Dinosaurussen

 

Een adventistische advocaat in Californië nam twee jaar vakantie om een boek te schrijven. Als amateur-geoloog/paleontoloog was hij hevig geïnteresseerd geraakt in dinosaurussen. Hoe verklaar je, als je in een tamelijk recente schepping en zondvloed gelooft, het ontstaan en verdwijnen van deze vreemdsoortige wezens. Hij vond dat die vraag maar eens gedegen moest worden beantwoord.[Dat ze hebben bestaan lijdt geen twijfel, ook al zijn er altijd nog hier en daar mensen die beweren dat de botten van deze dieren door kwaadwillige lieden in de grond zijn gestopt om de mensen in de war te brengen. Maar ja, er zijn ten slotte ook nog steeds mensen die er vast van overtuigd zijn dat er nooit iemand op de maan is geweest en dat de aarde plat is.]

David C. Read schreef dus het boek Dinosaurs, met als ondertitel: An Adventist View. Er werd een stichting opgericht om het boek in de handel te brengen. Read heeft zo’n 650 bladzijden nodig om zijn visie te ontvouwen, die erop neer komt dat in de dagen van voor de zondvloed de mens zich schuldig maakte aan een vreemd soort genetische manipulatie waaruit allerlei typen dinosaurussen ontstonden. Vervolgens zou God de zondvloed hebben gebruikt om deze gedrochten weer te laten verdwijnen.

Aan de ene kant heb ik de drang het boek te bestellen, want ik blijf graag op de hoogte van wat er zo links en rechts binnen de Adventkerk wordt verkondigd. Meneer Read heeft natuurlijk recht op zijn mening, en hij zal ongetwijfeld wel een slimme mix van bijbelteksten, citaten van mevr. E.G. White en wetenschappelijke en vooral ook psueudo-wetenschappelijke argumenten hebben ontwikkeld om zijn theorie te onderbouwen. Maar ik heb eerst nog wel een paar andere boeken die hoger op mijn verlanglijstje staan. En het ontbreekt me ook aan voldoende motivatie om de meer dan 600 bladzijden over dit onderwerp door te worstelen. Trouwens, vooral de ondertitel An Adventist View stoort me. Het suggereert dat er zoiets als een adventistische consensus is (of zou moeten bestaan) ten aanzien van dit thema en dat is, voor zover ik weet, bepaald niet het geval. Het gaat hier om de visie van één adventistische meneer.

Ik heb een fikse argwaan jegens al degenen die zeggen precies te kunnen uitleggen hoe de wereld en het leven daarop is ontstaan en hoe alles in de natuur sindsdien is verlopen. Nee, dan heb ik meer waardering voor de wetenschapper die ons tijdens onze recente groepsreis naar de Grand Canyon en de Bryce Canyon vergezelde. Hij maakte er geen geheim van dat hij als adventistisch wetenschapper in de schepping en in een wereldwijde zondvloed gelooft. Hij wees ons op allerlei dingen, die we met eigen ogen konden aanschouwen, die in die richting wijzen. Maar hij benadrukte ook steeds dat er allerlei verschijnselen zijn die niet zo goed volgens dat model kunnen worden verklaard en, eerlijk gezegd, beter in een evolutiemodel zouden passen. Van veel dingen weten we gewoon niet hoe ze moeten worden verklaard. Volgens hem is er geen adventist view voor alles wat we tegenkomen. En dat hoeft wat mij betreft ook niet. Uiteindelijk heeft meneer Read me dan ook niet voldoende nieuwsgierig gemaakt om naar amazon.com te snellen, met mijn credicard paraat, om zijn pennevrucht aan te schaffen.