Daily Archives: Juni 29, 2009

Advent en Contact

Een aantal jaren geleden was in de ogen van veel adventisten in Nederland het blad Contact, dat door het Esda-instituut wordt uitgegeven, prettig conservatief, in tegenstelling tot het officiële kerkblad Advent, dat door flink wat mensen voor hopeloos liberaal werd versleten. Nu zullen sommigen ongetwijfeld tot de conclusie zijn gekomen dat de twee bladen van imago hebben gewisseld en dat nu Contact progressiever is dan Advent!

Want, zie het laatste nummer van Contact, dat voor een flink deel is gewijd aan het verschijnsel van homoseksualiteit en daarover schrijft op een manier die niet meteen veroordelend is, maar juist probeert de lezer een beter begrip te geven van deze kwestie die tot dusver vaak heel moeilijk ligt binnen de Adventkerk. Vooral het interview met Chris Breure, die heel duidelijk is zowel over zijn seksuele geaardheid als over zijn keuze voor de Adventkerk, en het artikel van ds. Gerard Frenk over Bijbel en homoseksualiteit, zijn verfrissend vanwege hun evenwichtigheid en openheid. Het is verheugend dat dit nu anno 2009 kennelijk in een adventistisch tijdschrift mogelijk is.

Toch maakt één zwaluw nog geen lente (of is het zomer? Ik krijg de indruk dat beide uitdrukkingen gangbaar zijn.) Want er zal ongetwijfeld forse kritiek komen uit eigen gelederen. Volgens sommigen zal dit het zoveelste onheilspellende bewijs zijn dat de kerk bezig is af te glijden en kennelijk niet meer om de bijbelse waarden geeft. Anderen vinden dit waarschijnlijk toch nog steeds wel wat erg voorzichtig vinden en volgens hen zou het getoonde begrip best nog wat verder mogen gaan en wat luider mogen klinken. En, in veel adventistische tijdschriften in het buitenland zal je voorlopig tevergeefs zoeken naar soortgelijke artikelen!

Dank jullie wel, redactie van Contact en Chris en Gerard, dat jullie homoseksualiteit ter discussie hebt willen stellen in een adventistisch medium. Want we moeten er met elkaar over praten. We moeten met elkaar naar de teksten in de Bijbel kijken die over dit onderwerp gaan. Sommige bijbelgedeelten zijn best lastig (maar dat geldt ook voor een aantal bijbelse uitspraken over de positie van de vrouw, en slavernij, enz.). We moeten accepteren dat er ook adventisten zijn met een homoseksuele geaardheid. Zij moeten daar geen geheim van te hoeven maken, maar moeten op acceptatie kunnen rekenen. Er moet discussie kunnen zijn over de vraag hoe homoseksualiteit al dan niet gepraktiseerd kan worden door mensen ook die graag voluit adventistisch christen willen zijn. (Die discussie blijft overigens net zo nodig ten aanzien van de manier waarop veel hetero’s met hun seksualiteit omgaan.)

Graag verwijs ik nog eens naar een recent boek dat heel nuttig is bij de discussie: Christianity and Homosexuality: Some Seventh-day Adventist Perspectives. Het boek is een verzameling essays van zo’n twintig mensen. David Ferguson, Fritz Guy en David Larson vormden de redactie en het boek werd uitgegeven door een adventistische lekenorganisatie: Adventist Forum (Roseville, CA).  Het is te bestellen via www.amazon.com.