Schaamte

 

Ik had al een aantal jaren nog nauwelijks meer naar 3ABN, een onafhankelijke adventistische televisiezender, gekeken. Voordat we naar Zeewolde verhuisden hadden we een schotel op ons dak en konden we zowel Hope Channel als 3ABN ontvangen. Een van de voornaamste redenen waarom ik destijds een schotel aanschafte, en ervoor zorgde dat we deze zenders konden ontvangen, was dat ik als leider in de kerk graag op de hoogte wilde blijven van wat deze zenders het publiek binnen en buiten de kerk voorschotelden. Een flink percentage van de Nederlandse adventisten bleek immers destijds naar deze programma’s te kijken! Of dat nog steeds zo is weet ik eigenlijk niet.

Ik was toen niet erg onder de indruk van de kwaliteit van Hope Channel, het officiële kanaal van de Adventkerk. Maar in de loop van de jaren is het gehalte van de programma’s wel wat beter geworden, zoals ik zo af en toe heb kunnen constateren door via internet te kijken wat er zoals wordt uitgezonden. Met name de Duitse versie heeft wel wat te bieden.  Ik ergerde me destijds echter grondig aan het peil van 3ABN. De meeste programma’s waren in feite vooral gericht op de achterban die de onafhankelijke 3ABN-organisatie financieel ondersteunt (vooral oudere leden van zeer conservatieve snit).

Nu we in Loma Linda zijn kunnen we van het tv-aanbod ‘genieten’ dat ons via de kabel bereikt. Het is weer even wennen aan de enorme hoeveelheid tv-reclame. En het kost even tijd om te ontdekken waar de zenders zitten die het kijken af en toe waard zijn. Ik wil graag bepaalde zenders vermijden, zoals bijvoorbeeld de afschuwelijke, opruiende ultrarechtse FOX nieuwszender.  Als de tv bij ons aanstaat is het meestal op een van de public broadcasting stations.

Tot mijn verbazing hebben we tot dusverre Hope Channel nog niet kunnen ontdekken tussen de veelheid van kanalen. Maar 3ABN is wel prominent aanwezig, en ook de zender van de Loma Linda University kerk—LLBN (ofwel: Loma Linda Broadcasting Network). LLBN stelt zwaar te leur. Behalve een registratie van de kerkdiensten heb ik nog niet veel kunnen ontdekken waarnaar ik langer dan vijf minuten zou willen kijken. En 3ABN . . . ? Wel, vergeleken met tien jaar gelden is er helemaal niets veranderd. De ene preek na de andere, met plenty aandacht voor de dierenwinkel van de Openbaring, opgedist op een manier à la jaren dertig van de vorige eeuw. Bij de praatprogramma’s en de kookprogramma’s zie je nog steeds dezelfde uitgedroogde gezichten. Conclusie: dit is niet de manier om je geloof op een aantrekkelijke manier te vertolken voor mensen die in de eenentwintigste eeuw leven.

Eigenlijk schaam ik me op zulke momenten voor mijn kerk als ik zie hoe armzalig we vaak communiceren met het publiek dat we willen bereiken. Helaas had ik de afgelopen week echter een nog ernstiger reden waarom ik me voor mijn kerk schaam. Het bestuur van de wereldkerk heeft deze week een nieuwe ‘guideline’ (richtlijn) aangenomen. Het is weliswaar geen dwingend voorschrift, maar aan de ‘lagere’ organisaties en de plaatselijke Adventgemeenten wordt dringend aangeraden geen mensen die homo of lesbisch zijn ( zelfs niet als zij in een monogame, duurzame relatie leven) als kerklid te accepteren of in hun lidmaatschap te continueren.

Wonderlijk dat dit gebeurt nadat de leiders nog nauwelijks hun koffers hebben uitgepakt na de ‘top’ over ‘alternatieve seksualiteit’ in Kaapstad.  Was dat dan alleen maar een kostbare maar nutteloze show?  Het valt nu te bezien wat men plaatselijk met deze nieuwe ‘richtlijn’ zal doen.  De reden die gegeven wordt voor dit nieuwe document is dat de kerk geen situaties kan tolereren waarin men de bijbelse normen voor relaties tussen mannen en vrouwen overtreedt. Maar betekent dat dan ook dat iedereen die, tegen de bijbelse regels in, gescheiden is en/of hertrouwd is, voortaan geen lid meer kan zijn?

Maar toch, desondanks blijf ik van mijn kerk houden, want ik blijf in de toekomst van de kerk geloven! Intussen hoop ik echter dat plaatselijke besturen de  ‘richtlijn’ simpelweg zullen negeren en zullen laten zien dat christelijke compassie er anders uitziet dan deze week in Silver Spring tot uiting kwam.