Donald Trump en het land-beest van Openbaring 13

 

Twee symbolen die we in het boek Openbaring tegenkomen hebben adventisten in het bijzonder gefascineerd. In hoofdstuk 13 komen we het symbool tegen van het ‘beest uit de zee’. Dit ‘beest’ is traditioneel steeds gekoppeld aan de macht van het rooms-katholicisme. Weliswaar is de Adventkerk in haar officiële publicaties wat voorzichtiger geworden met antikatholieke uitspraken, maar toch wordt deze uitleg nog steeds door velen verdedigd.

Iets verder in hoofdstuk 13 komt een ander ‘beest’ op de proppen: ‘het beest uit de aarde.’ Van dat beest wordt gezegd dat het steun gaat verlenen aan het beest uit de zee, zelfs in die mate dat het de mensheid zal dwingen het zee-beest te aanbidden. In de traditionele adventistische uitleg staat het land-beest voor de Verenigde Staten van Amerika. Uiteindelijk zullen de VS de kant kiezen van de paus en zijn trawanten. Samen zullen ze het gemunt hebben op de relatief kleine groep gelovigen die in de eindtijd God trouw blijven (het ‘overblijfsel’ dat alle geboden van God onderhoudt en het getuigenis van Jezus heeft).

De traditionele profetische uitleg van de Adventkerk is gebaseerd op de ‘historische’ benadering, die ervan uitgaat dat de boeken Daniël en de Openbaring allerlei concrete gebeurtenissen voorzeggen, vanaf de tijd van de profeet Daniël tot aan de wederkomst.  Volgens een andere benadering moet je de inhoud van deze beide bijbelboeken allereerst toepassen op de tijd waarin ze werden geschreven en is de belangrijkste vraag wat de betekenis ervan was voor de eerste lezers.

Maar ook degenen die een historische toepassing verdedigen zijn intussen wel vaak een stuk voorzichtiger geworden. Veel dingen zijn niet zo gebeurd als men ooit voorspelde. Met name rond het ‘beest uit de aarde’ is het geleidelijk aan stiller geworden. Voor veel Amerikaanse adventisten was het trouwens altijd al wat moeilijk zich voor te stellen dat ‘God’s own country’, het land van vrijheid bij uitstek, zou veranderen in een tirannieke macht die haar fundamentele principes zou verloochenen!

Ik heb nogal wat bezwaren tegen diverse aspecten van de historische uitleg van de profetieën, maar nu de Verenigde Staten weer eens bezig zijn een president te kiezen zou ik haast geneigd zijn die bezwaren tijdelijk in te slikken. Ik heb de voorverkiezingen op de voet gevolgd en mij, samen met miljoenen anderen in de VS en elders, verbijsterd afgevraagd hoe het mogelijk is dat een man als Donald Trump de presidentskandidaat van de Republikeinen lijkt te gaan worden. Op een gegeven moment kwam de gedachte bij mij op dat het symbool van ‘het beest uit de aarde’ misschien op Trump van toepassing zou kunnen zijn. Hij heeft in elk geval in de afgelopen maanden laten zien dat hij afschuwelijke ideeën heeft en dat, als hij president zou worden, Amerika en de wereld voor heel onaangename (‘beest’-achtige) verrassingen zouden kunnen komen te staan, waarbij allerlei vrijheden zomaar zouden kunnen verdwijnen.

Het heeft me verbaasd dat ik tot nu toe geen stemmen heb gehoord die een verband leggen tussen de profetie van Openbaring 13 en Donald Trump. Ook toen Ben Carson zich kandidaat stelde en eventjes kans leek te maken om de GOP kandidatuur in de wacht te slepen bleef het vreemd stil in het kamp van de profetie-uitleggers. Toen in 1928 de katholieke Al Smith zich kandidaat stelde was de commotie groot en werd in adventistische kring meteen gezegd dat dit helemaal in de lijn lag van de bijbelse profetie, waarin een verbond tussen de VS en Rome werd voorzegd. Ook toen de katholieke John F. Kennedy in 1960 president van Amerika wilde worden wisten veel adventisten meteen hoe ze dat in het licht van Openbaring 13 moesten interpreteren. Nu een immorele schreeuwlelijk in de persoon van Donald Trump elke dag in het nieuws is, lees ik daarover echter niets in de officiële adventistische pers. Daar kun je vanuit de Bijbel kennelijk niets over zeggen! Never mind, dat de man hele religieuze etnische en bevolkingsgroepen schoffeert, vrouwen discrimineert, de rechterlijke macht onderuit haalt, graag een vriend wil zijn van mannen als Putin en Kim-jong-un, en de meest bizarre en tegenstrijdige uitspraken doet.

Ik ben het eens met het standpunt van mijn kerk dat er een scheiding moet zijn tussen kerk en staat.  Maar dat wil niet zeggen dat de kerk altijd op ht punt van politiek maar moet zwijgen. In het verleden had de kerk een duidelijke mening als een presidentskandidaat de ‘verkeerde’ godsdienst had.  In het licht van de opvattingen van die tijd was dat misschien begrijpelijk. Maar zou de kerk anno 2016 niet de morele plicht hebben wat meer van zich te laten horen nu iemand met een totaal disfunctioneel moreel kompas dingt naar het hoogste ambt in de Verenigde Staten? En zou duidelijke kritiek op dit land-beest in de gedaante van Trump (in elk geval op dit moment) niet veel relevanter zijn dan het regelmatig herhalen van de traditionele uitleg van Openbaring 13? In elk geval staat die traditionele uitleg niet op het punt vervuld te worden, terwijl over nog maar enkele maanden een beslissing wordt genomen die verreikende gevolgen heeft voor onze gehele planeet!