Daily Archives: Mei 3, 2018

2 Juni. – Utrecht – LOSLATEN EN VASTHOUDEN

2 Juni. – Utrecht – LOSLATEN EN VASTHOUDEN

Ruim een jaar geleden werd in Utrecht een dag georganiseerd over het thema ‘Gaan of Blijven’. Het was een gelegenheid tot indringende dialoog, vooral voor degenen die zich aan de rand van de Adventkerk bevinden en zich afvragen of zij er nog steeds, en ook in de toekomst, hun geestelijk onderdak kunnen vinden. Veel deelnemers waren heel positief over die dag. Zij vonden het fijn dat de thematiek van twijfel en eventuele kerkverlating zo openlijk kon worden besproken en de meesten gaven aan dat zij graag wilden dat de dag een vervolg zou krijgen.  Dat vervolg komt er nu aan—op 2 juni, van 14.00 tot ca. 17.00 uur—en opnieuw stelt de Adventgemeente Utrecht haar gebouw hiervoor gastvrij beschikbaar.

Het is de bedoeling om opnieuw in te gaan op vragen zoals: Geloof je nog steeds als vroeger? Wat betekent de kerk voor je? Het zit het met jouw geloof in een veranderende kerk? Verandert jouw geloof terwijl de kerk niet verandert? Ben je actief betrokken, passief kerklid of bungel je aan de rand?

In de afgelopen maanden heeft een kleine werkgroep, onder leiding van ds. Lex van Dijk, de predikant van de gemeente Utrecht, van tijd tot tijd vergaderd om over het programma na te denken. Dit heeft inmiddels vaste vorm gekregen. Het programma begint met een tweetal interviews, eerst met iemand die ooit een aantal jaren als predikant in de Adventkerk werkzaam was, maar na verloop van tijd zijn kerk en de specifieke adventistische geloofspunten vaarwel zei. Hij zal vertellen over zijn beweegredenen en ervaringen sinds die tijd. Daarna spreekt de interviewster (Lydia Lijkendijk) met een jonge vrouw die een tijdlang de kerk niet meer zag zitten, maar op een gegeven moment is teruggekomen.

Een belangrijk onderdeel van het programma is het peilen van de mening van de deelnemers over een aantal dingen die met kerk en geloof te maken hebben. Er zullen vragen op een scherm worden geprojecteerd en aan alle aanwezigen zal worden gevraagd om (anoniem) antwoorden te geven. Dat gebeurt met gebruikmaking van een speciaal computerprogramma en de smartphones van de aanwezigen. Die antwoorden zullen meteen zichtbaar worden en duidelijk maken hoe de meerderheid over bepaalde kwesties denkt of hoe de meningen verdeeld zijn.

Na een korte pauze vindt een discussie plaats in groepen over een aantal ‘case studies’. De keuze van die onderwerpen wordt mede bepaald door wat uit de peiling van meningen naar voren komt.  Vervolgens komt iedereen weer naar de kerkzaal en volgt een plenaire discussie en een afsluitend, wat luchtiger, programmaonderdeel.

In de morgenuren kerkt de gemeente Utrecht op de ‘normale’ manier, maar mensen van elders die alvast willen komen zijn hartelijk welkom. Er zal tijdens de sabbatschool al gelegenheid zijn om over het onderwerp van het middagprogramma te praten. Ik ben gevraagd de preek te houden. Mijn thema zal zijn:  Heer, naar wie moeten wij gaan?‘, en zal gebaseerd zijn op Johannes 6:60-70.

Tussen de ochtenddienst en het programma van de middag serveert de gemeente Utrecht soep en koffie/thee/fris. Wie meer honger heeft moet verder zelf wat meenemen, Deelnemers aan het middagprogramma zijn vanaf ca. 13.00 uur welkom en ook voor hen is er soep, koffie, thee, fris.

Nog even de details op een rij:

Thema             LOSLATEN EN VASTHOUDEN

Datum             2 juni

Tijd                 14.00-1700 uur

Inloop:            vanaf ca. 13.00 uur

Plaats:             Adventkerk Utrecht, Marco Pololaan 185, Utrecht

Meer info:       gaanofblijven@gmail.com

 SMARTPHONE MEEBRENGEN!

 Er is ‘s middags geen kinderprogramma. Voldoende parkeergelegenheid in de onmiddellijke omgeving van de kerkIedereen is ook hartelijk welkom bij de eredienst van de gemeente Utrecht (10.00 u sabbatschool; 11.00 u eredienst).

PS. DEEL DEZE INFORMATIE MET ALLE MENSEN IN JE VRIENDEN- EN KENNISSENKRING DIE OOK IN DEZE THEMATIEK GEÏNTERESSEERD ZIJN.