Daily Archives: Juni 28, 2010

Atlanta – maandagmiddag

 

Een groot deel van de congreszitting van deze morgen was gewijd aan wijzigingen in het Kerkelijk Handboek. Algemeen werd verwacht dat er heel wat discussie zou komen over het voorstel om voortaan ook vrouwelijke diakenen in te kunnen zegenen. Die verwachting bleek meer dan correct.  Hoewel de voorzitter van de zitting zijn uiterste best deed het debat te beperken tot de status van vrouwelijke diakenen, speelde toch steeds op de achtergrond de vraag naar inzegening van vrouwen in het algemeen. Voor- en tegenstanders deden hun even onvermijdelijke als hartstochtelijke oproepen. Tientallen afgevaardigden stelden zich op bij de microfoons. Als Nederlander deed het me goed te zien hoe twee Nederlandse afgevaardigden, ds. Jurrien den Hollander en ds. Jeroen Tuinstra, hun bijdrage leverden.

 

Toen het uiteindelijk op stemmen aankwam bleek schriftelijke stemming niet nodig, omdat een verrassend grote meerderheid het voorstel ondersteunde. Dat was, in mijn optiek, goed nieuws en geeft hoop voor de toekomst.

 

Het andere belangrijke nieuws van deze dag is de snelle voortgang van het verkiezingsproces. Nadat gisteren al de vice-presidenten van de Generale Conferentie en de leiders van het Secretariaat en de Penningmeesterij van de kerk waren gekozen, slaagde men er vanmorgen in de lijst van dertien divisievoorzitters te presenteren. Daarbij waren een viertal wijzigen. Dr. Bertil Wiklander werd herkozen als de voorzitter van de Trans-Europese Divisie, waaronder ook de Nederlandse Adventkerk ressorteert.  Inmiddels is het benoemingscomité begonnen met het invullen van de leiding van de kerkelijke departementen op het hoofdkantoor. Het proces gaat verrassend snel!

 

Inmiddels is, terwijl ik deze regels schrijf, de discussie over wijzigingen in het Kerkelijk Handboek weer in volle gang. Te oordelen naar de vele lege plaatsen in de Dome, is het enthousiasme voor dit deel van de agenda beperkt.

(Ik kan nog even genieten van een korte pauze, voordat ik mij over een half uurtje weer naar mijn werkplek begeef. Een van de Nederlandse gedelegeerden kon me zojuist te vertellen dat Nederland won tegen Slowakije met 2-1. Het feit dat hij dit wist doet vermoeden dat hij een stukje van de discussie over het Kerkelijk Handboek heeft gemist!)

Nog even een aanvulling later in de mddag: Audrey Anderson, de secretaris van de Zweedse Unie (maar met een Britse nationaliteit) is gekozen tot secretaris van de Trans-Europese Divisie. Zij is een buitengewoon capabele kracht. Het is tegelijkertijd een prima signaal om een vrouw te kiezen!