Een gelukkig land

Volgens het World Happiness Report 2017 dat onlnags door de Verenigde Naties werd uitgebracht is ‘the greatest country’ ter wereld is niet het gelukkigste land dat er is. Onder de 155 waarin de graad van geluk werd gemeten nemen de VS de dertiende plaats in. Noorwegen scoort dit jaar het hoogste op de Happiness Index. Ik had het genoegen (en dat was het inderdaad!) om het vorige weekend in Denemarken te zijn. Dat land komt op de tweede plaats. De plaatsen drie tot en met tien zijn voor, respectievelijk, IJsland, Zwitserland, Finland, Nederland, Canada, Nieuw-Zeeland, Australië en Zweden. Het laagste op de geluksladeer vinden we een aantal Afrikaanse landen en Syrië.

Een groot aantal factoren telt mee in deze geluksmeting. Economische factoren zoals inkomen en werk zijn heel belangrijk, maar ook sociale factoren, zoals onderwijs en gezins- en familieleven. Geestelijke en lichamelijke gezondheid spelen, zoals valt te verwachten, eveneens een cruciale role.

Het is natuurlijk fijn te weten dat ik in een van de gelukkigste landen op aarde woon. Daarbij komt nog dat research van Unicef heeft laten zien dat Nederlandse kinderen gemiddeld gelukkiger zijn dan kinderen waar ook ter wereld. Op de geluksindex voor kinderen staat Amerika op de 26e plaats.

De prestigieuze Huffington Post rapporteerde vorig jaar dat godsdienstige mensen over het algemeen gelukkiger zijn dan mensen die geen religie hebben. Interessant genoeg bleek daarbij dat hindoes hoger scoren dan christenen!

Als dit allemaal waar is kan ik mijzelf inderdaad ‘gelukkig’ prijzen, want ik ben immers een christen die in een van de gelukkigste landen op aarde leef.

Maar er blijven bij mij toch wel heel wat vraagtekens hangen. De uitkomsten van de Happiness Index vertellen ons dat de gelukkigste landen op aarde ook de meest geseculariseerde en minst religieuze landen zijn. En zelfs in de gelukkigste landen treffen we grote groepen ongelukkige mensen aan. Ook moet ik opmerken da ik heel wat niet-christenen ken die op mij een veel gelukkiger indruk maken dan tal van christenen om mij heen. Helaas kan ik ook niet ontkennen dat er heel veel ongelukkige mannen en vrouwen zijn binnen de kerkelijke groepering waartoe ik behoor.

Ik heb veel gereisd in landen die bovenaan de lijst van landen staan en ook in landen die helemaal onderaan staan. Mijn ervaringen geven mij het gevoel dat bij het bepalen van de mate van geluk misschien toch wel te veel gewicht wordt toegekend aan economische factoren. Ik heb in zogenaamde arme ontwikkelingslanden heel veel tevreden en gelukkige mensen ontmoet die niet alles bezitten wat wij gewoonlijk met geluk associëren. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat geloof toch wel heel vaak een belangrijke en positieve rol speelt in hun leven en hen verrassend gelukkig maakt.

Alles in beschouwing genomen, mag ik mijzelf inderdaad als gelukkig beschouwen—ondanks zorgen die ik heb en teleurstellingen die ik natuurlijk ook ervaar. Maar mijn vrouw en ik hebben een redelijk comfortabel leven. We genieten nog steeds een relatief goede gezondheid en hebben nog steeds een interessant bestaan dat voldoening geeft. We ontvangen en geven aandacht en liefde van mensen dichtbij en ver weg. Bovendien maken we deel uit van een fijne plaatselijke kerkelijke gemeente. Wij zijn inderdaad bevoorrecht en hebben veel om dankbaar voor te zijn—zeker als we ons leven vergelijken met de meeste mensen, vooral in andere delen van de wereld. Maar wat de Happiness Index ook mag aangeven, ik blijf ervan overtuigd dat de factor religie een belangrijke component is en blijft van ons geluk.