Eén miljard boeken

Ik voelde me gefrustreerd en ongelooflijk verdrietig toen ik las over het plan om in de komende jaren een miljard exemplaren van de Great Controversy (de Grote Strijd) van Ellen G. White te verspreiden. De voorzitter van de Generale Conferentie deed de aankondiging op een bijeenkomst van de ASI – de onafhankelijke organisatie van Adventist Services and Industries. Deze organisatie staat bekend om haar conservatieve tendensen, maar heeft onder haar leden nogal wat mensen met diepe zakken, van wie verwacht mag worden dat zij aanzienlijke bedragen zullen doneren voor dit favoriete project van de president.

Het is geen geheim dat Ds Wilson en een aantal mensen om hem heen een speciale band hebben met dit specifieke boek van Ellen White. Haar eigen instructie dat dit boek zo wijd mogelijk verspreid moet worden geeft de marsorders. Je kunt echter wel vragen stellen bij de timing van dit project, minder dan een jaar voordat de leiding van de kerk aan haar (her)verkiezing toe is. Willen zij gezien worden als sterke leiders die gedurfde plannen maken? Maar is dit nu echt het beste wat ze kunnen bedenken om de wereld te laten weten wat de Adventistische boodschap inhoudt?

Het plan om een miljard (gratis, ongevraagde) boeken te verspreiden roept allerlei vragen op. Hoeveel van deze gratis boeken zullen daadwerkelijk op prijs worden gesteld door de ontvangers? Hoeveel zullen er ook echt gelezen worden? (En dan heb ik het niet alleen over de honderden miljoenen analfabeten van deze wereld).

En, willen wij werkelijk dat de hele wereld dit 19e-eeuwse boek leest, dat geschreven werd tegen een achtergrond die totaal verschilt van de wereld van vandaag? Afgezien van het feit dat het boek erg Europees en Amerikaans georiënteerd is, en nauwelijks ingaat op situaties in andere regio’s van de wereld, bevat het ook het soort taal over andere geloofsgemeenschappen (rooms-katholieken in het bijzonder) dat velen tegenwoordig zouden beschouwen als haat zaaiend of beledigend.

Willen we dit project werkelijk lanceren in een tijd waarin, meer dan ooit tevoren, een aanzienlijk percentage van de kerkleden zich afvraagt of Ellen White wel geloofwaardig is als een geïnspireerde hedendaagse profeet? Zal dit plan om een miljard exemplaren uit te delen niet nog meer olie op het vuur gooien? Wat zegt het de kerkleden die ernstige twijfels hebben over het werk van Ellen White, dat alle kwesties rond haar inspiratie totaal worden genegeerd?

Wat zegt het over de rentmeesterschapsprincipes van de kerk om zo’n enorme hoeveelheid boeken te produceren, wat resulteert in een enorme berg afval die op vuilnisbelten over de hele wereld terecht zal komen? Is dat een voorbeeld van een zorgvuldig gebruik van de hulpbronnen van de aarde? Doorgaan met dit plan zal waarschijnlijk ook een vreselijke PR ramp veroorzaken voor de Adventkerk. Dit gevaar zou er wel eens toe kunnen leiden dat veel regionale en nationale afdelingen van de kerk over de hele wereld zeer terughoudend zullen zijn met het promoten van dit onzalige plan. Over rentmeesterschap gesproken: wie de rekening uiteindelijk ook betaalt–is het verantwoord om voor een dergelijk project zoveel geld uit te geven? Als het project zou slagen, zouden er honderden miljoenen dollars mee gemoeid zijn. Miljoenen mensen, die in de marge van hun samenleving proberen te overleven, zouden voedsel en medische hulp kunnen krijgen als deze fondsen voor dat doel beschikbaar zouden worden gesteld. Miljoenen burgers in ontwikkelingslanden zouden ingeënt kunnen worden tegen Covid-19. Als dat zou gebeuren, zou dat mij trots maken op mijn kerk!

Het geeft mij enige troost te denken dat het project naar alle waarschijnlijkheid zal mislukken of niet zal slagen in de mate die de initiatiefnemers voor ogen staat. Het zal moeilijk zijn het project te “verkopen” aan de leiders van veel van de “lagere” organisaties. De Generale Conferentie en andere sponsors kunnen ook te maken krijgen met veel negatieve publiciteit of zelfs met juridische obstakels. Bovendien zijn de logistieke problemen immens. Hoe groot is de kans dat het boek op grote schaal kan worden verspreid in grote delen van Afrika, China, India en de voormalige Sovjetrepublieken, en in de sloppenwijken in de megasteden van Zuid- en Midden-Amerika, enz.?

We moeten veel beter worden in het presenteren van onze boodschap op manieren die wereldwijd relevantie uitstralen, en die antwoorden geven op de vragen en problemen van de eenentwintigste eeuw. Overal brievenbussen volstoppen met een ongevraagd religieus boek uit de 19e eeuw van meer dan 600 pagina’s, dat vooral gericht is op ontwikkelingen in het verleden in Noord-Amerika en Europa, geeft misschien een goed gevoel aan de planners van dit project, maar zal verder weinig uithalen. Het maakt me gefrustreerd en verdrietig!

3 thoughts on “Eén miljard boeken

 1. Bert

  Ik ben het volledig met je eens Reinder. Dit project grenst aan waanzin en zal de kerk ongeloofwaardig maken en veel negatieve publiciteit opleveren. Om over het milieu aspect nog maar te zwijgen. Wat is toch de obsessie met dit boek?

 2. Wim

  Meeste commentaren staan op facebook en daar is geen doorkomen aan. Ik ben het helemaal met je eens dat kostbare gelden voor Evangelisatie niet moet worden verspild aan een boek dat voor 3/4 van de wereld onbegrijpelijk is. Met name de geschiedkundige gegevens zijn voor niet Europeanen niet te plaatsen. Evangelisatie moet ook holistisch zijn niet alleen een zinloze woordenbrij en onbegrijpelijke profetische rekensommen maar een liefdevolle en vooral menselijke benadering van mensen in onze omgeving zal
  wel overtuigend werken bij de meeste mensen. Het bedroefd mij net zo goed wat de berichten van de GC
  betreft, ik vermoed dat we weer terug zijn in een soort 1844 situatie en versnipperingen lijken mij niet uitgesloten, tenzij de overall leiding het voortouw neemt om manhaftig voorwaarts te gaan.

 3. Angela

  Toch al in de marge van het adventisme verkerend zou ik háást mijn lidmaatschap opzeggen, omdat ik geen Eurocent wens te besteden aan wat ook mij (als “gewoon” lid) een zeer onzalig plan lijkt.
  Hoe kan men voorbijgaan aan alle noden in de wereld door miljarden te besteden aan een project dat zich richt op visioenen van Ellen White en zoveel door ds. Bruinsma terecht benoemde vragen oproept?
  Een visioen is een vooruitziende blik! Juist bestuurders hebben daar al te dikwijls geen kaas van gegeten.
  Een visionair gezegde: “Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.”
  De zinsnede “het soort taal over andere geloofsgemeenschappen (rooms-katholieken in het bijzonder) dat velen tegenwoordig zouden beschouwen als haat zaaiend of beledigend” doet me denken aan: “Wie een kuil graaft voor een ander valt er zélf in.”

Comments are closed.