Hongaarse moed

 

In de landen waar de kerken zich lange tijd onder een communistisch regime moesten handhaven ontstonden dikwijls problemen. Soms eiste de staat dingen die haaks stonden op wat christenen in die landen geloofden en wilden praktiseren. Soms moesten allerlei dingen in het geheim gebeuren. Soms besloten kerkleiders dat er, in belang van de toekomst van hun kerk, compromissen nodig waren. Dat was ook het geval in de Adventkerk in Midden- en Oost-Europa.

In Hongarije verweet een groep adventisten de officiële kerk dat men te ver ging in bepaalde compromissen. Veertig jaar geleden leidde dat tot een uittocht van een grote groep leden, onder leiding van een van de prominente predikanten, Oscar Egervari. Na verloop van tijd organiseerde deze groep zich als een zelfstandige geloofsgemeenschap die zich de Christian Adventist Community (KERAK) noemde. De nieuwe kerk stelde predikanten aan, verwierf een aantal kerkgebouwen en stichtte een eigen opleidingsschool voor hun predikanten.

In de veertig jaar die sindsdien zijn verstreken is veel gehoopt, gebeden en gepraat over een heling van het noodlottige schisma dat de twee groepen adventisten verdeeld hield en vooral ook diepe wonden had geslagen in lokale gemeenten en families. In de laatste jaren zijn heel wat ‘Egervari-leden’ teruggekeerd of overgestapt (velen waren nooit lid van de officiële kerk), waaronder een aantal predikanten. Recent is dat proces in een stroomversnelling geraakt. Zo’n zevenhonderd leden hebben besloten zich nu bij de Adventkerk aan te sluiten. Daarbij zijn niet minder dan zestien predikanten.

Met een aantal van hun nieuwe collega’s zaten deze zestien predikanten de afgelopen week onder mijn gehoor in een vergaderzaaltje van het uniekantoor/seminarie van de Hongaarse Adventkerk, in Pecel, even buiten de stadsgrenzen van Boedapest. Er is een proces gestart waarbij deze KERAK predikanten in dienst komen van de Hongaarse Unie van Zevende-dags Adventisten. In dat kader heeft het seminarie de opdracht gekregen om de nieuwe collega’s een soort bijscholing te geven die hen bij hun ‘transfer’ kan helpen. Ik was gevraagd om een seminar te komen geven over adventistische ecclesiologie, d.w.z. de bijbelse visie op de kerk en allerlei theologische en praktische problemen die daarmee samenhangen.

Nu, aan het einde van de week, ben ik moe en voldaan. Volle dagen staan en aan één stuk door praten eist zijn fysieke tol. Maar iets te mogen bijdragen aan de integratie van een groep predikanten schenkt veel voldoening. Maar misschien overheerst toch wel het gevoel van bewondering voor de moed van deze mensen om zo radicaal de geestelijke bakens te verzetten en voor de moed van het Hongaarse uniebestuur om deze collega’s een plek te geven in de kerk.

De Adventkerk in Hongarije is niet groot.  Een plotselinge influx van zo’n zeven honderd leden en een naar verhouding grote groep predikanten is een avontuur dat om moed vraagt. Deze mensen zijn adventisten, maar ze hebben hun leven lang geleefd en geloofd in een andere kerkelijke cultuur, met oordelen en vooroordelen en vaak met kritiek op de ‘reguliere’ Adventkerk. In theologisch opzicht leggen ze ongetwijfeld hier en daar andere accenten. Wat dat op korte en langere termijn voor de kerk betekent is moeilijk te voorspellen, maar dat er spanningen zullen ontstaan in lokale gemeenten is niet onwaarschijnlijk.

De predikanten die overstappen van de KERAK naar de Adventkerk moeten ook beschikken over een flinke dosis moed. Zij laten collega’s achter. Sommige van de leden in hun vorige gemeenten zijn vast en zeker teleurgesteld omdat ze zijn vertrokken. Het grijpt diep in in hun sociale leven. En het kan niet anders of ze voelen een flink stuk onzekerheid over hun toekomst. Hoe zal hun rol zijn in de kerk waarin ze nu zullen leven en werken?

Ik bewonder de moed van de Hongaarse Adventkerk om de uitdagingen aan te gaan en de moed van de mensen die hun nieuwe geestelijke huis zijn binnengestapt—in het bijzonder de predikanten.

[PS: Ik hoop dat iemand in Hongarije na verloop van tijd het proces dat nu gaande is in detail zal beschrijven (misschien zit er zelfs wel een dissertatie in voor een Doctor of Ministry graad?).  Het zou een belangrijke inspiratiebron kunnen zijn in andere gevallen waarin er een min of meer massale instroom is van nieuwe leden die een andere cultuur met zich meebrengen. Hoe dan ook, voorlopig heeft de Hongaarse kerk vooral onze voorbede nodig.  God geve dat alle moed rijkelijk wordt beloond.