Jonge Advent Heraut, juli 1967

 

Ik ben niet goed in het opruimen van mijn studeerkamer, ook al neem ik me dat veelvuldig voor. Steeds weer vormen zich torentjes met boeken en paperassen om me heen. Wanneer ik op reis ben, zonder dat mijn vrouw met me meegaat, neemt zij soms de kans waar om wat orde te scheppen. Ze is voorzichtig om niet al te veel te veranderen op mijn bureau, want ze weet dat ik dat niet prettig vind. Maar de stapeltjes met mappen die hier en daar op de grond zijn terechtgekomen krijgen soms een andere plek en er wordt weer eens flink gestofzuigd. Soms komen daarbij plotseling onverwachte dingen tevoorschijn.

Bij de laatste opruimactie bleek zich tussen een paar mappen met papieren het julinummer van de Jonge Advent Heraut van 1967 te bevinden. Het keurig in zwart/wit gedrukte tijdschrift, van 24 bladzijden op A5 formaat, was geheel gewijd aan het Jeugdcongres van dat jaar.

Destijds, nu ruim 45 jaar geleden, was er ook al een jaarlijks congres voor de Advent Jeugd. Het werd altijd in Utrecht gehouden. De congressen die ik me herinner vonden eerst plaats in het gebouw ‘Kunsten en Wetenschappen’ op de Mariaplaats, en later in het (tijdelijke) ‘Tivoli’ aan het Lepelenburg. Eerst kwam ik als jeugdlid, daarna had ik vaak een aandeel in het programma.

In 1967 was ds. K.C. van Oossanen de jeugdleider van de Nederlandse Unie. Hij werd terzijde gestaan door twee andere jeugdleiders (van de twee ‘conferenties’ die toen nog bestonden): ds. H.J. Smit en ds. P. Van Drongelen. Ik was hulppredikant (zoals dat destijds heette) in Friesland, gestationeerd in Sneek, maar werd allengs meer betrokken bij jeugdactiviteiten. Kort daarop zou ik naar het onderwijscentrum ‘Oud Zandbergen’ verhuizen.

De Jonge Advent Heraut stond onder redactie van K.C. van Oossanen. Alleen een kleine groep van ingewijden noemden hem ‘Karel’. Dat voorrecht zou geleidelijk aan ook mijn deel worden. Dit was echter nog de tijd van de achternamen!  Het eerste artikel in de letterbrij van dit nummer, van maar liefst 11 bladzijden, gaf een beschrijving van het congres. Het was geschreven door ‘een bezoeker’. Ik heb in de loop jaar jaren voldoende pennenvruchten van K.C. van Oossanen onder ogen gehad om met enige stelligheid te kunnen beweren dat deze ondertekening een pseudoniem van de hoofdredacteur was.

Het tweede artikel (van acht bladzijden dichtbedrukte tekst) was de letterlijke weergave van de preek die dr. B.B. Beach op zaterdagmorgen hield. Deze was toentertijd de verantwoordelijke voor de onderwijsportefeuille in de ‘divisie’ waartoe de Nederlandse Adventkerk behoorde.  R. Bruinsma—want zelfs een 25-jarige hulppredikant werd niet bij zijn voornaam genoemd—was de vertaler. Dat blijkt ook uit een paginagrote foto waarop dr. Beach met zijn karakteristieke wijsvinger de toehoorders vermaant, met mijzelf naast hem.  Beiden zijn wij in de loop der jaren aanzienlijk in omvang toegenomen. Het deed me, ook na 45 jaar, nog steeds goed in het artikel van de ‘bezoeker’ te lezen dat ‘br. R. Bruinsma voor een excellente vertaling zorgdroeg.’ Mijn ijdelheid zij mij  vergeven.

Ik heb de preek nog eens doorgelezen. Hij is een beetje lang voor een jeugdig gehoor en een tikkeltje te vormelijk (de jeugdleden werden aangesproken met ‘u’), maar afgezien daarvan zou je hem vandaag nog zo kunnen houden.

In de manier van communiceren is in de afgelopen 45 jaar echter wel het nodige veranderd. Wie zou nu nog een tijdschrift voor jongeren uitgeven met de snorkende titel Jonge Advent Heraut? Veel jongeren zouden misschien niet eens weten wat een ‘heraut’ precies is? Wie zou nu een blad willen uitgeven in zwart/wit, met 24 pagina’s van bijna uitsluitend tekst in kleine lettertjes en met  een hoofdartikel van ongeveer 6.000 woorden?  Natuurlijk wist ik wel dat de manier van communiceren van nu niet meer dezelfde is als die van 45 jaar geleden. Maar deze onverwachte archeologische vondst in mijn studeerkamer benadrukte hoe enorm groot de communicatiekloof is tussen destijds en nu.  (PS: Wie weet wat er nog eens tevoorschijn komt als ik mijn kamer echt ga opruimen?)