda Shelton, Adventures in Forgiveness: an Autobiography (LLS Publishers, 2015).