Noordelijke associaties

 

De afgelopen week waren er een drietal plaatsen in het Noorden van het land die sterke associaties bij me opriepen. Om te beginnen was dat Zwolle, waar ik zaterdag j.l. ging preken. Als ik in Zwolle de weg oprijd die me tot bij de kerk brengt en het straatnaambordje Zamenhofsingel zie, komen onvermijdelijk jeugdherinneringen naar boven. De joodse Pool Leizer Zamenhof (1859-1917) was de bedenker van een kunstmatige taal die wereldwijd door miljoenen mensen werd geleerd: het Esperanto. De onderliggende idee was dat deze taal met simpele regels, zonder sterke werkwoorden of onregelmatige meervouden, enzovoort, een wereldtaal zou worden die internationaal communiceren zoveel gemakkelijker zou maken. In de jaren 50-60 van de vorige eeuw werd Esperanto behoorlijk populair. Ook in Nederland werden overal cursussen gegeven en veel mensen reisden naar allerlei Esperantisten-congressen. Het was bijna een soort geloof. In het dorp waar ik woonde gaf de hoofdonderwijzer (van de één-mans openbare lagere school) een cursus Esperanto, die ik samen met mijn vader als 12- of 13-jarige jongen bezocht. Voor het afsluitende examen in een café in Purmerend slaagde ik zonder problemen. Alleen het vervoer van de cursisten naar het vijftien kilometer verderop gelegen Purmerend met de gesloten vrachtwagen van transportbedrijf Kramer was een gedenkwaardige belevenis.

Later in de week besloten mijn vrouw en ik een van onze gratis kaartjes, die bij de NS kortingskaart voor 60-plussers behoren, te gebruiken voor een trip naar Assen. In het een paar jaar geleden totaal vernieuwde Drents Museum is momenteel, zoals velen zullen weten, een  tentoonstelling gewijd aan de Dode Zeerollen. Zowel het thema en de inhoud van de expositie zijn buitengewoon, als ook de manier waarop de tentoonstelling is ingericht, maken een reisje naar Assen volledig de moeite waard.

De manier waarop de tijdlijn van de geschiedenis van het joodse volk van de vierde eeuw vóór Christus tot het midden van de tweede eeuw na Christus, in bewegende beelden, op een wand wordt geprojecteerd, is bijzonder knap gedaan. Daarnaar kijkend moest ik aan het bijbelboek Daniel denken. Op de muur zag ik 168 vóór Christus en 165 vóór Christus verschijnen–respectievelijk de jaren waarin de Syrische koning Antiochus Epiphanes IV de tempel in Jeruzalem ontwijdde en waarin deze weer opnieuw werd ‘geheiligd’. Veel Bijbelexegeten denken dat de ‘kleine hoorn’ die in het Daniel-boek zo’n prominente rol speelt deze Syrische koning voorstelt. Dat wijkt sterkt af van de traditionele Adventistische verklaring. Ik moet wel toegeven dat deze interpretatie (die ik ook hier in Assen zag) mij toch altijd wel heel redelijk voorkomt. En ik snap dan ook wel waarom het bij veel Adventistische colleges behoorlijk lastig is om een docent te vinden die het vak ‘profetieën van Daniel’ wil geven!

In de trein naar Assen reden we langs Meppel. De trein zoefde voorbij, maar ik zag het naambord van het station voorbijflitsen. Ik dacht meteen aan een project waarmee ik bezig ben en dat rechtstreeks met Meppel te maken heeft. Een tiental kerken in Meppel, waaronder de plaatselijke Adventistengemeente, heeft samen een actie op touw gezet waarbij tien door de Meppeler bevolking gekozen favoriete Bijbelverhalen in het brandpunt staan. Over een aantal maanden wordt de reeks activiteiten afgesloten met een evenement in het stadspark. Dan zal er ook een boekje met ruim 40 overdenkingen beschikbaar zijn voor de Meppeler bevolking—geïnspireerd door deze tien verhalen. Met mij is afgesproken dat ik dat bundeltje zal schrijven en, terwijl het station van Meppel voorbijraasde, had ik het aangename gevoel dat die klus nu bijna geklaard is!

Zwolle, Assen, Meppel, drie steden die associaties opriepen. A.s. zaterdag bezoek ik Deventer om daar te gaan preken Ik ben benieuwd welke herinneringen en associaties die prachtige IJsselstad zal oproepen.