Daily Archives: Juli 24, 2009

Kosten en baten

 

Moet ik niet bang zijn dat de gemeente Zeewolde mij bij nader inzien toch maar liever niet als inwoner heeft? Of dat mijn kerk mij vandaag of morgen adviseert dat ik maar beter lid van de PKN kan worden? Nou, die kans is denk ik niet zo groot, maar het zou zo maar kunnen gebeuren als Wilders burgemeester van mijn woonplaats en/of unievoorzitter zou worden. Want ik denk dat ik de gemeente Zeewolde meer kost dan ik voor hen oplever en de kerk is ook nog steeds meer aan mij kwijt dan dat ik binnenbreng.

De PVV, zo hebben we deze week kunnen horen, wil wel eens van de staat weten wat de niet-westerse allochtonen die we momenteel in ons vaderland hebben netto aan de staat hebben gekost. Dus: hoeveel overheidsgeld is aan hen besteed en hoeveel hebben we daarvoor teruggekregen in de vorm van belasting? Eigenlijk weet de PVV het antwoord al: Die mensen kosten ons veel te veel en daarom moeten we hun aantal indammen!

Het lijkt me heel moeilijk de economische waarde, op korte en vooral op lange termijn, van een bevolkingsgroep te becijferen.  Maar ook al zou dat kunnen, dan getuigt het van een totaal verwerpelijke denkwijze dit überhaupt te willen doen. Wie mensen alleen of voornamelijk op hun economische waarde wil beoordelen en hun rechten in de samenleving vooral wil laten afhangen van een kosten/baten analyse is op een heel bedenkelijk hellend vlak. De geschiedenis geeft trieste voorbeelden van waar dat op uit kan lopen.

Ik ben de afgelopen week een paar keer op de intensive care afdeling geweest van het AMC in Amsterdam. Als je daar om je heen kijkt raak je als leek onder de indruk van de enorme hoeveelheid (ongetwijfeld kostbare) techniek en heb je ook al snel in de gaten dat hier heel veel personeel hard aan het werk is voor patiënten die vaak al wat ouder zijn en voor wie vaak, helaas, een heel sombere prognose geldt. De kosten/baten analyse voor de mensen die daar worden verpleegd is, vrees ik, gemiddeld heel wat beroerder dan die van honderdduizenden allochtone landgenoten. Wat wil de PVV met de mensen van de IC in het AMC beginnen? Maatregelen nemen om hun aantal terug te dringen?

De beschaving van een land blijkt onder meer uit het feit dat niet alleen economische waarden bepalen hoe we elkaar taxeren. Er zijn natuurlijk economische realiteiten die moeten worden meegewogen als strategieën worden uitgezet en keuzes moeten worden gemaakt. Maar het is te hopen dat Nederland zich massaal zal afkeren van een manier van denken die een kosten/baten analyse wil maken van een bepaalde categorie mensen om daar politieke munt uit te slaan.  Het ‘wakkere’ volksdeel dat daar oren naar heeft moet zich schamen. Christenen moeten het voortouw nemen in het verzet tegen deze mensonterende (en daarom in wezen goddeloze) manier van denken.